Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Akumulator i ładowarka

Ładowanie akumulatora

 • Czas ładowania zależy od stopnia rozładowania akumulatora i warunków ładowania.
 • Wskazane jest ładowanie akumulatora w temperaturze otoczenia między 10°C a 30°C. Ładowanie w temperaturze wykraczającej poza ten zakres może być nieefektywne.
 • Podłączyć ładowarkę do znajdującego się w pobliżu gniazda elektrycznego.
 • Nie należy ładować akumulatora, który właśnie został naładowany albo jest prawie całkowicie naładowany. Takie postępowanie ma wpływ na wydajność akumulatora.
 • Migająca lampka CHARGE może oznaczać niesprawność akumulatora lub włożenie akumulatora innego typu niż podany. Sprawdź, czy akumulator jest właściwy. Jeżeli akumulator jest podanego wcześniej typu, należy wyjąć go i włożyć inny, po czym sprawdzić czy ładowarka działa prawidłowo. Jeżeli ładowarka działa prawidłowo, pierwszy akumulator może być niesprawny.
 • W przypadku zabrudzenia akumulatora, proces jego ładowania może nie przebiegać prawidłowo. Należy usunąć zabrudzenia suchą szmatką.

Uwagi dotyczące korzystania z akumulatora

 • W pewnych warunkach eksploatacji akumulatora odczyt wskaźnika poziomu naładowania akumulatora może być nieprecyzyjny.
 • Akumulator nie jest wodoszczelny. Należy uważać, aby akumulator nie zamókł.
 • Akumulatora nie wolno pozostawiać w miejscach, gdzie panują wysokie temperatury, na przykład w samochodzie zaparkowanym w słońcu lub na słońcu w upalny dzień.

Efektywne użytkowanie akumulatora

 • W niskich temperaturach wydajność akumulatora spada, a czas pracy ulega skróceniu. Dodatkowo zmniejsza się szybkość zdjęć seryjnych. Wskazane jest ogrzanie akumulatora na przykład w kieszeni i włożenie go do aparatu bezpośrednio przed rozpoczęciem fotografowania.
 • Częste korzystanie z lampy błyskowej, wykonywanie zdjęć seryjnych, wielokrotne włączanie i wyłączanie aparatu lub korzystanie z ustawienia jasnego podświetlenia ekranu skraca czas pracy akumulatora.

Trwałość akumulatora

 • Czas eksploatacji akumulatora jest ograniczony. Wielokrotne korzystanie z tego samego akumulatora lub używanie tego samego akumulatora przez długi czas powoduje stopniowe obniżanie się jego pojemności. Jeżeli czas pracy akumulatora ulegnie znacznemu skróceniu, prawdopodobnie nadszedł czas, aby wymienić go na nowy.
 • Różne akumulatory cechuje różna trwałość, która zależy od sposobu ich przechowywania i warunków eksploatacji.

Przechowywanie akumulatora

 • Aby zapewnić optymalne działanie akumulatora, należy co najmniej raz w roku go naładować, a następnie całkowicie rozładować w aparacie przed rozpoczęciem okresu przechowywania. Po wyjęciu akumulator należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.