Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Sterowanie REC (film)

Po podłączeniu aparatu do zewnętrznej nagrywarki można zdalnie zlecić nagrywarce rozpoczęcie/zakończenie nagrywania z wykorzystaniem aparatu.

  1. MENU (Ustawienia) → [Ustawienia HDMI] [Sterowanie REC] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

WŁ.:
Aparat może wysłać polecenie nagrywania do zewnętrznej nagrywarki.
Aparat wysyła polecenie nagrywania do zewnętrznej nagrywarki.
WYŁ. (ustawienie domyślne):
Aparat nie może wysłać polecenia do zewnętrznej nagrywarki w celu rozpoczęcia/zakończenia nagrywania.

Uwaga

  • Gdy opcja [Wyjście TC] ma ustawienie [WYŁ.], [Sterowanie REC] jest ustawiona na [WYŁ.].
  • Jeżeli zewnętrzna nagrywarka nie jest gotowa do nagrywania (na przykład: na nośniku zapisu nie ma miejsca, poziom naładowania akumulatora jest niewystarczający, albo aparat nie jest prawidłowo podłączony do urządzenia), wówczas nawet gdy wyświetlany jest symbol , operacja nagrywania na zewnętrznej nagrywarce może się nie powieść. W przypadku nagrywania na zewnętrznej nagrywarce należy sprawdzić, czy zewnętrzna nagrywarka prawidłowo nagrywa obraz.