Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Dostępny czas nagrywania filmów

Poniższa tabela pokazuje przybliżone, maksymalne czasy nagrywania filmów, które można zapisać na karcie pamięci sformatowanej przy użyciu urządzenia. Wartości te to łączne czasy dla wszystkich plików filmowych na karcie pamięci. Dostępny czas nagrywania może zależeć od warunków otoczenia i karty pamięci.

Gdy w pozycji [Format pliku] ustawiono [XAVC S] i [AVCHD], wartości te oparte są na ustawieniu [NAGR. podw. wideo] w pozycji [WYŁ.].

(h (godzina), m (minuta))

[Format pliku]:[XAVC S]

60p 50M

50p 50M

2GB: -

4GB: -

8GB: -

16GB: -

32GB: -

64GB: 2 h 35 m

30p 50M

25p 50M

2GB: -

4GB: -

8GB: -

16GB: -

32GB: -

64GB: 2 h 35 m

24p 50M (tylko w przypadku modeli zgodnych z trybem 1080 60i)

2GB: -

4GB: -

8GB: -

16GB: -

32GB: -

64GB: 2 h 35 m

120p 50M

100p 50M

2GB: -

4GB: -

8GB: -

16GB: -

32GB: -

64GB: 2 h 35 m

[Format pliku]:[AVCHD]

60i 24M(FX)

50i 24M(FX)

2GB: 10 m

4GB: 20 m

8GB: 40 m

16GB: 1 h 30 m

32GB: 3 h

64GB: 6 h

60i 17M(FH)

50i 17M(FH)

2GB: 10 m

4GB: 30 m

8GB: 1 h

16GB: 2 h

32GB: 4 h 5 m

64GB: 8 h 15 m

60p 28M(PS)

50p 28M(PS)

2GB: 9 m

4GB: 15 m

8GB: 35 m

16GB: 1 h 15 m

32GB: 2 h 30 m

64GB: 5 h 5 m

24p 24M(FX)

25p 24M(FX)

2GB: 10 m

4GB: 20 m

8GB: 40 m

16GB: 1 h 30 m

32GB: 3 h

64GB: 6 h

24p 17M(FH)

25p 17M(FH)

2GB: 10 m

4GB: 30 m

8GB: 1 h

16GB: 2 h

32GB: 4 h

64GB: 8 h

[Format pliku]:[MP4]

1440×1080 12M

2GB: 20 m

4GB: 40 m

8GB: 1 h 20 m

16GB: 2 h 45 m

32GB: 5 h 30 m

64GB: 11 h

VGA 3M

2GB: 1 h 10 m

4GB: 2 h 25 m

8GB: 4 h 55 m

16GB: 10 h

32GB: 20 h

64GB: 40 h

Ciągłe nagrywanie jest możliwe przez około 29 minut (ograniczenie wynikające ze specyfikacji urządzenia). W przypadku filmów o rozmiarze [MP4 12M] ciągłe nagrywanie jest możliwe przez około 20 minut (ograniczenie wynikające z rozmiaru pliku 2GB).

Uwaga

  • Dostępna długość filmu zmienia się, ponieważ urządzenie stosuje opcję zmiennej prędkości bitowej (VBR), która automatycznie dostosowuje jakość obrazu do filmowanej sceny.
    Podczas filmowania szybko poruszającego się obiektu obraz jest wyraźniejszy, ale dostępna długość filmu zmniejsza się, ponieważ do rejestracji potrzeba więcej pamięci.
    Dostępna długość filmu zmienia się w zależności od warunków nagrywania, obiektu lub ustawień jakości/rozmiaru obrazu.