Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

NAGR. podw. wideo

Pozwala nagrywać równocześnie film XAVC S i film MP4, albo film AVCHD i film MP4.

  1. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [NAGR. podw. wideo] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

WŁ.:
Film XAVC S i film MP4 lub film AVCHD i film MP4 będą nagrywane równocześnie.
WYŁ. (ustawienie domyślne):
Funkcja [NAGR. podw. wideo] nie będzie wykorzystywana.

Uwaga

  • Gdy w przypadku filmu XAVC S w pozycji [Ust. nagrywania] ustawiono opcję [60p]/[50p] lub [120p]/[100p], w przypadku filmu AVCHD w pozycji [Ust. nagrywania] ustawiono opcję [60p]/[50p], albo w pozycji [Format pliku] ustawiono opcję [MP4], wówczas funkcja [NAGR. podw. wideo] ustawiona jest na [WYŁ.].
  • Po wybraniu opcji [Widok daty] w pozycji [Tryb oglądania] w przypadku odtwarzania filmów, filmy XAVC S i filmy MP4, albo filmy AVCHD i filmy MP4 będą wyświetlane obok siebie.