Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Ładowanie akumulatora z wykorzystaniem ładowarki

Przed pierwszym użyciem aparatu należy naładować akumulator InfoLITHIUM NP-FW50 (w zestawie). Akumulator InfoLITHIUM można ładować, nawet jeśli nie został całkowicie rozładowany. Można z niego również korzystać, gdy nie został do końca naładowany. Naładowany akumulator będzie się stopniowo rozładowywał, nawet jeśli nie jest używany. Aby nie stracić okazji utrwalenia ciekawego ujęcia, przed przystąpieniem do rejestrowania obrazów akumulator należy naładować.

 1. Włóż akumulator do ładowarki.
  Dociśnij lekko akumulator, co sygnalizowane jest charakterystycznym kliknięciem.
 2. Podłącz ładowarkę do gniazda elektrycznego.

  Podświetlenie: Ładowanie
  Brak podświetlenia: Ładowanie zakończone
  Czas ładowania (pełne naładowanie): Ok. 220 minut

  • W przypadku ładowania całkowicie rozładowanego akumulatora w temperaturze 25°C.
  • Po zakończeniu ładowania lampka CHARGE (A) gaśnie.

Uwaga

 • Czas ładowania zależy od stopnia rozładowania akumulatora i warunków ładowania.
 • Należy używać wyłącznie oryginalnych akumulatorów marki Sony.
 • Wskazane jest ładowanie akumulatora w temperaturze otoczenia między 10°C a 30°C. Ładowanie w temperaturze wykraczającej poza ten zakres może być nieskuteczne.
 • Podłączyć ładowarkę do znajdującego się w pobliżu gniazda elektrycznego. W razie wystąpienia problemów w trakcie korzystania z ładowarki, należy niezwłocznie wyjąć wtyczkę z gniazda elektrycznego, aby odciąć źródło zasilania.
 • Nawet jeśli lampka CHARGE nie jest podświetlona, zasilanie nie jest odcięte. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości w trakcie eksploatacji tego urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazda elektrycznego, aby odłączyć zasilanie.
 • Gdy aparat jest używany po raz pierwszy lub gdy akumulator nie był używany przez dłuższy czas, lampka CHARGE może szybko migać podczas pierwszego ładowania akumulatora. W takim przypadku należy wyjąć akumulator z ładowarki i włożyć go ponownie w celu naładowania.
 • Nie należy w sposób ciągły lub wielokrotnie ładować akumulatora bez jego użytkowania, jeżeli jest już całkowicie lub prawie całkowicie naładowany. Może to doprowadzić do pogorszenia jego wydajności.