Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Wyświetl. znaku

Ustawianie, czy znaczniki umożliwiające wyrównanie do budowli podczas filmowania mają być wyświetlane, czy też nie.

  1. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [Wyświetl. znaku] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

WŁ.:
Znaczniki są wyświetlane. Znaczniki nie są nagrywane na nośniku.
WYŁ. (ustawienie domyślne):
Żadne znaczniki nie są wyświetlane.

Uwaga

  • Znaczników nie można wyświetlić w przypadku korzystania z funkcji [Powiększenie] lub [Wspomaganie MF].
  • Znaczniki są wyświetlane na ekranie. (Znaczników nie można przesłać wraz z obrazem.)