Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Obszar ostrości

Umożliwia wybór obszaru ostrości. Z funkcji tej należy korzystać, gdy występują problemy z prawidłowym ustawieniem ostrości w trybie automatycznej ostrości.

  1. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [Obszar ostrości] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Szeroki:
Automatycznie ustawia ostrość na obiekcie we wszystkich obszarach obrazu.
Po naciśnięciu przycisku migawki do połowy w trybie fotografowania wokół obszaru z ustawioną ostrością wyświetlana jest zielona ramka.
Strefa:
Wybierz strefę na monitorze, według której ma być ustawiona ostrość. Strefa składa się z dziewięciu obszarów ostrości, a urządzenie automatycznie wybiera używany obszar ostrości.
Środek:
Automatycznie ustawia ostrość na obiekcie na środku obrazu. Używanie razem z funkcją blokady AF pozwala na wykonanie zdjęcia o żądanej kompozycji kadru.
Elast. punktowy:
Pozwala przesunąć ramkę pola AF na wybrany punkt na wyświetlaczu i ustawić ostrość bardzo małego obiektu w wąskim obszarze.
Na ekranie fotografowania z elastycznym trybem punktowym możesz zmienić rozmiar ramki pola AF, przekręcając pokrętło sterowania.


AF z podążaniem:
Przy wciśniętym do połowy spuście migawki opisywany produkt będzie śledził obiekt w obrębie wybranego obszaru autofokusa. Ustaw kursor w pozycji [AF z podążaniem] na ekranie ustawień [Obszar ostrości], a następnie wybierz właściwy początkowy obszar śledzenia korzystając z lewej/prawej strony pokrętła sterowania. Obszar początkowy śledzenia można przesunąć do wybranego punktu ustawiając ten obszar jako punkt elastyczny.
Na ekranie fotografowania z elastycznym trybem punktowym możesz zmienić rozmiar ramki pola AF, przekręcając pokrętło sterowania.