Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Odłączanie obiektywu

Przed odłączeniem obiektywu przełącznik zasilania aparatu należy ustawić w pozycji WYŁ.

  1. Trzymając wciśnięty przycisk zwolnienia obiektywu (A), obrócić obiektyw do oporu w kierunku strzałki.

  2. Załóż przednią i tylną osłonę na obiektyw oraz osłonę korpusu na aparat.

    • Przed założeniem osłon oczyść je z kurzu.