Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Red.sz.wys.ISO (zdjęcie)

Przy wykonywaniu zdjęć z wysokim ISO aparat redukuje szumy, które stają się tym wyraźniejsze, im wyższa jest czułość urządzenia. Podczas przetwarzania redukcji szumów może pojawić się komunikat – nie można w tym czasie wykonywać kolejnych zdjęć, dopóki komunikat jest widoczny.

  1. MENU (Ustawienia fotografowa.) [Red.sz.wys.ISO] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Normalna (ustawienie domyślne):
Włącza zwykłą redukcję szumów wysokiej czułości ISO.
Niska:
Włącza średnią redukcję szumów wysokiej czułości ISO. Opcję tę należy wybrać, gdy ważniejszy jest krótszy odstęp czasu między kolejnymi zdjęciami.
WYŁ.:
Wyłącza redukcję szumów wysokiej czułości ISO.

Uwaga

  • Ustawienie [Red.sz.wys.ISO] nie jest dostępne w następujących sytuacjach:
    • W trybie fotografowania [Inteligentna auto], [Lepsza automatyka] lub [Rozległa panorama].
    • [Wybór sceny]
  • Ustawienie [Red.sz.wys.ISO] nie jest dostępne w przypadku obrazów RAW.