Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Elementy aparatu (widok z góry/widok z boku)

 1. Głośnik
 2. Znacznik położenia przetwornika obrazu
 3. Gniazdo (Mikrofon)
  • Gdy podłączony jest mikrofon zewnętrzny, jest on włączany automatycznie.
   Jeżeli mikrofon zewnętrzny nie posiada własnego zasilania, jest on zasilany przez aparat.
 4. Gniazdo (Słuchawki)
 5. Lampka ładowania
 6. Złącze USB Multi/Micro*
  • Przeznaczone do urządzeń zgodnych z microUSB.
 7. Złącze mikro-HDMI
 8. Stopka multiinterfejsowa*
  • Niektórych akcesoriów nie da się całkowicie wsunąć i wystają one do tyłu ze stopki multiinterfejsowej.
   Jeśli jednak przyłącze akcesoriów sięga do przedniego końca stopki, to połączenie jest prawidłowe.
 9. Pokrętło trybu
 10. Przycisk zasilania/przycisk migawki
 11. Przycisk C1 (Własne 1)
 12. Pokrętło kompensacji ekspozycji
 13. Zaczepy paska na ramię
  • Przymocować oba końce paska na ramię do aparatu.

 14. (Znak N)
  • Znak ten wskazuje punkt styku służący do łączenia aparatu ze smartfonem z obsługą NFC.
   Informacje dotyczące znaku (znaku N) na smartfonie można znaleźć w instrukcji obsługi posiadanego smartfona.

  • NFC (Near Field Communication - komunikacja bliskiego zasięgu) to międzynarodowy standard komunikacji bezprzewodowej krótkiego zasięgu.
 15. Pokrywa karty pamięci
 16. Gniazdo karty pamięci

*Szczegółowe informacje na temat akcesoriów zgodnych ze stopką multiinterfejsową i złączem USB Multi/Micro można znaleźć w witrynie Sony, albo uzyskać w punkcie sprzedaży wyrobów Sony lub w miejscowym autoryzowanym punkcie serwisowym produktów Sony.
Możesz również używać akcesoriów, które są zgodne ze stopką do akcesoriów.
Działanie z akcesoriami innych producentów nie jest gwarantowane.

Mocowanie zabezpieczania przewodu

Zabezpieczenie przewodu chroni przed odłączeniem się przewodu HDMI od aparatu podczas rejestrowania obrazów. Unieś monitor i wsuń przewód HDMI, a następnie przymocuj zabezpieczenie przewodu zgodnie z poniższym rysunkiem.

 • Mocując zabezpieczenie przewodu, upewnij się, że osłona złącza znajduje się na zewnątrz zabezpieczenia przewodu.