Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Ustawienia TC/UB

Informacje z kodem czasowym (TC) i bitem użytkownika (UB) mogą być rejestrowane jako dane dołączane do filmów.

 1. MENU (Ustawienia) → [Ustawienia TC/UB] → wartość ustawienia wymagająca zmiany.

Szczegóły pozycji menu

Ust. wyświet. TC/UB:
Ustawianie wyświetlania licznika, kodu czasowego i bitu użytkownika.
TC Preset:
Ustawienie kodu czasowego.
UB Preset:
Ustawienie bitu użytkownika.
TC Format:
Ustawienie metody zapisu kodu czasowego.
TC Run:
Ustawienie formatu zliczania w przypadku kodu czasowego.
TC Make:
Ustawienie formatu zapisu kodu czasowego na nośniku zapisu.
UB Time Rec:
Ustawianie, czy czas ma być zapisywany w formie bitu użytkownika, czy też nie.

Sposób ustawiania kodu czasowego (TC Preset)

 1. MENU (Ustawienia) → [Ustawienia TC/UB] [TC Preset], następnie naciśnij w środku pokrętła sterowania.
 2. Obracając pokrętłem sterowania, wybierz dwie pierwsze cyfry.
  • Kod czasowy można ustawić z poniższego zakresu.
   W przypadku wyboru opcji [60i]: 00:00:00:00 do 23:59:59:29 
   *W przypadku opcji [24p] można wybrać dwie ostatnie cyfry kodu czasowego będące wielokrotnością czterech z przedziału od 0 do 23 klatek.
   W przypadku wyboru opcji [50i]: 00:00:00:00 do 23:59:59:24
 3. Pozostałe cyfry wybierz zgodnie z tą samą procedurą, jak w punkcie 2, po czym naciśnij w środku pokrętła sterowania.

Sposób resetowania kodu czasowego

Kod czasowy można zresetować pilotem zdalnego sterowania na podczerwień RMT-845 (sprzedawany oddzielnie) do nabycia w punktach serwisowych Sony.

 • Przy użyciu pilota RMT-845 można zmienić tylko poniższe ustawienia. Nie można wykonać żadnej innej operacji.
  • Resetowanie kodu czasowego
  • Uruchamianie/zatrzymywanie nagrywania filmu

Sposób ustawiania bitu użytkownika (UB Preset)

 1. MENU (Ustawienia) → [Ustawienia TC/UB] [UB Preset], następnie naciśnij w środku pokrętła sterowania.
 2. Obracając pokrętłem sterowania, wybierz dwie pierwsze cyfry.
 3. Pozostałe cyfry wybierz zgodnie z tą samą procedurą, jak w punkcie 2, po czym naciśnij w środku pokrętła sterowania.

Sposób zerowania bitu użytkownika

 1. MENU (Ustawienia) → [Ustawienia TC/UB] [UB Preset], następnie naciśnij w środku pokrętła sterowania.
 2. Naciśnij przycisk (Usuwanie), aby wyzerować bit użytkownika (00 00 00 00).

Sposób wyboru metody zapisu kodu czasowego (TC Format)

 1. MENU (Ustawienia) → [Ustawienia TC/UB] [TC Format], następnie naciśnij w środku pokrętła sterowania.
DF:
Zapis kodu czasowego w formacie z kompensacją*.
NDF:
Zapis kodu czasowego w formacie bez kompensacji*.

*Kod czasowy oparty jest na 30 klatkach na sekundę. Przy długich czasach nagrywania pomiędzy rzeczywistym czasem a kodem czasowym pojawia się jednak pewna różnica, ponieważ częstotliwość klatek w obrazowym sygnale NTSC wynosi około 29,97 klatki na sekundę. Kompensacja koryguje tę różnicę, aby zrównać kod czasowy z rzeczywistym czasem. W przypadku kompensacji, co minutę są usuwane pierwsze 2 numery klatek za wyjątkiem klatek z co dziesiątej minuty. Kod czasowy bez wspomnianej korekty określany jest mianem kodu bez kompensacji.

 • W przypadku zapisu w formacie 1080/24p na stałe ustawiona jest opcja [NDF] .

Sposób wyboru formatu zliczania kodu czasowego (TC Run)

 1. MENU (Ustawienia) → [Ustawienia TC/UB] [TC Run], następnie naciśnij w środku pokrętła sterowania.
Rec Run:
Ustawianie trybu krokowego dla kodu czasowego przyrastającego tylko podczas nagrywania. Zapis kodu czasowego jest kontynuowany od ostatniej wartości kodu czasowego dla poprzedniego nagrania.
Free Run:
Ustawianie trybu krokowego dla kodu czasowego przyrastającego przez cały czas niezależnie od trybu pracy aparatu.

 • Kod czasowy może nie być rejestrowany sekwencyjnie w następujących sytuacjach, nawet wówczas gdy kod czasowy przyrasta w trybie [Rec Run] .
  • Po zmianie formatu zapisu.
  • Po wyjęciu nośnika zapisu.

Sposób wyboru metody zapisu kodu czasowego (TC Make)

 1. MENU (Ustawienia) → [Ustawienia TC/UB] [TC Make], następnie naciśnij w środku pokrętła sterowania.
Preset:
Nagrywanie ustawionego na nowo kodu czasowego na nośniku zapisu.
Regenerate:
Odczyt z nośnika zapisu ostatniej wartości kodu czasowego dla poprzedniego nagrania i kontynuowanie nagrywania kodu czasowego od ostatniej wartości kody czasowego. Kod czasowy przyrasta w trybie [Rec Run] bez względu na ustawienie [TC Run] .