Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Funkcja przycisku własnej konfiguracji

Po przypisaniu funkcji do przycisku własnej konfiguracji, możesz wykorzystać tę funkcję, po prostu naciskając przycisk własnej konfiguracji, gdy wyświetlany jest ekran danych wykonywania zdjęć.

  1. MENU (Ustawienia niestandard.) → [Ust. przyc. Własne][Własny przycisk] → odpowiednie ustawienie.

Funkcje, które można przypisać, są wyświetlane na ekranie wyboru elementu konfiguracji.