Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Ciche fotografow.

Istnieje możliwość rejestrowania obrazów bez dźwięku migawki.

 1. MENU (Ustawienia niestandard.) → [Ciche fotografow.] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

WŁ.:
Istnieje możliwość rejestrowania obrazów bez dźwięku migawki.
WYŁ. (ustawienie domyślne):
Funkcja [Ciche fotografow.] jest wyłączona.

Uwaga

 • Z funkcji [Ciche fotografow.] należy korzystać na własną odpowiedzialność mając na uwadze ochronę prywatności i prawa do wizerunku w przypadku danej osoby.
 • Nawet jeśli w pozycji [Ciche fotografow.] ustawiono opcję [WŁ.], wyciszenie nie będzie całkowite.
 • Nawet jeśli w pozycji [Ciche fotografow.] ustawiono opcję [WŁ.], słyszalne będą odgłosy pracy przysłony i mechanizmu nastawy ostrości.
 • Skierowanie aparatu w stronę bardzo jasnego źródła światła podczas rejestrowania zdjęć z wykorzystaniem funkcji [Ciche fotografow.] przy niskiej czułości ISO może spowodować, że obszary o dużej intensywności na monitorze zostaną zarejestrowane w ciemniejszych odcieniach.
 • Po wyłączeniu zasilania czasami można usłyszeć dźwięk migawki. Nie jest to usterka.
 • Może pojawić się zniekształcenie obrazu spowodowane ruchem obiektu lub poruszeniem aparatu.
 • W przypadku nagłej błyskawicy w trakcie robienia zdjęć lub fotografowania przy migoczącym świetle, na przykład w błyskach lampy innych aparatów albo w warunkach oświetlenia jarzeniowego, na zdjęciach mogą pojawić się paski.
 • Aby wyłączyć sygnał dźwiękowy rozlegający się w momencie uzyskania ostrości na obiekcie albo zadziałania samowyzwalacza, wystarczy w pozycji [Sygnały audio] ustawić opcję [WYŁ.].
 • Nawet jeśli w pozycji [Ciche fotografow.] ustawiono opcję [WŁ.], i tak w poniższych okolicznościach może być słyszalny dźwięk migawki:
  • W pozycji [Balans bieli] ustawiono opcję [Nastaw.własne]
  • [Rejestracja twarzy]
 • Funkcji [Ciche fotografow.] nie można wybrać, gdy pokrętło trybu znajduje się w innej pozycji niż P/A/S/M.
 • Po ustawieniu w pozycji [Ciche fotografow.] opcji [WŁ.] poniższe funkcje nie są dostępne:
  Fotografowanie z lampą błyskową/Auto HDR/Efekt wizualny/Profil zdjęcia/Red.sz.dł.naśw./El. pierw. kurt. mig./Poj. zdj. Lepsza aut./Fotografowanie w trybie BULB/Wieloklatk. red. sz.
 • W przypadku rejestrowania obrazów z wykorzystaniem funkcji pobranej z serwisu PlayMemories Camera Apps, funkcja [Ciche fotografow.] zostaje anulowana.
 • Minimalny poziom czułości ISO wynosi ISO 100.
 • Po włączeniu aparatu czas, w ciągu którego rozpocznie się nagrywanie, ulega wydłużeniu o 0,5 sekundy.