Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Ustawienia znaku

Ustawianie znaczników wyświetlanych podczas nagrywania filmów.

  1. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [Ustawienia znaku] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Środek:
Ustawianie, czy znacznik środkowy w środku ekranu rejestrowania obrazu ma być wyświetlany, czy też nie.
WYŁ. (ustawienie domyślne)/ WŁ.
Nakierowanie:
Ustawianie wyświetlania znacznika formatu.
WYŁ. (ustawienie domyślne) / 4:3 / 13:9 / 14:9 / 15:9 / 1.66:1 / 2.35:1
Strefa bezpiecz.:
Ustawianie wyświetlania strefy bezpieczeństwa. Staje się ona standardowym zakresem, który może być odbierany przez większość odbiorników telewizyjnych zainstalowanych w domach.
WYŁ. / 80% / 90%
Ramka prowadząca:
Ustawianie, czy ma być wyświetlana ramka prowadząca, czy też nie. Istnieje możliwość sprawdzenia, czy obiekt jest ustawiony w poziomie bądź w pionie względem terenu.
WYŁ. (ustawienie domyślne)/ WŁ.

Wskazówka

  • Wszystkie znaczniki można wyświetlić równocześnie.
  • Aby uzyskać zrównoważoną kompozycję, obiekt należy umieścić w punkcie przecięcia [Ramka prowadząca].