Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Elementy urządzenia (widok od dołu)

  1. Gniazdo akumulatora
  2. Pokrywa akumulatora
  3. Otwór gniazda statywu
    • Użyj statywu z wkrętem o długości mniejszej niż 5,5 mm.
      W przeciwnym razie nie można bezpiecznie zamocować aparatu, co grozi jego uszkodzeniem.

Pokrywa płytki połączeniowej

Z elementu tego należy skorzystać, gdy stosowany jest zasilacz sieciowy AC-PW20 (sprzedawany oddzielnie).
Włóż płytkę połączeniową do wnęki akumulatora, a następnie przełóż przewód poprzez pokrywę płytki połączeniowej, jak to pokazano poniżej.

  • Należy zwrócić uwagę, aby nie przytrzasnąć przewodu przy zamykaniu pokrywy.