Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Blokada FEL

Natężenie błysku regulowane jest automatycznie w celu uzyskania optymalnej ekspozycji obiektu przy zwykłym fotografowaniu z lampą błyskową. Można również z góry ustawić ekspozycję lampy błyskowej.
FEL: Flash Exposure Level (Poziom ekspozycji z lampą)

 1. W środku kadru ustaw obiekt, dla którego ma być zablokowany poziom FEL, i wyreguluj ostrość.
 2. Naciśnij przycisk z przypisaną funkcją [Zmiana blokady FEL] i ustaw natężenie błysku.
  • Zostanie uruchomiony przedbłysk.
  • Zostanie uruchomiony błysk z użyciem funkcji (Blokada FEL).
  • Wybierz MENU(Ustawienia niestandard.) → [Ust. przyc. Własne] → właściwy przycisk → [Zmiana blokady FEL], aby z wcześniej przypisać tę funkcję.
 3. Popraw kompozycję i zarejestruj obraz.
  • Aby zwolnić blokadę FEL, naciśnij ponownie przycisk, do którego przypisano funkcję [Zmiana blokady FEL].

Lampy błyskowe obsługujące blokadę FEL

 • Lampy HVL-F60M i HVL-F43M mogą pracować w stopce aparatu, z dala od aparatu po podłączeniu za pośrednictwem kabla i w trybie bezprzewodowym (kontroler/pilot).
 • Lampa HVL-F20M może pracować w stopce aparatu, z dala od aparatu po podłączeniu za pośrednictwem kabla i w trybie bezprzewodowym (kontroler).

Uwaga

 • Blokady FEL nie można ustawić bez zamocowanej lampy błyskowej.
 • W przypadku zamocowania lampy błyskowej, która nie obsługuje blokady FEL, wyświetlony zostanie komunikat o błędzie.
 • Gdy na stałe ustawiona jest blokada AE i FEL, miga symbol .

Wskazówka

 • Ustawiając [Pamięć blokady FEL], można zawiesić to ustawienie tak długo, jak długo wciśnięty jest ten przycisk. Dodatkowo, ustawiając [Pam. blok. FEL/AEL] i [Zmia. blok. FEL/AEL], można w następujących sytuacjach rejestrować obrazy przy zablokowanej AE.
  • Gdy opcja [Tryb błysku] ma ustawienie [Lampa błys. wył.] lub [Auto błysk].
  • Gdy lampa błyskowa nie może się wyłączyć.
  • Gdy wykorzystywana jest zewnętrzna lampa błyskowa ustawiona w trybie błysku ręcznego.