Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Funkcja przycisku blokady ostrości

Pozwala przypisać funkcję do przycisku blokady ostrości na obiektywie.

  1. MENU(Ustawienia niestandard.) → [Ust. przyc. Własne][Przycisk blok. ostr.] → odpowiednie ustawienie.

Funkcje, które można przypisać, są wyświetlane na ekranie wyboru elementu konfiguracji.