Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Czas pracy akumulatora i liczba zdjęć, jakie można zapisać/odtworzyć przy użyciu akumulatora

Tryb monitora

Fotografowanie:
Czas pracy akumulatora: ok. 190 min., liczba zdjęć: ok. 380

Zwykłe filmowanie:
Czas pracy akumulatora: ok. 60 min.

Ciągłe filmowanie:
Czas pracy akumulatora: ok. 90 min.

Wyświetlanie (zdjęcia):
Czas pracy akumulatora: ok. 280 min., liczba zdjęć: ok. 5600

Tryb wizjera

Fotografowanie:
Czas pracy akumulatora: ok. 160 min., liczba zdjęć: ok. 320

Zwykłe filmowanie:
Czas pracy akumulatora: ok. 55 min.

Ciągłe filmowanie:
Czas pracy akumulatora: ok. 90 min.

Uwaga

 • Podany powyżej czas pracy akumulatora oraz liczba zdjęć dotyczy sytuacji, gdy akumulator jest w pełni naładowany. Czas pracy akumulatora oraz liczba zdjęć mogą ulec zmniejszeniu w zależności od warunków eksploatacji.
 • Czas pracy akumulatora i liczba zdjęć, jakie można zapisać, dotyczą poniższych warunków:
  • Akumulator jest użytkowany w temperaturze otoczenia 25°C.
  • Korzystanie z obiektywu FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS (sprzedawany oddzielnie)
  • Korzystanie z karty Sony Memory Stick PRO Duo (sprzedawana oddzielnie)
  • [Jasność wizjera]: [Ręczny][±0]
  • [Jasność monitora]: [Ręczny][±0]
  • [Jakość wyświetlania]: [Standardowy]
 • Liczba podana w pozycji „Fotografowanie” została wyliczona według normy CIPA i dotyczy fotografowania w następujących warunkach (CIPA: Camera & Imaging Products Association):
  • Opcja [Tryb ostrości] ma ustawienie [Pojedynczy AF].
  • Jedno zdjęcie jest wykonywane co 30 sekund.
  • Co dziesiąte zdjęcie aparat zostaje wyłączony i włączony ponownie.
 • Liczba podana w pozycji „Zwykłe filmowanie” została wyliczona według normy CIPA i dotyczy filmowania w następujących warunkach:
  • Jakość obrazu jest ustawiona na 60i 17M (FH) .
  • Zwykłe filmowanie: Czas pracy akumulatora odnosi się do powtarzanych operacji rejestrowania obrazu, korzystania z zoomu, oczekiwania na nagrywanie, włączania/wyłączania itp.
  • Ciągłe filmowanie: Czas pracy akumulatora odnosi się do ciągłej operacji rejestrowania obrazu aż do osiągnięcia limitu (29 minut), ponownego naciśnięcia przycisku MOVIE i kontynuowania nagrywania. Inne funkcje, takie jak zoom, nie są używane.
 • Jeżeli stopień rozładowania akumulatora nie jest wyświetlany, należy nacisnąć DISP (Ustawienia wyświetlania).