Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Funkcja przycisku AF/MF

Po przypisaniu funkcji do przycisku AF/MF, możesz wykorzystać tę funkcję, po prostu naciskając przycisk AF/MF, gdy wyświetlany jest ekran danych wykonywania zdjęć.

  1. MENU (Ustawienia niestandard.) → [Ust. przyc. Własne] [Przycisk AF/MF] → odpowiednie ustawienie.

Funkcje, które można przypisać, są wyświetlane na ekranie wyboru elementu konfiguracji.