Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Profil zdjęcia

Pozwala zmieniać ustawienia koloru, gradacji itp. w przypadku filmów.


Dostosowywanie profilu obrazu

Jakość obrazu można dostosować dobierając odpowiednio opcje profilu obrazu, na przykład [Gamma] i [Szczegóły]. Parametry te należy ustawiać po uprzednim podłączeniu aparatu do telewizora lub monitora i regulować obserwując równocześnie obraz na ekranie.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [Profil zdjęcia] → profil wymagający zmiany.
 2. Naciśnięciem prawej strony pokrętła sterowania przejdź do ekranu indeksu opcji.
 3. Górną/dolną stroną pokrętła sterowania wybierz opcję do zmiany.
 4. Górną/dolną stroną pokrętła sterowania wybierz właściwą wartość i naciśnij w środku.

Korzystanie z zapisanego profilu obrazu

Domyślne ustawienia od [PP1] do [PP7] dla filmów wprowadzono wcześniej w aparacie w oparciu o różne warunki filmowania.
MENU (Ustawienia fotografowa.) → [Profil zdjęcia] → odpowiednie ustawienie.
PP1:
Przykładowe ustawienie z użyciem parametru gamma [Movie]
PP2:
Przykładowe ustawienie z użyciem parametru gamma [Still]
PP3:
Przykładowe ustawienie naturalnego odcienia koloru z użyciem parametru gamma ITU709
PP4:
Przykładowe ustawienie wiernego odcienia koloru zgodnie ze standardem [ITU709]
PP5:
Przykładowe ustawienie z użyciem parametru gamma [Cine1]
PP6:
Przykładowe ustawienie z użyciem parametru gamma [Cine2]
PP7:
Przykładowe ustawienie z użyciem parametru gamma [S-Log2]

Opcje profilu obrazu

Poziom czerni
Ustawianie poziomu czerni. (–15 do +15)

Gamma 
Wybór krzywej gamma.
Movie: Standardowa krzywa gamma w przypadku filmów
Still: Standardowa krzywa gamma w przypadku zdjęć
Cine1: Zmiękczanie kontrastu ciemnych fragmentów i wzmacnianie gradacji jasnych fragmentów obrazu w celu uzyskania filmu o odprężającej kolorystyce. (odpowiednik HG4609G33)
Cine2: Podobna do opcji [Cine1], ale zoptymalizowana do edycji do 100% sygnału wideo. (odpowiednik HG4600G30)
Cine3: Zwiększenie kontrastu światłocienia w większym stopniu niż w przypadku opcji [Cine1] i [Cine2] oraz wzmocnienie gradacji czerni.
Cine4: Zwiększenie kontrastu ciemnych fragmentów w większym stopniu niż w przypadku opcji [Cine3]. Kontrast ciemnych fragmentów jest niższy, a kontrast jasnych fragmentów – wyższy niż w przypadku opcji [Movie].
ITU709: Krzywa gamma odpowiadająca ITU-709.
ITU709(800%): Krzywa gamma do sprawdzania ujęć przy założeniu rejestrowania obrazów z użyciem opcji [S-Log2].
S-Log2: Krzywa gamma dla [S-Log2]. To ustawienie opiera się na założeniu, że obraz zostanie poddany obróbce po zarejestrowaniu.

Gamma czerni
Korygowanie współczynnika gamma w obszarach o małej intensywności.
Zakres: Wybór zakresu korekty. (Szeroki / Średni / Wąski)
Poziom: Wybór poziomu korekty. (-7 (maksymalna kompresja czerni) do +7 (maksymalne rozciągnięcie czerni))

Białe plamy
Ustawianie punktu załamania i nachylenia krzywej kompresji sygnału wideo, aby nie dochodziło do prześwietlenia, przez ograniczenie sygnałów w obszarach obiektu o dużej intensywności zgodnie z dynamiką posiadanego aparatu.
Po wybraniu [Still], [Cine1], [Cine2], [Cine3], [Cine4], [ITU709(800%)], [S-Log2] w pozycji [Gamma], w pozycji [Białe plamy] zostanie ustawiona opcja [WYŁ.], jeżeli w pozycji [Tryb] ustawiono opcję [Automatyczne]. Aby móc korzystać z funkcji w pozycji [Białe plamy], należy w pozycji [Tryb] ustawić opcję [Ręczny].

Tryb
Wybór ustawień autom./ręcznych.
Automatyczne: Punkt załamania i nachylenie krzywej ustawiane są automatycznie.
Ręczny: Punkt załamania i nachylenie krzywej ustawiane są ręcznie.

Ustawienie auto
Ustawienia przy wybranej opcji [Automatyczne].
Maksymalna plama: Ustawianie maksimum dla punktu załamania. (90% do 100%)
Czułość: Ustawianie czułości. (Wysoki / Średni / Niski)
Ustawienie ręczne: Ustawienia przy wybranej opcji [Ręczny].
Plama: Ustawianie punktu załamania. (75% do 105%)
Nachylenie: Ustawianie nachylenia załamania. (-5 (łagodne) do +5 (strome))

Tryb koloru
Ustawianie typu i poziomu kolorów.
Movie: Właściwe kolory, gdy w pozycji [Gamma] ustawiono opcję [Movie].
Still: Właściwe kolory, gdy w pozycji [Gamma] ustawiono opcję [Still].
Cinema: Właściwe kolory, gdy w pozycji [Gamma] ustawiono opcję [Cine1].
Pro: Zbliżone odcienie kolorów do standardowej jakości obrazu profesjonalnych aparatów marki Sony (w połączeniu ze współczynnikiem gamma ITU-709)
Matryca ITU709: Kolory odpowiadające normie ITU-709 (w połączeniu ze współczynnikiem gamma ITU-709)
cz-b: Ustawianie zerowego nasycenia przy rejestrowaniu obrazów czarno-białych.
S-Gamut: Ustawienie oparte na założeniu, że obrazy zostaną poddane obróbce po zarejestrowaniu. Wykorzystywana, gdy w pozycji [Gamma] ustawiono opcję [S-Log2].

Nasycenie
Ustawianie nasycenia kolorów. (-32 do +32)

Faza koloru
Ustawianie fazy kolorów. (-7 do +7)

Głębia koloru
Ustawianie głębi kolorów dla poszczególnych faz kolorów. Ta funkcja jest bardziej skuteczna w przypadku barw chromatycznych, a mniej skuteczna w przypadku barw achromatycznych. Kolor wygląda na głębszy w miarę zwiększania wartości ustawienia w kierunku dodatnim i jaśniejszy w miarę zmniejszania wartości ustawienia w kierunku ujemnym. Funkcja ta działa nawet po ustawieniu w pozycji [Tryb koloru] opcji [cz-b] (czarno-biały).
[R] -7 (jasna czerwień) do +7 (głęboka czerwień)
[G] -7 (jasna zieleń) do +7 (głęboka zieleń)
[B] -7 (jasny niebieski) do +7 (głęboki niebieski)
[C] -7 (jasny cyjan) do +7 (głęboki cyjan)
[M] -7 (jasna magenta) do +7 (głęboka magenta)
[Y] -7 (jasny żółty) do +7 (głęboki żółty)

Szczegóły
Ustawianie opcji w pozycji [Szczegóły].
Poziom: Ustawianie poziomu w pozycji [Szczegóły]. (-7 do +7)
Reguluj: Poniższe parametry można wybrać ręcznie.
 • Tryb: Wybór ustawienia autom./ręcznego. (Automatyczne (automatyczna optymalizacja) / Ręczny (Szczegóły są ustawiane ręcznie.))
 • Balans V/H: Ustawianie pionowej (V) i poziomej (H) równowagi SZCZEGÓŁÓW. (-2 (odchylenie w kierunku pionowym (V)) do +2 (odchylenie w kierunku poziomym (H)))
 • Balans B/W: Wybór równowagi między dolnym SZCZEGÓŁEM (B) a górnym SZCZEGÓŁEM (W). (Typ1 (odchylenie w stronę dolnego SZCZEGÓŁU (B)) do Typ5 (odchylenie w stronę górnego SZCZEGÓŁU (W)))
 • Limit: Ustawianie poziomu limitu parametru [Szczegóły]. (0 (Dolny poziom limitu: duże prawdopodobieństwo wprowadzenia ograniczenia) do 7 (Górny poziom ograniczenia: małe prawdopodobieństwo wprowadzenia ograniczenia))
 • Crispning: Ustawianie poziomu wyrazistości. (0 (płytki poziom wyrazistości) do 7 (głęboki poziom wyrazistości))
 • Poz. jasnych szczeg.: Ustawianie poziomu w pozycji [Szczegóły] w obszarach o dużej intensywności. (0 do 4)

Kopiuj
Kopiowanie ustawień profilu obrazu do profilu obrazu o innym numerze.
MENU (Ustawienia fotografowa.) → [Profil zdjęcia][Kopiuj]

Wyzeruj
Przywracanie ustawień domyślnych profilu obrazu. Nie można jednocześnie przywrócić ustawień domyślnych wszystkim ustawieniom profilu.
MENU (Ustawienia fotografowa.) → [Profil zdjęcia][Wyzeruj]

Uwaga

 • Z uwagi na fakt, że wspomniane parametry są wspólne dla filmów i zdjęć, regulację ich wartości należy przeprowadzać zaraz po zmianie trybu rejestrowania obrazów.
 • W przypadku drukowania obrazów RAW z ustawieniami fotografowania, poniższe ustawienia nie są uwzględniane.
  • Poziom czerni
  • Gamma czerni
  • Białe plamy
  • Głębia koloru
 • Po zmianie ustawienia [Gamma], zmianie ulega dostępny zakres wartości czułości ISO.
 • Przy pewnych ustawieniach współczynnika gamma może pojawić się więcej szumu w ciemnych fragmentach obrazu. Może to ulec poprawie po ustawieniu kompensacji obiektywu na [WYŁ.].
 • Korzystając ze współczynnika gamma S-Log2, szum będzie bardziej zauważalny niż przy innych współczynnikach gamma. Jeżeli szum nadal jest widoczny nawet po przeprowadzonej obróbce obrazu, można to poprawić rejestrując obraz przy jaśniejszym ustawieniu. Jednakże w przypadku rejestrowania obrazu przy jaśniejszym ustawieniu, zakres dynamiki będzie odpowiednio węższy. W przypadku korzystania ze współczynnika S-log2 wskazane jest wcześniejsze sprawdzenie obrazu w oparciu o ujęcie próbne.
 • Ustawienie opcji [ITU709(800%)] lub [S-Log2] może powodować wystąpienie błędu we własnej konfiguracji balansu bieli. W takim przypadku należy najpierw ustawić jasność ekspozycji, a dopiero później przeprowadzić własną konfigurację.
 • Ustawienie [ITU709(800%)] lub [S-Log2] wyłącza ustawienie [Poziom czerni].
 • Po ustawieniu parametru [Nachylenie] na +5 w pozycji [Ustawienie ręczne], w pozycji [Białe plamy] zostanie ustawiona opcja [WYŁ.].
 • S-Gamut to przestrzeń kolorów Sony zapewniająca szeroką gamę kolorów porównywalną z kamerami. Jednakże ustawienie S-Gamut opisywanego aparatu nie obsługuje całej przestrzeni kolorów S-Gamut. Jest to ustawienie realizujące odtwarzanie kolorów równoważnych z paletą kolorów S-Gamut.