Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Ekspozycji ręcznej

Istnieje możliwość fotografowania przy optymalnym ustawieniu ekspozycji przez dobór odpowiedniego czasu otwarcia migawki i odpowiedniej przysłony.Szybkość migawki i wartość przysłony można zmieniać podczas nagrywania filmów.

 1. Ustaw pokrętło trybu na M (Ekspozycji ręcznej).
 2. Wybierz odpowiednią wartość przysłony, przekręcając pokrętło przednie.
  Wybierz odpowiednią szybkość migawki, przekręcając pokrętło tylne.
  Gdy opcja [ISO] ma ustawienie inne niż [ISO AUTO], sprawdź wartość ekspozycji za pomocą pomiaru ręcznego MM (Metered Manual).
  W stronę +: Obraz ulega rozjaśnieniu.
  W stronę - : Obraz ulega przyciemnieniu.
  0: Odpowiednia ekspozycja zgodnie z analizą urządzenia
 3. Ustaw ostrość i zrób zdjęcie obiektu.

Uwaga

 • Gdy opcja [ISO] ma ustawienie [ISO AUTO], wartość ISO automatycznie zmienia się, aby można było uzyskać właściwą ekspozycję przy użyciu ustawionej szybkości migawki i wartości przysłony. Jeśli wartość przysłony i szybkość migawki nie są odpowiednie, by uzyskać właściwą ekspozycję, wskaźnik wartości ISO zacznie migać.
 • Wskaźnik ręcznego pomiaru nie pojawia się, gdy opcja [ISO] ma ustawienie [ISO AUTO].
 • Gdy ilość światła zastanego przekracza zakres pomiaru ręcznego, wskaźnik pomiaru ręcznego miga.
 • Wskaźnik (ostrzeżenie SteadyShot) nie pojawia się w trybie ekspozycji ręcznej.
 • Jasność obrazu na ekranie może się różnić od faktycznie zapisanego obrazu.

Wskazówka

 • Ustawiając dźwignię przełącznika AF/MF/AEL w pozycji AEL i obracając pokrętłem przednim/tylnym przy wciśniętym przycisku AEL można zmienić kombinację czasu otwarcia migawki i wartości przysłony (liczba F) bez zmiany ustawionego poziomu ekspozycji. (Zmiana ręczna)