Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Karta pamięci

Karta pamięci

Wskazania typów kart w systemie pomocy

Memory Stick PRO Duo
(Memory Stick XC-HG Duo/Memory Stick PRO Duo/Memory Stick PRO-HG Duo)

Karta SD
(karta pamięci SD/karta pamięci SDHC/karta pamięci SDXC)

 • Pod kątem współpracy z opisywanym produktem sprawdzono karty Memory Stick PRO Duo i karty SD do 64 GB.
 • Do nagrywania filmów zalecane są następujące karty pamięci:
  • (Mark2) (Memory Stick PRO Duo (Mark2))
  • (Memory Stick XC-HG Duo (Mark2))
  • (Memory Stick PRO-HG Duo)
  • Karta SD klasy 4 lub szybsza
 • W przypadku nagrywania filmów w formacie XAVC S można korzystać z poniższych kart pamięci:
  • Karta pamięci SDXC o pojemności co najmniej 64 GB (klasy 10 lub szybsza)
  • Karta pamięci SDXC zgodna z interfejsem UHS-I o pojemności co najmniej 64 GB
  • Karta Memory Stick XC-HG Duo
 • Karty SD obsługują również standard UHS-I.

Uwaga

 • W przypadku pierwszego użycia karty pamięci w opisywanym urządzeniu przed wykonaniem zdjęć wskazane jest sformatowanie karty z poziomu urządzenia w celu zapewnienia jej stabilnego działania.
  Należy pamiętać, że formatowanie trwale usuwa wszystkie dane zapisane na karcie pamięci i że jest to operacja nieodwracalna. Cenne dane należy zapisać na komputerze itp.
 • Jeśli przez dłuższy czas ciągle wykonujesz i kasujesz zdjęcia, może nastąpić fragmentacja danych pliku na karcie pamięci, co może spowodować przerwanie nagrywania filmu w jego trakcie. W takim przypadku należy zapisać obrazy na komputer lub inne urządzenie, a potem użyć funkcji [Formatuj].
 • Karta pamięci sformatowana przy użyciu komputera może nie działać z opisywanym urządzeniem.
 • Prędkość odczytu/zapisu danych zależy od danej karty pamięci i stosowanego urządzenia.
 • Wskazane jest tworzenie zapasowych kopii ważnych danych, np. na dysku twardym komputera.
 • Na karcie pamięci, ani na jej adapterze nie wolno umieszczać naklejek.
 • Nie dotykać styków karty pamięci palcami ani metalowymi przedmiotami.
 • Nie uderzać, wyginać ani upuszczać karty pamięci.
 • Nie demontować ani nie modyfikować karty pamięci.
 • Chronić kartę pamięci przed wodą.
 • Nie pozostawiać karty pamięci w zasięgu małych dzieci. Może ona zostać przez przypadek połknięta.
 • Bezpośrednio po długotrwałym użytkowaniu karta pamięci może być gorąca. Należy się z nią obchodzić ostrożnie.
 • Nie wkładać karty pamięci, która nie pasuje rozmiarem do otworu karty pamięci. Może to spowodować usterkę.
 • Nie użytkować i nie przechowywać karty pamięci w następujących warunkach:
  • Miejsca o wysokiej temperaturze, na przykład w zaparkowanym na słońcu samochodzie
  • Miejsca narażone na bezpośrednie nasłonecznienie
  • Miejsca wilgotne lub miejsca, w których obecne są substancje żrące
 • Obrazy zapisane na nośnikach Memory Stick XC-HG Duo oraz kartach pamięci SDXC nie mogą być importowane lub odtwarzane na komputerach lub urządzeniach audio-wideo połączonych za pomocą przewodu microUSB, które nie obsługują systemu exFAT. Przed podłączeniem urządzenia należy upewnić się, że obsługuje ono system exFAT. W przypadku podłączenia urządzenia do niezgodnego urządzenia może pojawić się zapytanie o sformatowanie karty. Nie wolno formatować karty w odpowiedzi na to zapytanie, gdyż w przeciwnym razie zostaną usunięte wszystkie dane z karty. (exFAT to system plików wykorzystywany na nośnikach Memory Stick XC-HG Duo oraz kartach pamięci SDXC.)

Memory Stick

Typy nośników Memory Stick, które można wykorzystywać w urządzeniu, są następujące. Jednakże nie możemy gwarantować właściwego działania wszystkich funkcji nośników Memory Stick.

 • Memory Stick PRO Duo: *1*2*3
 • Memory Stick PRO-HG Duo: *1*2
 • Memory Stick XC-HG Duo: *1*2

*1Ten nośnik Memory Stick jest wyposażony w funkcje MagicGate. MagicGate jest metodą ochrony praw autorskich wykorzystującą szyfrowanie. Nagrywanie/odtwarzanie danych wymagające funkcji MagicGate nie jest obsługiwane przez urządzenie.

*2Obsługiwane jest przesyłanie danych z wysoką prędkością przy użyciu interfejsu równoległego.

*3Do nagrywania filmów można wykorzystywać tylko nośniki oznaczone Mark2.

Uwagi dotyczące nośnika Memory Stick Micro (sprzedawany oddzielnie)

 • Produkt ten obsługuje nośniki Memory Stick Micro (M2). M2 to skrót od Memory Stick Micro.
 • Aby użyć nośnika Memory Stick Micro w urządzeniu, należy umieścić nośnik w złączu M2 takiej wielkości, jak rozmiar Duo. Jeśli umieścisz nośnik Memory Stick Micro w urządzeniu bez złącza M2 wielkości Duo, możesz mieć problemy z wyjęciem go z powrotem.
 • Nie pozostawiaj nośnika Memory Stick Micro w miejscu dostępnym dla małych dzieci. Może ona zostać przez przypadek połknięta.