Digitální fotoaparát s výměnnými objektivyILCE-5100

Návody

Před použitím

Názvy součástí

Ikony a indikátory

Používání popruhu

Nápověda k fotoaparátu

Příprava fotoaparátu

Nabíjení bloku akumulátorů

Vložení paměťové karty (prodává se samostatně)

Nasazování objektivu

Nastavování data a času

Potvrzení způsobu ovládání

Potvrzení způsobu ovládání

Snímání

Snímání fotografií/videa

Výběr režimu snímání

Používání funkcí snímání

Používání zoomu

Používání blesku

Výběr režimu zobrazení na displeji

Výběr velikosti fotografie/obrazové kvality

Ostření

Nastavení expozice

Výběr režimu pohonu (nepřetržité snímání/samospoušť)

Autoportréty s kontrolou na displeji

Výběr citlivosti ISO

Oprava jasu nebo kontrastu

Úprava barevných tónů

Výběr režimu efektu

Nahrávání videa

Uživatelské nastavení funkcí snímání pro pohodlné použití

Nastavení ostatních funkcí přístroje

Snímání s dotykovým panelem

Prohlížení

Prohlížení fotografií

Mazání snímků

Přehrávání videa

Prohlížení panoramatických snímků

Tisk

Používání funkcí prohlížení

Prohlížení snímků na televizoru

Změna nastavení

Menu nastavení

Používání funkcí Wi-Fi

Připojení přístroje a smartphonu

Ovládání přístroje smartphonem

Přenos snímků do smartphonu

Přenos snímků do počítače

Přenos snímků do televizoru

Změna nastavení funkcí Wi-Fi

Přidávání aplikací do přístroje

PlayMemories Camera Apps

Instalace aplikací

Spouštění aplikací

Správa aplikací

Prohlížení na počítači

Doporučené prostředí počítače

Používání aplikací

Připojení přístroje a počítače

Tvorba videodisku

Předběžná opatření/tento přístroj

Předběžná opatření

Čištění přístroje

Počet nahratelných fotografií a doba nahrávání videa

Používání přístroje v zahraničí

Jiné informace

Ochranné známky

Řešení potíží

Když nastanou problémy

Když nastanou problémy

Odstraňování problémů

Blok akumulátorů a napájení

Snímání fotografií/videa

Prohlížení snímků

Wi-Fi

Počítače

Paměťové karty

Tisk

Jiné

Hlášení

Hlášení

Situace, s kterými má přístroj problémy

Situace, s kterými má přístroj problémy

[1] NávodyPřed použitímNázvy součástíKontrola fotoaparátu a přiložených částí

Nejprve zkontrolujte název modelu fotoaparátu. Dodávané doplňky se liší podle modelu.
Počet v závorkách označuje počet kusů.

Přiloženo ke všem modelům:

 • Fotoaparát (1)
 • NP-FW50 Dobíjecí blok akumulátorů (1)

 • Kabel mikro USB (1)

 • AC-UB10C/UB10D Síťový adaptér (1)

 • Ramenní popruh (1)

 • Návod k obsluze (1)
 • Wi-Fi Connection/One-touch (NFC) Guide (1)

ILCE-5100

 • Kryt otvoru pro objektiv (1) (Připevněn na fotoaparát)

ILCE-5100L

 • E16-50 mm objektiv se zoomem (1) (Připevněn na fotoaparát)/Přední kryt na objektiv (1) (Připevněn na objektiv)

ILCE-5100Y

 • E16-50 mm objektiv se zoomem (1) (Připevněn na fotoaparát)/Přední kryt na objektiv (1) (Připevněn na objektiv)
 • E55-210 mm objektiv se zoomem (1)/Přední kryt na objektiv (1)/Zadní kryt na objektiv (1)/Sluneční clona (1)

[2] NávodyPřed použitímNázvy součástíPopis součástí

Se sejmutým objektivem

 1. Tlačítko spouště
 2. Přepínač ON/OFF (napájení)
 3. Úchyt pro ramenní popruh
 4. (značka N)
  • Při připojování fotoaparátu ke smartphonu vybavenému funkcí NFC se dotkněte této značky.
  • NFC (Near Field Communication) je mezinárodní standard pro technologii bezdrátové komunikace na krátkou vzdálenost.
 5. Pořizování snímků: Páčka W/T (zoom)
  K prohlížení: Páčka (přehled)/Páčka (zoom při přehrávání)
 6. Iluminátor AF/kontrolka samospouště
 7. Značka polohy snímače obrazu
 8. Blesk
  • Stiskněte tlačítko(vysunutí blesku) k použití blesku.
 9. Mikrofon*
 10. Objektiv
 11. Tlačítko k uvolnění objektivu
 12. Bajonet
 13. Snímač obrazu**
 14. Kontakty na objektivu**

*Během natáčení videosekvencí tuto část nezakrývejte.

**Nedotýkejte se této části přímo.

 1. Displej/Dotykový panel
  • Displej můžete nastavit tak, aby se na něj dobře dívalo, a snímat z jakékoli polohy.

 2. Tlačítko (vysunutí blesku)
 3. Kryt multifunkčního terminálu/terminálu mikro USB
 4. Kryt paměťové karty/konektoru
 5. Kontrolka přístupu
 6. Čidlo Wi-Fi (vestavěné)
 7. Tlačítko MOVIE (video)
 8. Tlačítko MENU
 9. Řídicí kolečko
 10. Tlačítko ? (Nápov. k fotoaparátu)/Tlačítko (vymazat)
 11. Tlačítko (přehrávání)
 12. Multifunkční terminál/Terminál mikro USB
  • Podporuje zařízení kompatibilní s mikro USB.
 13. Kontrolka nabíjení
 14. Prostor pro paměťovou kartu
 15. Mikro konektor HDMI

*Podrobnosti o kompatibilních doplňcích multifunkčního terminálu/terminálu mikro USB naleznete na webových stránkách Sony nebo se obraťte na svého prodejce Sony nebo místní autorizovaný servis Sony.

 1. Kryt akumulátoru
 2. Páčka uzamčení akumulátoru
 3. Prostor pro vložení akumulátoru
 4. Kryt spojovací destičky
  • Použijte, když používáte AC-PW20 (prodává se samostatně). Vložte kryt spojovací destičky do prostoru pro akumulátor a pak protáhněte šňůru krytem spojovací destičky, jak je to vidět na obrázku.

  • Dávejte pozor, abyste šňůru nepřiskřípli, když zavřete kryt.
 5. Reproduktor
 6. Otvor pro stativ
  • Použijte stativ se šroubem kratším než 5,5 mm. Jinak nelze fotoaparát dobře připevnit a může dojít k poškození fotoaparátu.

[3] NávodyPřed použitímNázvy součástíPopis součástí Objektiv E PZ 16–50 mm F3.5–5.6 OSS (přiložen k ILCE-5100L/ILCE-5100Y)

 1. Kroužek zoomu/Ostřicí kroužek
 2. Páčka zoomu
 3. Značka bajonetu
 4. Kontakty na objektivu*

* Nedotýkejte se této části přímo.

[4] NávodyPřed použitímNázvy součástíPopis součástí Objektiv E 55-210 mm F4.5-6.3 OSS (dodává se s ILCE-5100Y)

 1. Ostřicí kroužek
 2. Kroužek zoomu
 3. Stupnice ohniskové vzdálenosti
 4. Značka ohniskové vzdálenosti
 5. Kontakty na objektivu*
 6. Značka bajonetu

* Nedotýkejte se této části přímo.

[5] NávodyPřed použitímIkony a indikátorySeznam ikon na displeji

Zobrazené obsahy a jejich níže znázorněné pozice slouží pouze jako vodítka a mohou se od skutečného zobrazení lišit.

Seznam ikon režimu snímání

Seznam ikon režimu prohlížení

 1. P P* A S M
  Režim snímání
  NO CARD
  Paměťová karta/stav odesílání
  Ikony rozpoznání scény
  Volba scény
  100
  Zbývající počet nahratelných snímků
  Poměr stran fotografií
  24M / 20M / 12M / 10M / 6.0M / 5.1M
  Velikost snímku fotografií
  Obrazová kvalita fotografií
  Snímková frekvence videa
  Obrazová velikost videozáznamů
  NFC je aktivováno
  Zbývající kapacita akumulátoru
  Varování zbývající kapacity akumulátoru
  Probíhá nabíjení blesku
  Iluminátor AF
  Auto. rámování
  SteadyShot
  Varování o chvění fotoaparátu
  Režim letadlo
  Bez nahrávání zvuku videa
  Redukce zvuku větru
  Varování o přehřátí
  Soubor databáze plný/chyba souboru databáze
  Efekt nastavení Vyp. 
  Zoom Smart/Zoom s jas. obraz./Digitální zoom
  Oblast bodového měření
  Režim prohlížení 
  100-0003
  Číslo složky-souboru
  Režim videozáznamů
  Chránit
  DPOF
  Nastavení DPOF
  Dvojí nahráv. videa
  Dálkově z počítače
  Ikona dotykové závěrky
  Dotykové ovládání je umožněno
  Dotykové ostření vypnuto
 2. Režim pohonu
  Autoport./Samosp.
  Režim měření
  Režim blesku/redukce červených očí
  ±0.0
  Kompenzace blesku
  Režim ostření
  Oblast ostření
  7500K A5 G5
  Vyvážení bílé
  DRO/Auto HDR
  Úsměvu/Det.obličej. 
  Kreativní styl
  Efekt hladké pleti
  Obrazový efekt


  Indikátor citlivosti detekce úsměvu

 3. Přepnutí režimu snímání
  Zobrazení průvodce pro přepínání režimu snímání
  Zamknutý AF
  Zobrazení nápovědy pro středové tlačítko zámku AF
  REC 0:12
  Nahrávací doba videa (min:s)
  Funkce řídicího kolečka (P*: Posun programu, Av: clona, Tv: rychlost závěrky)
  Ostření
  1/250
  Rychlost závěrky
  F3.5
  Hodnota clony
  ±0.0
  Ruční měření
  ±0.0
  Kompenzace expozice
  ISO400
  Citlivost ISO
  Zámek AE
  Indikátor rychlosti závěrky
  Indikátor clony
  Histogram
  Chyba obrazového efektu
  Varování snímku auto HDR
  2014-1-1
  10:37AM
  Datum záznamu
  3/7
  Číslo souboru/počet snímků v režimu prohlížení

[6] NávodyPřed použitímIkony a indikátorySeznam rámečků rozsahu ostření

Rámeček rozsahu ostření se liší podle režimu snímání následovně.

Při používání režimu kontrastního AF nebo AF s detekcí fáze ohniskové roviny

Při používání režimu AF s detekcí fáze ohniskové roviny

 • Když je [Oblast ostření] nastavena na [Široká] nebo [Zóna], a když namíříte na pohybující se objekt, může se rámeček rozsahu ostření zobrazit v podobě uvedené výše.

Když je zaostřeno automaticky podle celého displeje.

 • Když je [Iluminátor AF] nastaven na [Auto] a [Oblast ostření] je nastavena na [Široká] nebo [Zóna], může se rámeček AF zobrazit tečkovaně.
 • Když používáte funkci zoomu jinou než optický zoom, nastavení [Oblast ostření] je zrušeno a rámeček zaostření se zobrazí tečkovaně. Funkce automatické ostření (AF) s prioritou na středu a okolo něj.

[7] NávodyPřed použitímPoužívání popruhu Používání ramenního popruhu

Abyste předešli poškození přístroje při pádu, připevněte ramenní popruh.

 1. Připevněte oba konce řemínku.

[8] NávodyPřed použitímNápověda k fotoaparátuO textu příručky [Nápov. k fotoaparátu]

[Nápov. k fotoaparátu] zobrazí popisy položek a nastavení MENU, a pokud nelze nastavit položku, zobrazí důvod proč.

 1. Stiskněte tlačítko MENU.
 2. Pomocí horní/spodní/ levé/pravé strany řídicího kolečka vyberte požadovanou položku MENU.
 3. Stiskněte tlačítko ? Tlačítko (Nápov. k fotoaparátu).

  Zobrazí se průvodce činností pro položku MENU, kterou jste vybrali ve 2. kroku.

  • Pokud po výběru položky znázorněné šedou barvou stisknete ve středu řídicího kolečka, zobrazí se zdůvodnění, proč nelze položku vybrat.

[9] NávodyPřed použitímNápověda k fotoaparátuO radách pro snímání

Zobrazí rady pro snímání podle zvoleného režimu snímání.

 1. Stiskněte tlačítko ? (Nápov. k fotoaparátu), když je zobrazena obrazovka snímání.
 2. Stiskněte horní/spodní stranu řídicího kolečka pro výběr požadované rady pro snímání a pak stiskněte ve středu.

  Zobrazí se rada pro snímání.

  • Obrazovkou můžete rolovat stisknutím horní/spodní strany řídícího kolečka.

Tip

 • Pokud si chcete prohlédnout všechny rady pro snímání, vyberte MENU(Nastavení snímání) → [Sezn. tipů ke sním.].

[10] NávodyPříprava fotoaparátuNabíjení bloku akumulátorůNabíjení bloku akumulátorů vloženého ve fotoaparátu

Před prvním použitím fotoaparátu nezapomeňte nabít blok akumulátorů. Nabitý akumulátor se bude pomalu sám vybíjet, i když ho nebudete používat. Aby se vám nestalo, že propásnete šanci pro snímání, před snímáním blok akumulátorů nabijte.

 1. Vypněte napájení.
 2. Připojte fotoaparát s vloženým blokem akumulátorů k síťovému adaptéru (přiložen) kabelem mikro USB (přiložen) a připojte síťový adaptér do síťové zásuvky.

  Pro zákazníky v USA a Kanadě

  Pro zákazníky v zemích/regionech jiných než USA a Kanada

  Kontrolka nabíjení
  Svítí: Nabíjení
  Zhasnutá: Nabíjení ukončeno
  Bliká: Chyba nabíjení nebo nabíjení se dočasně pozastavilo, protože fotoaparát není ve vhodném teplotním rozsahu.

Doba nabíjení (plné nabití)

Při používání síťového adaptéru (přiložen) je doba nabití přibližně 310 minut.

 • Doba nabíjení se může lišit podle zbývající kapacity akumulátoru nebo podmínek nabíjení.
 • Blok akumulátorů lze nabíjet, i když nebyl zcela vybit.
 • Výše uvedená doba nabíjení platí, když nabíjíte zcela vybitý blok akumulátorů (přiložen) za teploty 25°C. Nabíjení může trvat déle. Záleží na podmínkách používání a prostředí.
 • Pokud chcete zkontrolovat zbývající kapacitu akumulátoru, odpojte kabel mikro USB a podívejte se na displej na (indikátor zbývající kapacity).

Poznámka

 • Pokud kontrolka nabíjení bliká, když blok akumulátorů není zcela nabit, vyjměte blok akumulátorů z fotoaparátu a znovu jej vložte a nabíjejte.
 • Pokud kontrolka nabíjení na fotoaparátu bliká, když je síťový adaptér připojen do síťové zásuvky, znamená to, že nabíjení je dočasně pozastaveno, protože teplota je mimo doporučený rozsah. Když se teplota vrátí do správného rozsahu, nabíjení se obnoví. Doporučujeme nabíjet blok akumulátorů při okolní teplotě mezi 10°C a 30°C.
 • Připojte síťový adaptér do nejbližší síťové zásuvky. Pokud dojde k chybné funkci při používání síťového adaptéru, okamžitě vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky, abyste odpojili zdroj napájení.
 • Když používáte zcela nový blok akumulátorů nebo se blok akumulátorů delší dobu nepoužíval, kontrolka nabíjení může při prvním nabíjení rychle blikat. Pokud se tak stane, vyjměte blok akumulátorů z fotoaparátu a znovu jej vložte, abyste jej dobili.
 • Pokud je akumulátor téměř nebo plně nabitý, bez používání ho nenabíjejte trvale nebo opakovaně. Jinak může nastat snížení výkonu akumulátoru.
 • Když je nabíjení ukončeno, odpojte síťový adaptér ze síťové zásuvky.
 • Používejte pouze originální bloky akumulátorů, kabely mikro USB (přiloženy) a síťové adaptéry (přiloženy) značky Sony.

[11] NávodyPříprava fotoaparátuNabíjení bloku akumulátorůNabíjení připojením k počítači

Blok akumulátorů lze nabíjet připojením fotoaparátu k počítači kabelem mikro USB.

 1. Vypněte přístroj a připojte ke konektoru USB počítače.

Poznámka

 • Při nabíjení přes počítač si uvědomte následující:
  • Pokud je přístroj připojen k laptopu, který není připojen do sítě, sníží se kapacita akumulátoru laptopu. Nenabíjejte po delší dobu.
  • Když je mezi počítačem a fotoaparátem připojení USB, počítač nezapínejte, nevypínejte, nerestartujte ani jej nebuďte z režimu spánku. Jinak může nastat porucha. Předtím než počítač zapnete, vypnete, restartujete nebo vzbudíte z režimu spánku, odpojte fotoaparát od počítače.
  • Nelze zaručit správnou činnost se všemi typy počítačů.
  • Nabíjení nelze zaručit u zákaznických počítačů nebo počítačů jinak modifikovaných.
  • Fotoaparát možná nebude pracovat správně, když budete současně používat další zařízení USB.

[12] NávodyPříprava fotoaparátuNabíjení bloku akumulátorůVkládání akumulátoru do fotoaparátu

Jak vložit do fotoaparátu akumulátor

 1. Posuvem páčky otevřete kryt akumulátoru.

 2. Vložte akumulátor a přitom jeho špičkou přidržujte západku (A), dokud akumulátor nezaklapne na místo.

 3. Uzavřete kryt.

[13] NávodyPříprava fotoaparátuNabíjení bloku akumulátorůKapacita akumulátoru a počet snímků, které lze s akumulátorem zaznamenat/přehrát

Fotografování (statické snímky):
Kapacita akumulátoru: cca 200 min., Počet snímků: cca 400

Reálné natáčení (videozáznamy):
Kapacita akumulátoru: cca 75 min.

Nepřetržité natáčení (videozáznamy):
Kapacita akumulátoru: cca 110 min.

Prohlížení (statické snímky):
Kapacita akumulátoru: cca 340 min., Počet snímků: cca 6800

Poznámka

 • Výše uvedené hodnoty kapacity akumulátoru a počtu snímků se vztahují k plně nabitému akumulátoru. Kapacita akumulátoru a počty snímků se mohou snížit, závisí to na podmínkách používání.
 • Kapacita akumulátoru a počet snímků, které lze zaznamenat, platí pro následující podmínky:
  • Akumulátor se používá při teplotě prostředí 25 °C.
  • Používání objektivu E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS
  • Používání paměťového média Sony Memory Stick PRO Duo (Mark2) (prodává se samostatně)
  • [Jas displeje]: [Manuál][±0]
 • Údaj „Fotografování (statické snímky)“ je založen na normě CIPA a vztahuje se k fotografování za následujících podmínek(CIPA: Camera & Imaging Products Association):
  • DISP: [Zobraz. všech inf.]
  • Režim ostření: [Automatické AF]
  • Každých 30 sekund je pořízen jeden snímek.
  • Zoom se střídavě přepíná mezi polohami W a T.
  • Pro každé dva snímky se zapne blesk.
  • Napájení se po každých deseti snímcích zapne a vypne.
 • Údaj „Reálné natáčení (videozáznamy)“ je založen na normě CIPA a vztahuje se k natáčení za následujících podmínek:
  • Obrazová kvalita je nastavena na 60i 17M (FH) .
  • Reálné natáčení (videozáznamy): Kapacita akumulátoru závisí na opakování natáčení, používání zoomu, přepínání do pohotovostního režimu, zapínání/vypínání apod.
  • Nepřetržitý videozáznam: Kapacita akumulátoru se vztahuje k nepřetržitému natáčení při dosažení limitu (29 minut). Poté záznam pokračuje dalším stiskem tlačítka MOVIE. Jiné funkce, např. zoom, se nepoužívají.
 • Pokud není zobrazena zbývající kapacita akumulátoru, stiskněte DISP (Nastavení displeje).

[14] NávodyPříprava fotoaparátuNabíjení bloku akumulátorůNapájení z nástěnné síťové zásuvky

Fotoaparát lze během fotografování/přehrávání napájet prostřednictvím síťového adaptéru AC-PW20 (prodává se samostatně).

 1. Chcete-li fotoaparát během fotografování/přehrávání napájet, propojte ho se síťovým adaptérem AC-PW20 (prodává se samostatně) a síťový adaptér zapojte do síťové zásuvky.

Poznámka

 • Pokud je fotoaparát připojen do sítě přiloženým síťovým adaptérem, nedodává se při snímání/přehrávání napájení. Pokud chcete dodávat napájení do fotoaparátu při snímání/přehrávání, použijte síťový adaptér AC-PW20 (prodává se samostatně).

[15] NávodyPříprava fotoaparátuNabíjení bloku akumulátorůVyjmutí akumulátoru

Jak vyjmout akumulátor

 1. Ujistěte se, že kontrolka přístupu nesvítí a vypněte fotoaparát.
 2. Posuňte západku (A) a vyjměte akumulátor.

  • Dejte pozor, aby vám neupadl.

[16] NávodyPříprava fotoaparátuVložení paměťové karty (prodává se samostatně)Vkládání paměťové karty

Jak vložit paměťovou kartu

 1. Posunutím otevřete kryt slotu pro paměťovou kartu.

 2. Vložte paměťovou kartu.

  • Dbejte na to, aby byl oříznutý roh natočen správným směrem.
  • Pokud je oříznutý roh paměťové karty nasměrován jako na vyobrazení, kartu zasuňte do slotu, dokud nezaklapne.
 3. Kryt slotu pro paměťovou kartu uzavřete.

[17] NávodyPříprava fotoaparátuVložení paměťové karty (prodává se samostatně)Vyjmutí paměťové karty

Jak vyjmout paměťovou kartu

 1. Otevřete kryt slotu pro paměťovou kartu.
 2. Ujistěte se, že kontrolka přístupu (A) nesvítí.

 3. Chcete-li paměťovou kartu vyjmout, zatlačte na ni.

 4. Kryt slotu pro paměťovou kartu uzavřete.

[18] NávodyPříprava fotoaparátuNasazování objektivuNasazení objektivu

Před nasazením objektivu přepněte hlavní vypínač fotoaparátu do polohy OFF.

 1. Z fotoaparátu sundejte kryt otvoru pro objektiv (A) a ze zadní strany objektivu sundejte zadní kryt (B).

  • Při výměně objektivu pracujte rychle a v bezprašném prostředí, aby se do fotoaparátu nedostal prach nebo nečistoty.
  • Před fotografováním sundejte z přední strany objektivu přední kryt.
 2. Objektiv nasazujte tak, aby se kryly dvě bílé značky (rysky) na objektivu a na fotoaparátu.

  • Fotoaparát držte s objektivem směřujícím dolů, aby se do fotoaparátu nedostal prach a nečistoty.
 3. Objektiv lehce zasunujte do fotoaparátu a přitom ho pomalu otáčejte ve směru šipky, dokud nezaklapne do uzamčené polohy.

  • Při nasazování dbejte na to, abyste drželi objektiv rovně.

Poznámka

 • Při nasazování objektivu nemačkejte tlačítko k uvolnění objektivu.
 • Objektiv nenasazujte násilím.
 • Chcete-li použít objektiv A-mount (prodává se samostatně), budete potřebovat adaptér pro bajonet (prodává se samostatně). Při použití adaptéru pro bajonet se řiďte pokyny v návodu přiloženém k adaptéru.
 • Pokud použijete objektiv s paticí pro stativ, nasaďte patici objektivu na stativ, aby se hmotnost objektivu lépe vyvážila.
 • Při přenášení fotoaparátu s nasazeným objektivem pevně přidržujte fotoaparát i objektiv.
 • Nedotýkejte se součástí, které jsou vysunuty kvůli nastavení zoomu nebo ostření.

[19] NávodyPříprava fotoaparátuNasazování objektivuSejmutí objektivu

Před sejmutím objektivu přepněte hlavní vypínač fotoaparátu do polohy OFF.

 1. Přidržte tlačítko k uvolnění objektivu (A) a objektivem otáčejte ve směru šipky, dokud se nezastaví.

 2. Na přední a zadní stranu objektivu nasaďte kryty a na fotoaparát nasaďte kryt otvoru pro objektiv.

  • Před nasazením odstraňte z krytů veškerý prach.

[20] NávodyPříprava fotoaparátuNasazování objektivuNasazení sluneční clony

Používání sluneční clony doporučujeme, protože clona zabraňuje, aby světlo mimo záběr ovlivňovalo snímek.

 1. Srovnejte proti sobě připevňovací část sluneční clony s hlavicí objektivu a otáčejte clonou ve směru hodinových ručiček, dokud nezaklapne.

Poznámka

 • Dbejte na správné nasazení sluneční clony. Sluneční clona nemusí jinak mít požadovaný efekt nebo se může částečně odrazit ve snímku.
 • Pokud je sluneční clona nasazena správně, její značka (červená čárka) se bude krýt s červenou ryskou na objektivu. (U některých objektivů není index sluneční clony.)
 • Před použitím blesku sluneční clonu sundejte. Jinak se může světlo blesku zablokovat a na snímku se může projevit jako stín.
 • Chcete-li po fotografování sluneční clonu uložit, připevněte ji k objektivu obráceně (zezadu).

[21] NávodyPříprava fotoaparátuNasazování objektivuPoznámky k výměně objektivu

Pokud se při výměně objektivu dostane dovnitř fotoaparátu prach nebo částice a ulpí na povrchu snímače obrazu (část, která převádí světlo na elektrický signál), může se to jevit jako tmavá místa na snímku. Záleží na prostředí snímání.
Snímač obrazu fotoaparátu je potažen protiprachovou vrstvou, aby se na něm neusazoval prach. Ale přesto provádějte výměnu/nasazení objektivu rychle a stranou od prašného prostředí.

[22] NávodyPříprava fotoaparátuNastavování data a časuNastavení data a času

Pokud zapnete fotoaparát poprvé nebo po inicializaci funkcí, objeví se stránka pro nastavení data a času.

 1. Chcete-li fotoaparát zapnout, přepněte vypínač do polohy ON.
  Objeví se stránka pro nastavení data a času.
 2. Zkontrolujte, zda je na stránce zvolena položka [Zadat], poté stiskněte tlačítko na řídicím kolečku.
 3. Vyberte svou požadovanou zeměpisnou polohu a poté stiskněte .
 4. Pomocí horní/spodní strany nebo otáčením řídicího kolečka vyberte položku k nastavení, poté stiskněte tlačítko ve středu.
 5. Pomocí horní/spodní/levé/pravé strany nastavte položky [Letní čas], [Datum/čas] a [Formát data], poté stiskněte tlačítko ve středu.
  • Půlnoc je označena jako 12:00 AM, poledne jako 12:00 PM.
 6. Při nastavování dalších položek opakujte kroky 4 a 5, poté vyberte [Zadat] a stiskněte tlačítko ve středu.
  • Chcete-li nastavení data a času stornovat, stiskněte tlačítko MENU.

Poznámka

 • Tento fotoaparát nemá funkci vkládání data do snímků. Datum lze vložit do snímků a poté snímky ukládat a tisknout prostřednictvím aplikace PlayMemories Home.
 • Pokud je zadávání data a času přerušeno, stránka pro nastavení data a času se objeví při každém zapnutí fotoaparátu.

[23] NávodyPotvrzení způsobu ovládáníPotvrzení způsobu ovládáníPoužívání řídicího kolečka

Položky nastavení můžete vybírat otočením nebo stisknutím horní/spodní/pravé/levé strany řídicího kolečka. Váš výběr je určen, když stisknete ve středu řídicího kolečka.

Funkce DISP (nastavení zobrazení), (Komp.expozice),(Kreativní fotografie),/(Režim pohonu), ISO jsou přiřazeny horní/spodní/levé/pravé straně řídicího kolečka. Kromě toho je [Režim snímání] přiřazen ke ve středu. Vybrané funkce můžete přiřadit levé/pravé/spodní straně řídicího kolečka nebo ve středu.


Při přehrávání můžete zobrazit následující/předchozí snímek stisknutím pravé/levé části řídicího kolečka nebo otočením řídicího kolečka.

[24] NávodyPotvrzení způsobu ovládáníPotvrzení způsobu ovládáníPoužívání dotykového panelu

Tento přístroj je vybaven dotykovým panelem. Dotykem na displej můžete snímat fotografie (Dotyková závěrka) nebo zaostřit na objekt (Zaostření dotykem). Můžete také použít funkci [Dotyková závěrka] se snímáním [Autoport./Samosp.].Aktivace/deaktivace dotykového panelu

Můžete nastavit, zda se přístroj bude ovládat dotykovým panelem.

 1. MENU (Nastavení) → [Dotyková obsluha] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Zapnuto (výchozí nastavení):
Dotykový panel je aktivován.
Vypnuto:
Dotykový panel je deaktivován.

[25] NávodyPotvrzení způsobu ovládáníPotvrzení způsobu ovládáníPoužívání položek MENU

V této části se dozvíte, jak měnit nastavení vztahující se k činnostem přístroje a vykonávat funkce přístroje, jako například snímání, přehrávání a způsoby provedení.

 1. Pro zobrazení obrazovky menu stiskněte tlačítko MENU.

 2. Vyberte požadovanou položku MENUpomocí horní/spodní/levé/pravé strany řídicího kolečka nebo otočením řídicího kolečka a pak stiskněte ve středu řídícího kolečka.
  • Zobrazení se může přesunout přímo od kroku 1 na krok 3 podle nastavení [Nabídka Dlaždice].

 3. Vyberte požadovanou položku nastavení stisknutím horní/spodní/levé/pravé části řídicího kolečka nebo otočením řídicího kolečka a pak stiskněte ve středu řídicího kolečka.
  • Vyberte ikonu v horní části obrazovky a stisknutím levé/pravé části řídicího kolečka se přesuňte na další položku MENU.

 4. Vyberte požadovanou hodnotu nastavení a potvrďte stisknutím .

[26] NávodySnímáníSnímání fotografií/videaFotografování

Pořizuje fotografie.

 1. Nastavte režim snímání na (Inteligentní auto).

  • Pokud je středovému tlačítku přiřazena jiná funkce, vyberte MENU → (Nastavení snímání) → [Režim snímání][Inteligentní auto].
 2. Upravte úhel displeje a držte fotoaparát.
 3. Stisknutím tlačítka spouště napůl zaostříte.
  Až bude snímek zaostřen, rozsvítí se indikátor ( nebo ).

 4. Stiskněte tlačítko spouště zcela.

Indikátor zaostření

se rozsvítí:
Snímek je zaostřen.

bliká:
Zaostřování se nepovedlo.

se rozsvítí:
Snímek je zaostřen. Místo zaostření se mění s pohybem objektu.

se rozsvítí:
Probíhá zaostřování.

Tip

 • Když přístroj nemůže zaostřit automaticky, indikátor zaostřování bliká a pípnutí nezazní. Buď změňte kompozici snímku nebo změňte nastavení zaostření.Při nastavení režimu [Průběžné AF] se při zaostření neozve zvukový signál.
 • Zaostřování může být obtížné v následujících situacích:
  • Je tma a objekt je daleko.
  • Kontrast mezi objektem a pozadím je malý.
  • Objekt je za sklem.
  • Objekt se rychle pohybuje.
  • Povrch odráží světlo nebo je lesklý.
  • Bliká světlo.
  • Objekt je v protisvětle.
  • Stále se opakující vzory, například vzhled budovy.

[27] NávodySnímáníSnímání fotografií/videaSnímání videa

Videosekvence lze natáčet stiskem tlačítka MOVIE.

 1. Chcete-li zahájit záznam, stiskněte tlačítko MOVIE.

 2. Chcete-li záznam zastavit, stiskněte tlačítko MOVIE znovu.

Poznámka

 • Pro nastavení rychlosti závěrky a hodnoty clony na požadované hodnoty, nastavte režim snímání na (Video).
 • Pokud při snímání videa používáte funkci, například zoom, nahraje se zvuk činnosti přístroje. Při zastavení záznamu tlačítkem MOVIE se může také nahrát zvuk stisku tlačítka MOVIE.
 • Doba nepřetržitého snímání videa viz „Doba pro nahrávání videa“. Když je záznam videosekvence ukončen, můžete ho opětovným stiskem tlačítka MOVIE zahájit znovu. Nahrávání může skončit na ochranu přístroje. Záleží na teplotě přístroje nebo akumulátoru.
 • Při natáčení se může v některých situacích zaznamenat zvuk háčků ramenního popruhu (trojúhelníkový háček).

[28] NávodySnímáníVýběr režimu snímáníSeznam režimů snímání

Můžete vybrat požadovaný režim snímání.

 1. MENU (Nastavení snímání) → [Režim snímání] → požadované nastavení.

Dostupné funkce

(Inteligentní auto):
Umožňuje fotografovat s nastaveními upravenými automaticky.

(Super auto):
Umožňuje fotografovat ve vyšší kvalitě než v režimu inteligentní automatiky.

P (Program auto):
Umožňuje snímat s expozicí (rychlost závěrky a hodnota clony (hodnota F)) nastavenou automaticky. Můžete také vybrat různá nastavení z menu.

A (Priorita clony):
Umožní nastavit clonu a snímat, například když chcete rozmazat pozadí atd.

S (Priorita závěrky):
Umožňuje snímat rychle se pohybující objekty atd. s ručním nastavením rychlosti závěrky.

M (Ruční expozice):
Umožňuje fotografovat statické snímky s požadovanou expozicí nastavením rychlosti závěrky a hodnoty clony.

(Video):
Umožňuje změnit nastavení pro nahrávání videa.

(Plynulé panoráma):
Umožňuje pořídit panoramatický snímek skládáním snímků.

SCN (Volba scény):
Umožňuje snímat s přednastavenými nastaveními podle objektu a scény.

[29] NávodySnímáníVýběr režimu snímáníInteligentní auto

Přístroj analyzuje objekt a umožňuje snímat s vhodnými nastaveními.

 1. MENU (Nastavení snímání) → [Režim snímání] [Inteligentní auto].
 2. Namiřte fotoaparát na objekt.
  Když fotoaparát rozpozná scénu, objeví se na displeji ikona pro rozpoznání scény.

 3. Upravte zaostření a pořiďte snímek.

Poznámka

 • Přístroj nerozpozná scénu, když snímáte s funkcí zoomu jinou než optický zoom.
 • Za některých podmínek snímání přístroj možná nerozpozná správně tyto scény.

[30] NávodySnímáníVýběr režimu snímáníSuper auto

Přístroj automaticky rozpozná a vyhodnotí podmínky snímání a vhodná nastavení se provedou automaticky.

Přístroj může pořídit více snímků a vytvořit složený snímek atd. použitím více nastavení pro snímání než v režimu inteligentní auto, a nahraje tak snímky ve vyšší kvalitě.
 1. Upravte zaostření a pořiďte snímek.
  Když fotoaparát pořídí více snímků, automaticky vybere a uloží vhodný snímek. Můžete také uložit všechny snímky nastavením [Poř. sním. při S. auto].
 2. MENU (Nastavení snímání) → [Režim snímání][Super auto].
 3. Namiřte fotoaparát na objekt.
  Když fotoaparát rozpozná scénu, objeví se na displeji ikona rozpoznání scény. Pokud je to nutné, objeví se také vhodná funkce pro snímání pro rozpoznanou scénu a číslo, kolikrát se uvolní závěrka.

Poznámka

 • Když používáte přístroj ke tvorbě složených snímků, bude nahrávací proces trvat déle než obvykle.
 • Přístroj nerozpozná scénu, když budete používat jiné funkce zoomu než optický zoom.
 • Za některých podmínek snímání přístroj možná nerozpozná scénu správně.
 • Když je [Kvalita] nastavena na [RAW] nebo [RAW & JPEG], přístroj nemůže vytvořit složený snímek.

[31] NávodySnímáníVýběr režimu snímáníRozpoznání scény

Rozpoznání scény pracuje v režimu [Inteligentní auto] a [Super auto].

Tato funkce umožňuje přístroji automaticky rozpoznat podmínky snímání a pořídit snímek.

Rozpoznání scény:

Zobrazí se ikony a průvodce, například (Portrét), (Dítě), (Noční portrét), (Noční scéna), (Portrét v protisvětle), (Protisvětlo), (Krajina), (Makro), (Bodový reflektor), (Slabé osvětlení), (Noční scéna se stativem) nebo (Ručně drž. soumrak).

Zpracování snímku:

Kontinuální snímání, Pomalá synchr., Auto HDR, Synch. - d.svět., Pomalá závěrka, Ručně drž. soumrak

Poznámka

 • Když je [Úsměvu/Det.obličej.] nastavena na [Vypnuto], scény [Portrét], [Portrét v protisvětle], [Noční portrét] a [Dítě] nejsou rozpoznány.

[32] NávodySnímáníVýběr režimu snímáníVýhody automatického snímání

V režimu [Super auto] snímá přístroj ve vyšší kvalitě než v režimu [Inteligentní auto], a pokud je to nutné, provede snímání skládáním.
V režimu [Program auto] můžete snímat po nastavení různých funkcí, například vyvážení bílé, ISO atd.

(Inteligentní auto):
Tento režim vyberte, když chcete, aby fotoaparát automaticky rozpoznal scénu.

(Super auto):
Tento režim vyberte pro snímání scén za obtížných podmínek, například je-li tma, nebo objekty jsou v protisvětle. Tento režim vyberte pro pořízení snímku ve vyšší kvalitě, než kterou poskytuje (Inteligentní auto).

P (Program auto):
Tento režim vyberte pro snímání s různými nastavenými funkcemi, jinými než expozice (rychlost závěrky a clona).

Poznámka

 • V režimu [Inteligentní auto] možná nepůjde snímat zřetelně tmavé scény nebo objekty v protisvětle.
 • V režimu [Super auto] bude nahrávání trvat déle, protože přístroj vytváří složený snímek.

[33] NávodySnímáníVýběr režimu snímáníProgram auto

Umožňuje snímat s expozicí (rychlost závěrky a hodnota clony) nastavenou automaticky.

Můžete nastavit funkce pro snímání, například [ISO].
 1. MENU (Nastavení snímání) → [Režim snímání][Program auto].
 2. Nastavte funkce pro snímání na požadovaná nastavení.
 3. Nastavte zaostření a pořiďte snímek objektu.

Posun programu

Otáčením řídicího kolečka lze změnit rychlost závěrky a clonu (hodnota F) beze změny příslušné expozice, která je přístrojem nastavena. Funkce je k dispozici, když nepoužíváte blesk.

 • Když otočíte řídicím kolečkem, změní se „P“ na obrazovce na „P*“.
 • Chcete-li zrušit Posun programu, nastavte jiný režim snímání než [Program auto] nebo vypněte fotoaparát.

Poznámka

 • Podle jasu prostředí je možné, že se posun programu nepoužije.
 • Nastavte režim snímání na jiný než „P“ nebo vypněte napájení, abyste zrušili nastavení, která jste udělali.
 • Když se změní jas, změní se také clona (hodnota F) a rychlost závěrky, ale hodnota posunu zůstane.

[34] NávodySnímáníVýběr režimu snímání Plynulé panoráma

Umožňuje vytvořit jeden panoramatický snímek z více snímků pořízených při pohybování fotoaparátem.

 1. MENU → (Nastavení snímání) → [Režim snímání][Plynulé panoráma].
 2. Fotoaparát namiřte na objekt.
 3. Během namáčknutí spouště nasměrujte fotoaparát na jeden konec požadované panoramatické kompozice.


  (A) Tato část nebude vyfotografována.

 4. Stiskněte tlačítko spouště zcela.
 5. Pohybujte fotoaparátem ke konci vodítka ve směru šipky na monitoru.


  (B) Vodicí lišta

Poznámka

 • Pokud v nastaveném čase neobsáhnete celý úhel panoramatického snímku, objeví se na složeném snímku šedá oblast. Pokud se to stane, pohybujte přístrojem rychleji, abyste nahráli celý úhel panoramatického snímku.
 • Když je vybráno [Širokoúhlé] pro [Panoráma: Velikost], nemusí se v daném čase podařit obsáhnout celý úhel panoramatického snímku. Pokud se to stane, zkuste změnit [Panoráma: Velikost] na [Standardní] a potom snímat.
 • Protože se jedná o několik snímků spojených dohromady, nemusí být v některých případech spoje mezi snímky nahrány hladce.
 • Snímky tmavých scén mohou být rozmazány.
 • Když světelný zdroj, například zářivka, bliká, nemusí být jas a barva poskládaného snímku všude stejné.
 • Pokud se jas a zaostření celého úhlu panoramatického snímku a uzamčeného úhlu AE/AF velmi liší, nemusí se snímání podařit. Pokud se to stane, změňte uzamčený úhel AE/AF a znovu snímejte.
 • Následující situace se nehodí pro snímání plynulého panorámatu:
  • Pohybující se objekty.
  • Objekty, které jsou příliš blízko k přístroji.
  • Objekty, které vypadají všude velmi podobně, například obloha, pláž nebo trávník.
  • Objekty, které se neustále mění, například vlny nebo vodopády.
  • Objekty s jasem velmi odlišným od okolí, například slunce nebo žárovka.
 • Snímání plynulého panorámatu může být přerušeno v následujících situacích.
  • Když fotoaparátem pohybujete příliš rychle nebo příliš pomalu.
  • Objekt je příliš rozmazaný.

Tip

 • Otočením řídicího kolečka na obrazovce snímání můžete vybrat směr snímání.

[35] NávodySnímáníVýběr režimu snímáníVolba scény

Umožňuje snímat s přednastavenými nastaveními podle scény.

 1. MENU(Nastavení snímání) → [Režim snímání][Volba scény] → požadovaný režim.

Podrobnosti o položce menu

Portrét:
Rozmaže pozadí a zaostří objekt. Zvýrazní jemné tóny pleti.

Sportovní akce:
Zaznamená pohybující se objekt při vysoké rychlosti závěrky, takže objekt vypadá, jako by byl nehybný. Když je tlačítko spouště stisknuté, přístroj pořizuje snímky nepřetržitě.

Makro:
Pořizuje detailní snímky blízkých objektů, například květin, hmyzu, jídla nebo malých objektů.

Krajina:
Zachytí celý rozsah scenérie ostře a v živých barvách.

Západ slunce:
Zachytí krásně rudou barvu západu slunce.

Noční scéna:
Snímá noční scény bez ztráty temné atmosféry.

Ručně drž. soumrak:
Snímá noční scény s menším šumem a rozmazáním bez stativu. Pořídí se série snímků a pomocí zpracování snímků se zredukuje rozmazání objektu, chvění fotoaparátu a šum.

Noční portrét:
Pořídí portréty nočních scén s bleskem.

Reduk. rozm. pohybu:
Umožňuje pořizovat snímky uvnitř bez použití blesku a redukuje rozmazání objektu. Přístroj pořídí sérii snímků a jejich kombinací vytvoří snímek s redukovaným rozmazáním objektu a šumu.

Poznámka

 • V režimech [Noční scéna] a [Noční portrét] je rychlost závěrky nižší, takže se doporučuje použít stativ, aby snímek nebyl rozmazán.
 • V režimu [Ručně drž. soumrak] nebo [Reduk. rozm. pohybu] závěrka 4 krát cvakne a nahraje se snímek.
 • Pokud vyberete [Ručně drž. soumrak] nebo [Reduk. rozm. pohybu] s [RAW] nebo [RAW & JPEG], bude dočasně obrazová kvalita [Jemné].
 • Redukce rozmazání je méně účinná i v režimech [Ručně drž. soumrak] nebo [Reduk. rozm. pohybu] při snímání následujících objektů:
  • Objekty pohybující se nevyzpytatelně.
  • Objekty, které jsou příliš blízko k přístroji.
  • Objekty s opakujícími se vzory, například obloha, pláž nebo trávník.
  • Objekty, které se neustále mění, například vlny nebo vodopády.
 • V případě [Ručně drž. soumrak] nebo [Reduk. rozm. pohybu] může dojít k blokovému šumu, když používáte světelný zdroj, který bliká, například zářivkové osvětlení.
 • Minimální vzdálenost, na kterou se můžete přiblížit k objektu, se nemění, i když vyberete [Makro]. Minimální rozsah zaostření viz minimální vzdálenost objektivu nasazeného na přístroj.

Tip

 • Pro změnu scény otáčejte řídicím kolečkem na obrazovce snímání a vyberte novou scénu.

[36] NávodySnímáníVýběr režimu snímáníPriorita závěrky

Pohyb pohybujícího se objektu můžete vyjádřit různými způsoby nastavení rychlosti závěrky, například v momentě pohybu vysokou rychlostí závěrky nebo se stínem s nízkou rychlostí závěrky.Během natáčení videosekvencí lze změnit rychlost závěrky.

 1. MENU(Nastavení snímání) → [Režim snímání][Priorita závěrky].
 2. Vyberte požadovanou hodnotu otočením řídicího kolečka.
 3. Nastavte zaostření a pořiďte snímek objektu.
  Clona se nastaví automaticky pro získání správné expozice.

Poznámka

 • Pokud nelze po nastavení získat správnou expozici, bude na obrazovce snímání blikat hodnota clony. I když můžete snímat i tak, doporučuje se znovu provést nastavení.
 • Pokud používáte pomalou rychlost závěrky, použijte stativ, abyste předešli rozmazání.
 • V režimu s prioritou závěrky se nezobrazuje symbol (varování SteadyShot).
 • Když je rychlost závěrky 1 sekunda(y) nebo delší, bude se provádět redukce šumu po snímání po stejnou dobu, po jakou byla závěrka otevřena. Pokud však probíhá redukce šumu, nemůžete snímat.
 • Jas snímku na displeji se může lišit od skutečného pořízeného snímku.

Tip

 • Při použití vyšší rychlosti závěrky se může zdát, jako by se pohybující se objekty, například běžící člověk, auta nebo mořský příboj, zastavily. Když používáte nižší rychlost závěrky, bude zachycena stopa pohybu objektu, takže snímek bude vypadat přirozeněji a dynamicky.

[37] NávodySnímáníVýběr režimu snímáníPriorita clony

Můžete snímat, když nastavíte clonu a změníte rozsah zaostření nebo když rozostříte pozadí.Hodnotu clony lze změnit při nahrávání videa.

 1. MENU(Nastavení snímání) → [Režim snímání] → [Priorita clony].
 2. Vyberte požadovanou hodnotu otočením řídicího kolečka.
  • Nižší hodnota F: Objekt je zaostřen, ale objekty před ním a za ním jsou rozmazány.
   Vyšší hodnota F: Objekt a jeho pozadí a popředí jsou celé zaostřené.
 3. Nastavte zaostření a pořiďte snímek objektu.
  Rychlost závěrky se automaticky nastaví tak, aby bylo dosaženo správné expozice.

Poznámka

 • Pokud nelze po nastavení dosáhnout správné expozice, bude rychlost závěrky na obrazovce snímání blikat. I když můžete snímat i tak, doporučuje se znovu provést nastavení.
 • Jas snímku na displeji se může lišit od skutečného pořízeného snímku.

Tip

 • Nižší hodnota F (otevření clony) zužuje rozsah zaostření. To umožní ostře zaostřit na objekt a rozmazat objekty, které jsou před ním a za ním (hloubka pole bude mělčí). Vyšší hodnota F (zúžení clony) rozšíří rozsah zaostření. To umožní zachytit hloubku scenérie (hloubka pole bude větší).

[38] NávodySnímáníVýběr režimu snímáníRuční expozice

Můžete snímat s požadovaným nastavením expozice, když nastavíte rychlost závěrky a clonu.Při nahrávání videa lze rychlost závěrky a hodnotu clony změnit.

 1. MENU(Nastavení snímání) → [Režim snímání][Ruční expozice].
 2. Stisknutím spodní strany řídicího kolečka vyberte rychlost závěrky nebo hodnotu clony a pak otočením řídicího kolečka vyberte hodnotu.
  Když je [ISO] nastaveno na něco jiného než [ISO AUTO], použijte ke kontrole hodnoty expozice MM (ruční měření).
  Směrem k +: Snímky budou jasnější.
  Směrem - : Snímky budou tmavší.
  0: Vhodná expozice analyzovaná přístrojem
 3. Nastavte zaostření a pořiďte snímek objektu.

Poznámka

 • Když je [ISO] nastaveno na [ISO AUTO], hodnota ISO se automaticky změní tak, aby bylo dosaženo správné expozice pomocí hodnoty clony a rychlosti závěrky, kterou jste nastavili. Pokud nejsou hodnota clony a rychlost závěrky, které jste nastavili, vhodné pro správnou expozici, bude indikátor hodnoty ISO blikat.
 • Indikátor ručního měření se neobjeví, když je [ISO] nastaveno na [ISO AUTO].
 • Když množství okolního světla překročí rozsah měřený ručním měřením, bude indikátor ručního měření blikat.
 • Indikátor (varování SteadyShot) se v režimu ruční expozice neobjeví.
 • Jas snímku na displeji se může lišit od skutečného pořízeného snímku.

[39] NávodySnímáníVýběr režimu snímáníBULB

Stopu pohybujícího se objektu můžete zachytit pomocí dlouhé expozice.

Režim BULB je vhodný pro snímání stop světla, například ohňostroje.

 1. MENU(Nastavení snímání) → [Režim snímání] [Ruční expozice].
 2. Stisknutím spodní strany řídicího kolečka vyberte rychlost závěrky a pak otáčejte řídicím kolečkem proti směru hodinových ručiček, dokud se neobjeví indikace [BULB].
 3. Stisknutím tlačítka spouště napůl nastavte zaostření.
 4. Stiskněte a držte tlačítko spouště stisknuté po celou dobu snímání.
  Dokud bude tlačítko spouště stisknuté, zůstane závěrka otevřená.

Poznámka

 • Protože rychlost závěrky se zpomalí a je pravděpodobnější, že dojde ke chvění fotoaparátu, doporučuje se použít stativ.
 • Čím delší je doba expozice, tím více šumu bude na snímku vidět.
 • Po snímání se bude provádět redukce šumu po stejnou dobu, po kterou byla závěrka otevřena. Pokud však probíhá redukce šumu, nemůžete snímat.
 • Rychlost závěrky nelze nastavit na [BULB] v následujících situacích:
  • Když je aktivována funkce [Snímání úsměvu].
  • Když je aktivována funkce [Auto HDR].
  • Když je [Obrazový efekt] nastaven na [Malování HDR] nebo [Mono. s bohat. tóny].
  • Když je funkce [Režim pohonu] nastavena na [Kontinuální snímání], [Nepř. expoziční řada], [Samospoušť(kont.)].
  Pokud používáte výše zmíněné funkce, když je rychlost závěrky nastavena na [BULB], nastaví se rychlost závěrky dočasně na 30 sekund.

Tip

 • Snímky pořízené v režimu [BULB] mají tendenci k rozmazání. Doporučujeme, aby použili stativ nebo dálkový ovladač (prodává se samostatně), který má funkci uzamčení spouště.

[40] NávodySnímáníVýběr režimu snímáníVideo

Můžete upravit rychlost závěrky a hodnotu clony na požadovaná nastavení pro nahrávání videa. Můžete také před snímáním zkontrolovat úhel snímku.

 1. MENU(Nastavení snímání) → [Režim snímání][Video].
 2. Chcete-li zahájit záznam, stiskněte tlačítko MOVIE.
  • Chcete-li záznam zastavit, stiskněte tlačítko MOVIE znovu.

Podrobnosti o položce menu

Program auto:
Umožňuje snímat s expozicí (rychlostí závěrky a hodnotou clony) nastavenou automaticky. Další parametry lze upravit ručně a nastavení zachovat.

Priorita clony:
Umožňuje snímat po ručním nastavení hodnoty clony.

Priorita závěrky:
Umožňuje snímat po ručním nastavení rychlosti závěrky.

Ruční expozice:
Umožňuje snímat po ručním nastavení expozice (rychlosti závěrky a hodnoty clony).

[41] NávodyPoužívání funkcí snímáníPoužívání zoomuZoom

Při snímání zvětšete snímky pomocí páčky W/T (zoom).

 1. Při snímání zvětšete snímky pomocí páčky W/T (zoom).
  • Posuňte páčku W/T (zoom) na stranu T pro přiblížení a na stranu W pro zrušení přiblížení.
  • Když je nasazen objektiv se zoomem,můžete také transfokovat ovládáním objektivu. Když nasadíte objektiv s motorickým zoomem, pohybujte páčkou zoomu objektivu se zoomem pro zvětšení objektů.

Tip

 • Když vyberete něco jiného než [Pouze optický zoom] pro [Nastavení zoomu], můžete pro přibližování snímků překročit rozsah transfokace optického zoomu.

[42] NávodyPoužívání funkcí snímáníPoužívání zoomuFunkce zoomu dostupné s tímto přístrojem

Funkce zoomu přístroje poskytuje zoom s vyšším zvětšením kombinací různých rysů zoomu. Ikona zobrazená na displeji se mění podle zvolené funkce zoomu.

(1) Rozsah optického zoomu
Přibližuje snímky v rozsahu zoomu objektivu.
Když je nasazen objektiv s motorickým zoomem, zobrazí se lišta zoomu v rozsahu optického zoomu.
Když je nasazen jiný objektiv než objektiv s motorickým zoomem, lišta zoomu v rozsahu optického zoomu se neobjeví.

(2) Rozsah inteligentního Smart zoomu ()
Zvětšení snímků proběhne částečným ořezem snímku bez snížení originální kvality (pouze při velikosti snímku [M] nebo [S]).

(3) Rozsah zoomu Clear Image (jasný snímek) ()
Zvětšení snímků proběhne s menším snížením kvality. Nejprve nastavte položku [Nastavení zoomu] na [Zap.: Zoom s jas. ob.] nebo [Zap.: Digitální zoom].

(4) Rozsah digitálního zoomu ()
Můžete zvětšovat snímky pomocí zpracování snímku. Když vyberete [Zap.: Digitální zoom] pro [Nastavení zoomu], můžete použít tuto funkci zoomu.

Poznámka

 • Výchozí nastavení pro [Velik. snímku] je [L]. Chcete-li použít smart zoom, změňte položku [Velik. snímku] na [M] nebo [S].
 • Funkce zoomu jiné než optický zoom nejsou k dispozici při snímání v následujících situacích:
  • [Plynulé panoráma]
  • [Úsměvu/Det.obličej.] je nastavena na [Snímání úsměvu]
  • [Kvalita] je nastavena na [RAW] nebo [RAW & JPEG]
 • Funkci zoomu Smart nemůžete používat u videa.
 • Pokud použijete jiný zoom než optický, pro režim [Režim měření] se použije pevné nastavení [Víceb.].
 • Pokud použijete jiný zoom než optický, následující funkce budou nedostupné:
  • [Detekce obličejů]
  • [Zamknutý AF]
  • [Auto. rámování]

[43] NávodyPoužívání funkcí snímáníPoužívání zoomuNastavení zoomu

Můžete vybrat nastavení zoomu přístroje.

 1. MENU (Uživatelská nastavení) → [Nastavení zoomu] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Pouze optický zoom:
Optický zoom je aktivován. Funkci zoomu Smart můžete použít, když nastavíte [Velik. snímku] na [M] nebo [S].

Zap.: Zoom s jas. ob. (výchozí nastavení):
I když bude rozsah optického zoomu překročen, přístroj zvětší snímky v rozsahu, ve kterém se obrazová kvalita příliš nezhorší.

Zap.: Digitální zoom:
Když je rozsah zoomu [Zoom s jas. obraz.] překročen, přístroj zvětší snímky na maximální rozsah. Obrazová kvalita se však zhorší.

Poznámka

 • Pokud chcete zvětšovat snímky v rozsahu, ve kterém se nezhorší obrazová kvalita, nastavte [Pouze optický zoom].

[44] NávodyPoužívání funkcí snímáníPoužívání zoomuRozsah zoomu

Rozsah zoomu, který se používá v kombinaci se zoomem objektivu, se mění podle zvolené velikosti snímku.

Pokud je parametr [Poměr stran] nastaven na [3:2]

[Nastavení zoomu] : [Pouze optický zoom (včetně zoomu smart)]
[Velik. snímku] : L -, M 1,4×, S 2×
[Nastavení zoomu] : [Zap.: Zoom s jas. ob.]
[Velik. snímku] : L 2×, M 2,8×, S 4×
[Nastavení zoomu] : [Zap.: Digitální zoom]
[Velik. snímku] : L 4×, M 5,7×, S 8×

[45] NávodyPoužívání funkcí snímáníPoužívání blesku Používání blesku

Ve tmavém prostředí použijte při snímání blesk k osvětlení objektu a jako prevenci chvění fotoaparátu. Při snímání proti slunci použijte blesk na osvětlení snímku objektu v protisvětle.

 1. Stiskněte tlačítko (vysunutí blesku) k vysunutí blesku.

 2. Stiskněte tlačítko spouště zcela.

Když nepoužíváte blesk

Když nepoužíváte blesk, zatlačte jej zpět do těla fotoaparátu.

Poznámka

 • Pokud spustíte blesk dříve, než se zcela vysune, může nastat závada.
 • Při nahrávání videa nelze používat blesk.
 • Při nabíjení blesku bliká . Až je nabíjení dokončeno, rozsvítí se ikona blesku.
 • Nasazený objektiv může blokovat světlo blesku.
 • Rohy nahraného snímku mohou být zastíněny, záleží na objektivu.
 • Když nakloníte displej nahoru o více než 90 stupňů, je obtížné ovládat tlačítko (uvolnění blesku). Předtím než nastavíte úhel displeje, zvedněte blesk.
 • Pokud používáte blesk k pořizování vlastních fotografií, dejte pozor, abyste nestáli přímo ve světle, protože blesk na krátkou vzdálenost zhasne. Abyste zabránili tomu, že blesk narazí do displeje, když jej po použití zatlačíte zpět do těla fotoaparátu, nejprve vraťte displej do původní polohy.

[46] NávodyPoužívání funkcí snímáníPoužívání bleskuRežim blesku

Můžete nastavit režim blesku.

 1. MENU (Nastavení snímání) [Režim blesku] →požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Blesk vypnut:
Blesk nepracuje.
Autom.blesk:
Blesk pracuje v tmavém prostředí nebo když snímáte proti jasnému světlu.
Blesk vždy:
Blesk pracuje při každém stisknutí spouště.
Pomalá synchr.:
Blesk pracuje při každém stisknutí spouště. Snímání s pomalou synchronizací umožňuje pořídit jasný snímek objektu i pozadí zpomalením rychlosti závěrky.
Synchr. poz.:
Blesk pracuje těsně před dokončením expozice při každém stisknutí tlačítka spouště. Synchronizace pozadí umožňuje pořídit přirozený snímek stopy pohybujícího se objektu, například jedoucího auta nebo kráčející osoby.

Poznámka

 • Výchozí nastavení záleží na režimu snímání.
 • Dostupný režim blesku záleží na režimu snímání.

[47] NávodyPoužívání funkcí snímáníPoužívání bleskuKompenz.blesku

Intenzitu světla blesku nastavte v rozsahu –2,0 EV až +2,0 EV.
Kompenzace blesku mění pouze množství světla blesku. Kompenzace expozice mění množství světla blesku spolu se změnou rychlosti závěrky a clony.

 1. MENU (Nastavení snímání) [Kompenz.blesku] →požadované nastavení.
  Volbou vyšší hodnoty (strana +) vzniká vyšší intenzita blesku, nižší hodnota (strana –) znamená blesk s nižší intenzitou.

Poznámka

 • Pokud je objekt mimo maximální rozsah blesku, nebude vyšší efekt blesku možná vidět kvůli omezenému množství světla blesku k dispozici. Pokud je objekt velmi blízko, nižší efekt blesku nemusí být vidět.

[48] NávodyPoužívání funkcí snímáníVýběr režimu zobrazení na displejiPřepnutí zobrazení displeje (Snímání)

Můžete změnit obsah zobrazení na displeji.

 1. Stiskněte tlačítko DISP (Nastavení displeje).
  Při každém stisku tlačítka DISP se zobrazení údajů o záznamu mění následujícím způsobem:
  Graf. zobrazeníZobraz. všech inf.Bez informacíHistogramGraf. zobrazení


  Graf. zobrazení

  Zobraz. všech inf.

  Bez informací

  Histogram

Některé režimy zobrazení nejsou ve výchozích nastaveních dostupné.
Ke změně režimů zobrazení stiskněte MENU → (Uživatelská nastavení) → [Tlačítko DISP] a změňte nastavení.

Poznámka

 • Při snímání panorámatu se nezobrazí histogram.

Tip

 • Pro skrytí řádků mřížky zobrazených při fotografování vyberte MENU →(Uživatelská nastavení)[R. Mřížky][Vypnuto].
 • Pro skrytí značky zobrazené při nahrávání videa vyberte MENU →(Uživatelská nastavení)[Zobrazení značky][Vypnuto].

[49] NávodyPoužívání funkcí snímáníVýběr velikosti fotografie/obrazové kvalityVelik. snímku (fotografie)

Čím větší je velikost snímku, tím detailněji bude reprodukován, když bude snímek vytištěn ve velkém formátu. Čím menší je velikost snímku, tím více snímků lze nahrát.

 1. MENU (Nastavení snímání) → [Velik. snímku] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Velikost snímku, když je [Poměr stran] 3:2
L: 24M 6000×4000 pixelů
M: 12M 4240×2832 pixelů
S: 6.0M 3008×2000 pixelů
Velikost snímku, když je [Poměr stran] 16:9
L: 20M 6000×3376 pixelů
M: 10M 4240×2400 pixelů
S: 5.1M 3008×1688 pixelů

Poznámka

 • Když je [Kvalita] nastavena na [RAW] nebo [RAW & JPEG], velikost snímku pro snímky RAW odpovídá [L].

[50] NávodyPoužívání funkcí snímáníVýběr velikosti fotografie/obrazové kvalityPoměr stran (fotografie)

Nastaví poměr stran fotografií.

 1. MENU (Nastavení snímání)[Poměr stran] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

3:2 (výchozí nastavení):
Vhodné pro standardní obrázky.
16:9:
Ke sledování na televizoru s vysokým rozlišením.

[51] NávodyPoužívání funkcí snímáníVýběr velikosti fotografie/obrazové kvalityKvalita (fotografie)

Vybere formát komprese fotografií.

 1. MENU (Nastavení snímání) → [Kvalita] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

RAW:
Formát souboru: RAW (Nahrává s formátem komprese RAW.)
Na tomto formátu souboru se neprovede digitální zpracování. Tento formát vyberte pro zpracování snímků na počítači pro profesionální účely.

 • Velikost snímku je napevno nastavena na maximální velikost. Velikost snímku se na displeji nezobrazí.

RAW & JPEG:
Formát souboru: RAW (Nahrává s formátem komprese RAW.) + JPEG
Současně se vytvoří snímek RAW a JPEG. To je vhodné, když potřebujete 2 obrazové soubory, JPEG k prohlížení a RAW k editaci.

Obrazová kvalita JPEG je nastavena na [Jemné].

Jemné (výchozí nastavení):
Formát souboru: JPEG
Snímek je při záznamu komprimován ve formátu JPEG.

Standard:
Formát souboru: JPEG
Snímek je při záznamu komprimován ve formátu JPEG. Protože je kompresní poměr [Standard] vyšší než [Jemné], bude velikost souboru [Standard] menší než u [Jemné]. Tím se umožní nahrát více souborů na 1 paměťovou kartu, ale obrazová kvalita bude nižší.

Poznámka

 • Pokud se snímky nebudou na počítači upravovat, doporučujeme, abyste je zaznamenávali ve formátu JPEG.
 • Na snímky ve formátu RAW nelze přidat značku DPOF (tisk).

[52] NávodyPoužívání funkcí snímáníVýběr velikosti fotografie/obrazové kvalityPanoráma: Velikost

Nastaví velikost snímku při snímání panoramatických snímků. Velikost snímku se mění podle nastavení [Panoráma: Směr].

 1. MENU (Nastavení snímání) → [Panoráma: Velikost] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Když je [Panoráma: Směr] [Nahoru] nebo [Dolů]

Standardní: 3872×2160

Širokoúhlé: 5536×2160


Když je [Panoráma: Směr] [Vlevo] nebo [Vpravo]

Standardní: 8192×1856

Širokoúhlé: 12416×1856

[53] NávodyPoužívání funkcí snímáníVýběr velikosti fotografie/obrazové kvalityPanoráma: Směr

Nastaví směr, kterým se bude pohybovat fotoaparátem při snímání panoramatických snímků.

 1. MENU (Nastavení snímání) → [Panoráma: Směr] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Vpravo (výchozí nastavení):
Pohybujte fotoaparátem zleva doprava.

Vlevo:
Pohybujte fotoaparátem zprava doleva.

Nahoru:
Pohybujte fotoaparátem zespodu nahoru.

Dolů:
Pohybujte fotoaparátem shora dolů.

[54] NávodyPoužívání funkcí snímáníOstřeníRežim ostření

Vybere způsob zaostřování, který je vhodný pro pohyb objektu.

 1. MENU (Nastavení snímání) → [Režim ostření] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

(AF na 1 snímek) :
Když je zaostřeno, přístroj uzamkne ostření. Když je objekt nehybný, použijte [AF na 1 snímek].

(Automatické AF) (výchozí nastavení):
[AF na 1 snímek] a [Průběžné AF] se přepínají podle pohybu objektu. Když je tlačítko spouště stisknuto napůl, přístroj uzamkne zaostření, když zjistí, že objekt se nepohybuje, nebo pokračuje v ostření, pokud se objekt pohybuje.
Při nepřetržitém snímání přístroj automaticky snímá s průběžným AF od druhého snímku.

(Průběžné AF):
Když je tlačítko spouště stisknuto napůl a přidrženo, přístroj pokračuje v zaostřování. To použijte, když je objekt v pohybu.

(Přímé ruč.zaos.):
Umožňuje použít kombinaci ručního ostření a automatického zaostřování.

(Ruč. zaost.):
Zaostří ručně.

Poznámka

 • Pokud je objekt příliš blízko, na snímku se může objevit prach nebo otisky prstů z objektivu. Otřete objektiv měkkým hadříkem atd.
 • Když je [Režim ostření] nastaven na [Průběžné AF], nezazní při nastavení zaostření pípnutí.
 • [Automatické AF] je k dispozici pouze když používáte objektiv, který podporuje AF s detekcí fáze ohniskové roviny.
 • Když je [Oblast ostření] [Široká] nebo [Zóna], rámeček rozsahu ostření se může změnit, když zaostříte pomocí režimu [Automatické AF].

[55] NávodyPoužívání funkcí snímáníOstřeníOblast ostření

Vybere oblast zaostření. Tuto funkci použijte, když je obtížné správně zaostřit v režimu automatického ostření.

 1. MENU (Nastavení snímání) → [Oblast ostření] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Široká:
Automaticky zaostří na objekt v celém rozsahu snímku.
Když v režimu fotografování stisknete tlačítko spouště napůl, kolem zaostřené oblasti se objeví zelený rámeček.
Zóna:
Na displeji vyberte zónu, na níž chcete zaostřit. Zóna obsahuje devět oblastí zaostření a přístroj si automaticky vybere oblast, na kterou zaostří.
Střed:
Automaticky zaostří na objekt ve středu snímku. Když se používá společně s funkcí zámku AF, můžete uspořádat snímek, jak chcete.
Pohyblivý bod:
Umožní posunout rámeček AF na požadované místo na displeji a zaostřit na extrémně malý objekt v úzkém výřezu.
Na stránce Pružné bodové zaostření lze řídicím kolečkem změnit velikost rámečku zaostření AF.


Zamknutý AF:
Při namáčknutí a přidržení spouště bude přístroj sledovat objekt v rámci vybrané oblasti automatického ostření. Namiřte kurzor na [Zamknutý AF] v [Oblast ostření] na obrazovce nastavení a pak pomocí levé/pravé strany řídicího kolečka vyberte požadovanou oblast začátku zaměřování. Oblast počátku sledování lze přesunout na požadovaný bod vymezením oblasti, která bude představovat pružný bod.
Na stránce Pružné bodové zaostření lze řídicím kolečkem změnit velikost rámečku zaostření AF.

Poznámka

 • Když je [Režim ostření] [Průběžné AF] a [Oblast ostření] je [Široká] nebo [Zóna], rámeček rozsahu zaostření se po dosažení zaostření může změnit.
 • Když je [Iluminátor AF] [Auto] a [Oblast ostření] je [Široká] nebo [Zóna], rámeček rozsahu zaostření bude možná zobrazen tečkovaně.

[56] NávodyPoužívání funkcí snímáníOstření AF s detekcí fáze ohniskové roviny

Když jsou body AF s detekcí fáze ohniskové roviny v oblasti automatického ostření, přístroj použije kombinované automatické ostření AF s detekcí fáze ohniskové roviny a kontrastní AF.

Poznámka

 • Když je hodnota clony nastavena na F13 nebo víc, nemůžete používat AF s detekcí fáze ohniskové roviny. K dispozici je pouze kontrastní AF.
 • AF s detekcí fáze ohniskové roviny je k dispozici pouze, když je nasazen vhodný objektiv. Když používáte objektiv, který nepodporuje AF s detekcí fáze ohniskové roviny, nemůžete používat [Automatické AF], [Doba sled. AF] ani [Rychlost AF].
  Pokud používáte dříve zakoupený vhodný objektiv, nemusí AF s detekcí fáze ohniskové roviny fungovat, pokud objektiv neaktualizujete.
 • Když nasadíte objektiv A-mount (prodává se samostatně) s adaptérem pro bajonet (prodává se samostatně), nemůžete používat AF s detekcí fáze ohniskové roviny tohoto přístroje.

[57] NávodyPoužívání funkcí snímáníOstřeníProstř. zamknutý AF

Když stisknete středové tlačítko, fotoaparát detekuje objekt umístěný ve středu displeje a dále jej sleduje.

 1. MENU (Nastavení snímání) → [Prostř. zamknutý AF][Zapnuto]
 2. Umístěte cílový rámeček (A) na objekt a stiskněte ve středu řídicího kolečka. K ukončení zaměřování vyberte MENU (Nastavení snímání) → [Prostř. zamknutý AF][Vypnuto].

 3. Stisknutím tlačítka spouště zcela pořiďte snímek.

Poznámka

 • [Prostř. zamknutý AF] možná nebude pracovat dobře v následujících podmínkách:
  • Objekt se pohybuje příliš rychle.
  • Objekt je příliš malý nebo příliš velký.
  • Kontrast mezi objektem a pozadím je malý.
  • Je tma.
  • Okolní světlo se mění.
 • Zamknutý AF nepracuje v následujících situacích:
  • V režimu [Plynulé panoráma]
  • Když je [Volba scény] nastavena na [Ručně drž. soumrak] nebo [Reduk. rozm. pohybu]
  • Při snímání v režimu ručního ostření
  • Při používání digitálního zoomu
 • Když se objekt, který má být sledován, ztratí z displeje, zamknutý AF se uvolní.
 • Když je [Prostř. zamknutý AF] nastaven na [Zapnuto], po ztrátě zaměření na objekt nebude fotoaparát možná chvíli schopen znovu začít zaměřovat.

[58] NávodyPoužívání funkcí snímáníOstřeníZámek ostření

Pořizuje snímky s uzamčeným ostřením na požadovaném objektu v režimu automatického ostření.

 1. MENU (Nastavení snímání) → [Režim ostření][AF na 1 snímek].
 2. Umístěte objekt do oblasti AF a stiskněte tlačítko spouště napůl.
  Zaostření je uzamčeno.
 3. Držte tlačítko spouště napůl stisknuté a umístěte objekt zpět na původní místo, abyste změnili kompozici snímku.
 4. Stisknutím tlačítka spouště zcela pořiďte snímek.

[59] NávodyPoužívání funkcí snímáníOstřeníRuč. zaost.

Když je obtížné správně zaostřit v režimu automatického ostření, můžete zaostřit ručně.

 1. MENU(Nastavení snímání) → [Režim ostření][Ruč. zaost.].
 2. Otáčením ostřicího kroužku správně zaostřete.

  • Při otáčení ostřicího kroužku se na displeji zobrazuje vzdálenost ostření.
 3. Domáčknutím spouště vyfotografujte snímek.

[60] NávodyPoužívání funkcí snímáníOstřeníPřímé ruční ostření (DMF)

Po uzamčení ostření můžete ručně provádět jemné úpravy.
Můžete rychle zaostřit na objekt a nemusíte používat ruční ostření od začátku. To je výhodné například pro snímání makro.

 1. MENU(Nastavení snímání) → [Režim ostření][Přímé ruč.zaos.].
 2. Stisknutím tlačítka spouště napůl zaostříte automaticky.
 3. Tlačítko spouště nechte napůl stisknuté a otáčejte ostřicím kroužkem, abyste získali ostřejší snímek.

  • Při otáčení ostřicího kroužku se na displeji zobrazuje vzdálenost ostření.
 4. Domáčknutím spouště vyfotografujte snímek.

[61] NávodyPoužívání funkcí snímáníOstřeníAsistent MF (fotografie)

Automaticky zvětší snímek na displeji, aby ruční ostření bylo snadnější. To funguje ve snímání s ručním ostřením nebo s přímým ručním zaostřením.

 1. MENU (Uživatelská nastavení) → [Asistent MF][Zapnuto].
 2. Otočením ostřicího kroužku zaostřete.
 • Snímek je zvětšený. Snímky můžete dál zvětšovat stisknutím ve středu řídicího kolečka.

Poznámka

 • Při snímání videa nemůžete používat [Asistent MF].
 • [Asistent MF] je k dispozici pouze, když je nasazen objektiv E-mount.

Tip

 • Můžete nastavit, jak dlouho bude zvětšený snímek zobrazen, výběrem MENU(Uživatelská nastavení) → [Doba zvětš. ostření].

[62] NávodyPoužívání funkcí snímáníOstřeníZvětšení zaostření

Před snímáním můžete zkontrolovat zaostření na zvětšeném snímku.

 1. MENU (Nastavení snímání)[Zvětšení zaostření].
 2. Stisknutím ve středu řídicího kolečka zvětšete snímek a vyberte místo, které chcete zvětšit, pomocí horní/spodní/levé/pravé strany řídícího kolečka.
 3. Potvrďte zaostření.
 4. Stisknutím tlačítka spouště zcela pořiďte snímek.

Tip

 • Při každém stisknutí ve středu se rozsah zvětšení změní.
 • Když ostříte ručně, můžete upravit zaostření, když je snímek zvětšen.
 • Funkce [Zvětšení zaostření] se uvolní, když je tlačítko spouště stisknuto napůl.
 • Když je snímek zvětšený, můžete nahrávat snímky, ale přístroj zaznamená snímek s celým zobrazením.
 • Funkce [Zvětšení zaostření] se uvolní po snímání.
 • Můžete nastavit, jak dlouho bude zvětšený snímek zobrazen, výběrem MENU(Uživatelská nastavení) → [Doba zvětš. ostření].

[63] NávodyPoužívání funkcí snímáníOstřeníDoba zvětš. ostření

Nastavte dobu, po kterou bude snímek zvětšený, pomocí funkce [Asistent MF] nebo [Zvětšení zaostření].

 1. MENU (Uživatelská nastavení)[Doba zvětš. ostření] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

2 s (výchozí nastavení):
Zvětší snímek na 2 sekundy.
5 s:
Zvětší snímek na 5 sekundy.
Bez omezení:
Zvětšuje snímky, dokud je stisknuto tlačítko spouště.

[64] NávodyPoužívání funkcí snímáníOstřeníÚroveň obrysů

Ve snímání s ručním ostřením nebo přímým ručním ostřením zvýrazní obrysy zaostřeného rozsahu pomocí specifické barvy. Tato funkce umožňuje snadno potvrdit zaostření.

 1. MENU (Uživatelská nastavení)[Úroveň obrysů] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Vysoká:
Nastaví úroveň obrysů na vysokou.
Střední:
Nastaví úroveň obrysů na střední.
Nízká:
Nastaví úroveň obrysů na nízkou.
Vypnuto (výchozí nastavení):
Nepoužívá funkci obrysů.

Poznámka

 • Protože přístroj určí, že ostré oblasti jsou zaostřeny, obrysový efekt se liší podle objektu a podmínek fotografování.
 • Když je přístroj připojen kabelem HDMI, obrysy zaostřené oblasti nejsou zvýrazněny.

[65] NávodyPoužívání funkcí snímáníOstřeníBarva obrysů

Nastaví barvu použitou pro funkci obrysů ve snímání s ručním ostřením nebo přímým ručním ostřením.

 1. MENU(Uživatelská nastavení) → [Barva obrysů] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Červená:
Zvýrazní obrysy červeně.

Žlutá:
Zvýrazní obrysy žlutě.

Bílá (výchozí nastavení):
Zvýrazní obrysy bíle.

[66] NávodyPoužívání funkcí snímáníOstřeníPřed-AF (fotografie)

Přístroj automaticky nastaví zaostření předtím, než stisknete tlačítko spouště napůl.

 1. MENU (Uživatelská nastavení) → [Před-AF] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Zapnuto (výchozí nastavení):
Zaostří předtím, než stisknete tlačítko spouště napůl.
Vypnuto
Nezaostří, dokud nestisknete tlačítko spouště napůl.

Poznámka

 • [Před-AF] je k dispozici pouze, když je nasazen objektiv E-mount.

[67] NávodyPoužívání funkcí snímáníOstřeníOvládání AF/MF

Při snímání bez změny polohy držení můžete režim zaostření snadno měnit z automatického na ruční a opačně.

 1. MENU (Uživatelská nastavení) → [Vlastní nast. kláves] → tlačítko, které má být přiřazeno → [Zámek řízení AF/MF] nebo [Přep. řízení AF/MF].

Podrobnosti o položce menu

Zámek řízení AF/MF:
Přepne režim ostření, když je tlačítko přidrženo.
Přep. řízení AF/MF:
Přepne režim ostření, dokud nestisknete tlačítko znovu.

Poznámka

 • Nemůžete nastavit funkci [Zámek řízení AF/MF] na [Levé tlačítko], [Pravé tlačítko] nebo [Tlačítko Dolů].

[68] NávodyPoužívání funkcí snímáníOstřeníIluminátor AF (fotografie)

Iluminátor AF dodává doplňkové světlo, aby usnadnil zaostření na objekt v tmavém prostředí. Červený iluminátor AF umožňuje přístroji snadno ostřit, když je tlačítko spouště stisknuto napůl, dokud není zaostření uzamčeno.

 1. MENU (Nastavení snímání) → [Iluminátor AF] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Auto (výchozí nastavení):
Používá iluminátor AF.
Vypnuto:
Nepoužívá iluminátor AF

Poznámka

 • V následujících situacích nemůžete použít [Iluminátor AF]:
  • V režimu video
  • V režimu [Plynulé panoráma]
  • Když je [Režim ostření] nastaveno na [Průběžné AF].
  • Když je [Volba scény] nastavena na [Krajina], [Sportovní akce] nebo [Noční scéna].
  • Když je nasazen adaptér pro bajonet.
 • Když je [Oblast ostření] nastavena na [Široká] nebo [Zóna], bude rámeček AF vyznačen tečkovaně.
 • Iluminátor AF vydává velmi jasné světlo. Ačkoli se nejedná o zdravotní riziko, nedívejte se zblízka přímo do iluminátoru AF.

[69] NávodyPoužívání funkcí snímáníOstřeníNastavení AF

Při použití objektivu A-mount s adaptérem pro bajonet LA-EA2 nebo LA-EA4 (prodává se samostatně) umožňuje nastavit a registrovat automaticky zaostřenou polohu pro každý objektiv.

 1. Vyberte MENU (Uživatelská nastavení)[Nastavení AF].
 2. Vyberte položku [Nastavení úpravy AF][Zapnuto].
 3. [velikost] → požadovaná hodnota.
  • Můžete zvolit hodnotu od -20 do +20. Výběr kladné hodnoty posune polohu automatického zaostřování dál od přístroje. Výběr záporné hodnoty posune polohu automatického zaostřování blíž k přístroji.

Poznámka

 • Doporučuje se, abyste nastavili polohu podle skutečných podmínek snímání.
 • Když nasadíte objektiv, pro který jste již registrovali hodnotu, objeví se registrovaná hodnota na displeji. Pro objektivy, pro které ještě nebyla registrovaná hodnota, se objeví [±0].
 • Pokud se jako hodnota zobrazí [−] znamená to, že bylo registrováno celkem 30 objektivů a už nelze žádný nový objektiv registrovat. Pokud chcete registrovat nový objektiv, nasaďte objektiv, pro který lze registraci vymazat, a nastavte jeho hodnotu na [±0] nebo resetujte hodnoty všech objektivů pomocí [Vymazat].
 • Pokud s objektivy jiných značek než Sony, Minolta nebo Konica-Minolta provedete operaci [Nastavení AF], může to ovlivnit registrované nastavení pro objektivy Sony, Minolta nebo Konica-Minolta. Neprovádějte [Nastavení AF] u nepodporovaných objektivů.
 • Pro objektivy Sony, Minolta a Konica-Minolta stejné specifikace nemůžete jednotlivě nastavit [Nastavení AF].

[70] NávodyPoužívání funkcí snímáníOstřeníZobr. obl. průb. AF

Můžete nastavit, zda se zobrazí zaostřená oblast ostření, když je [Oblast ostření] nastavena na [Širokoúhlé] nebo [Zóna] a [Režim ostření] je nastaven na [Průběžné AF].

 1. MENU (Uživatelská nastavení) → [Zobr. obl. průb. AF] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Zapnuto (výchozí nastavení):
Zobrazí zaostřenou oblast ostření.
Vypnuto:
Nezobrazí zaostřenou oblast ostření.

Poznámka

 • Když je [Oblast ostření] [Střed] nebo [Pohyblivý bod], rámečky v oblasti ostření, která je zaostřena, se zobrazí zeleně, bez ohledu na nastavení [Zobr. obl. průb. AF].

[71] NávodyPoužívání funkcí snímáníOstřeníAF zapnut

Místo namáčknutí spouště můžete ostřit pomocí jakékoli tlačítka. Použije se nastavení pro [Režim ostření].

 1. Vyberte požadovanou klávesu a přiřaďte funkci [AF zapnut] pomocí MENU (Uživatelská nastavení) → [Vlastní nast. kláves].
 2. Stiskněte klávesu, ke které jste přiřadili funkci [AF zapnut] při snímání s automatickým ostřením.

Poznámka

 • Nemůžete nastavit funkci [AF zapnut] na [Levé tlačítko], [Pravé tlačítko] nebo [Tlačítko Dolů].

[72] NávodyPoužívání funkcí snímáníOstřeníAF podle oka

Pokud ponecháte tlačítko stisknuté, fotoaparát zaostří na oči objektu.

 1. MENU (Uživatelská nastavení)[Vlastní nast. kláves] → přiřadit funkci [AF podle oka] na požadované tlačítko.
 2. Fotoaparát nasměrujte na obličej osoby a stiskněte tlačítko, kterému jste přiřadili funkci [AF podle oka].
 3. Přidržujte tlačítko a stiskněte spoušť.

Poznámka

 • Podle okolností je možné, že fotoaparát nezvládne zaostřit na oči. V takových případech fotoaparát detekuje obličej a zaostří na něj.
 • Pokud fotoaparát nemůže detekovat obličej, nemůžete použít [AF podle oka].
 • Podle okolností je možné, že nepůjde použít [AF podle oka], například když je [Režim ostření] nastaven na [Průběžné AF] nebo [Ruč. zaost.] atd.
 • [AF podle oka] možná nebude pracovat v následujících situacích:
  • Když má osoba sluneční brýle.
  • Když jsou oči zakryty vlasy.
  • Ve slabém světle nebo protisvětle.
  • Když jsou oči zavřené.
  • Když je osoba ve stínu.
  • Když není na osobu zaostřeno.

Tip

 • Když fotoaparát zaostří na oči a [Úsměvu/Det.obličej.] je nastaveno na [Zapnuto], zobrazí se rámeček detekce na obličeji, poté co se zobrazil na očích. Když je [Úsměvu/Det.obličej.] nastavena na [Vypnuto], rámeček detekce se zobrazí po jistou dobu na očích.

Poznámka

 • Nemůžete nastavit funkci [AF podle oka] na [Levé tlačítko], [Pravé tlačítko] nebo [Tlačítko Dolů].

[73] NávodyPoužívání funkcí snímáníOstřeníRychlost AF (video)

Při používání automatického ostření v režimu videa můžete přepínat rychlost ostření.

 1. MENU (Nastavení snímání) → [Rychlost AF] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Rychlá:
Nastaví rychlost pohonu AF na rychlou. Tento režim je vhodný pro snímání aktivních scén, například sportu.
Normální (výchozí nastavení):
Nastaví rychlost pohonu AF na normální.
Pomalá:
Nastaví rychlost pohonu AF na pomalou. Když se změní objekt, na který se ostří, přepne se ostření v tomto režimu hladce. Tento režim je užitečný pro snímání působivých snímků.

[74] NávodyPoužívání funkcí snímáníOstřeníDoba sled. AF (video)

V režimu videa můžete vybrat dobu zaměřeného AF.

 1. MENU (Nastavení snímání) → [Doba sled. AF] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Vysoká:
Nastaví dobu zaměřeného AF na vysokou. Tento režim je užitečný, když nahráváte videa a objekt se pohybuje rychle.
Normální (výchozí nastavení):
Nastaví dobu zaměřeného AF na normální. Tento režim je užitečný, když jsou před objektem, na který chcete ostřit, nějaké překážky, nebo na místech, kde je moc lidí.

[75] NávodyPoužívání funkcí snímáníOstřeníMěření přesné vzdálenosti k objektu

Značka označuje umístění snímače obrazu*. Když měříte přesnou vzdálenost mezi přístrojem a objektem, sledujte polohu vodorovné čáry.
Vzdálenost od povrchu kontaktu objektivu ke snímači obrazu je asi 18 mm.

*Snímač obrazu je částí, která převádí světelný zdroj na digitální signál.

Poznámka

 • Pokud je objekt blíž než je minimální vzdálenost snímání objektivu, nelze potvrdit zaostření. Ujistěte se, že mezi objektem a přístrojem je dostatečná vzdálenost.

[76] NávodyPoužívání funkcí snímáníNastavení expoziceKomp.expozice

Podle hodnoty expozice nastavené automatickou expozicí můžete udělat celý snímek jasnější, když nastavíte [Komp.expozice] na stranu plus, nebo tmavší, když ji nastavíte na stranu mínus (kompenzace expozice). Běžně se expozice nastavuje automaticky (automatická expozice).

 1. MENU (Nastavení snímání)[Komp.expozice] → požadované nastavení.
  Expozici můžete nastavit v rozsahu od –3,0 EV do +3,0 EV.

Poznámka

 • Pro videa můžete nastavit expozici v rozsahu od –2,0 EV do +2,0 EV.
 • Pokud snímáte objekt v extrémně jasných nebo tmavých podmínkách, nebo když používáte blesk, možná nepůjde získat uspokojivý efekt.
 • Když používáte [Ruční expozice], můžete kompenzovat expozici pouze když je [ISO] nastaveno na [ISO AUTO].

[77] NávodyPoužívání funkcí snímáníNastavení expoziceRežim měření

Vybere režim měření, který nastaví, která část displeje se bude měřit pro určení expozice.

 1. MENU (Nastavení snímání)[Režim měření] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Víceb. (výchozí nastavení):
Po rozdělení celkové oblasti do několika částí změří světlo v každé části a určí správnou expozici pro celou obrazovku (vícebodové měření).

Střed.:
Změří průměrný jas celé obrazovky, a přitom zdůrazní středovou oblast obrazovky (měření se zdůrazněným středem).

Bodové:
Změří pouze středovou oblast (bodové měření). Tato funkce je užitečná, když je objekt v protisvětle nebo když je kontrast mezi objektem a pozadím velký.

Poznámka

 • Při použití následujících funkcí je vybráno [Víceb.]:
  • [Inteligentní auto]
  • [Super auto]
  • [Volba scény]
  • Funkce zoomu jiné než optický zoom

[78] NávodyPoužívání funkcí snímáníNastavení expoziceZámek AE

Když je kontrast mezi objektem a pozadím vysoký, například když snímáte objekt v protisvětle nebo objekt u okna, změřte světlo na místě, kde se zdá, že objekt má vhodný jas, a před snímáním uzamkněte expozici. Pro redukci jasu objektu změřte světlo na místě jasnějším, než je objekt, a expozici celé obrazovky uzamkněte. Aby objekt byl jasnější, změřte světlo na místě tmavším, než je objekt, a expozici celé obrazovky uzamkněte.
 1. MENU (Uživatelská nastavení) → [Vlastní nast. kláves], pak přiřaďte [Přepnutí AEL] k požadované klávese.
 2. Nastavte zaostření na místě, podle kterého je upravena expozice.
 3. Stiskněte tlačítko, ke kterému je funkce [Přepnutí AEL] přiřazena.
  • Expozice je uzamčena a rozsvítí se (zámek AE).
 4. Znovu zaostřete na objekt a stiskněte spoušť.
  • Ke zrušení zámku expozice stiskněte tlačítko, ke kterému je přiřazena funkce [Přepnutí AEL].

Tip

 • Pokud vyberete funkci [Fixace AEL] v [Vlastní nast. kláves], můžete uzamknout expozici, pokud držíte stisknuté tlačítko AEL. Funkci [Fixace AEL] nelze přiřadit k [Levé tlačítko], [Pravé tlačítko] a [Tlačítko Dolů].

[79] NávodyPoužívání funkcí snímáníNastavení expoziceAEL se závěrkou (fotografie)

Nastaví, zda se bude napevno nastavovat expozice při stisknutí tlačítka spouště napůl.

 1. MENU (Uživatelská nastavení) → [AEL se závěrkou] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Auto (výchozí nastavení):
Když je [Režim ostření] nastaven na [AF na 1 snímek], zafixuje expozici po automatickém zaostření, když stisknete tlačítko spouště napůl.
Když je [Režim ostření] nastaven na [Automatické AF], a přístroj zjistí, že objekt se pohybuje nebo že snímáte sérii snímků, napevno nastavená expozice se zruší.
Zapnuto:
Napevno nastaví expozici, když stisknete tlačítko spouště napůl.
Vypnuto:
Nenastaví expozici napevno, když stisknete tlačítko spouště napůl. Tento režim použijte, když budete chtít nastavit zaostření a expozici zvlášť.

Poznámka

 • Pokud je položka [Režim ostření] nastavena na [Průběžné AF] a u položky [AEL se závěrkou] je použito nastavení [Vypnuto] nebo [Auto], v okamžiku namáčknutí spouště se použije pevné nastavení clony. Pokud se při nepřetržitém snímání bude značně měnit jas, zkuste zvednout prst z tlačítka spouště a pak tlačítko spouště znovu napůl stisknout.
 • Pokud je funkce [Přepnutí AEL] přiřazena jakékoli klávese prostřednictvím [Vlastní nast. kláves], operace používající klávesu bude mít přednost před nastavením [AEL se závěrkou].

[80] NávodyPoužívání funkcí snímáníNastavení expoziceKomp.exp.

Nastaví, zda se bude aplikovat hodnota kompenzace expozice pro řízení světla blesku a okolního světla nebo jen okolního světla.

 1. MENU (Uživatelská nastavení)[Komp.exp.] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Okolí i blesk (výchozí nastavení):
Aplikuje hodnotu kompenzace expozice na řízení světla blesku a okolního světla.
Jen okolí:
Aplikuje hodnotu kompenzace expozice na řízení pouze okolního světla.

[81] NávodyPoužívání funkcí snímáníNastavení expoziceZebra

Pokud úroveň jasu překračuje hodnotu IRE, kterou jste nastavili, v části obrazu se objeví rastr zebra. Použijte tyto pruhy jako vodítko k nastavení jasu.

 1. MENU (Uživatelská nastavení) → [Zebra] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Vypnuto (výchozí nastavení):
Nezobrazí pruhy.

70/75/80/85/90/95/100/100+:
Upraví úroveň jasu.

Poznámka

 • Rastr zebra se nezobrazuje během připojení HDMI.

[82] NávodyPoužívání funkcí snímáníNastavení expozicePrůvod. nast. expoz.

Můžete nastavit, zda se při změně expozice zobrazí nápověda.

 1. MENU (Uživatelská nastavení)[Průvod. nast. expoz.] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Vypnuto:
Nezobrazí nápovědu.

Zapnuto (výchozí nastavení):
Zobrazí nápovědu.

[83] NávodyPoužívání funkcí snímáníVýběr režimu pohonu (nepřetržité snímání/samospoušť)Režim pohonu

Můžete nastavit režim pohonu, například nepřetržité snímání nebo snímání se samospouští.

 1. MENU (Nastavení snímání)[Režim pohonu] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Jeden snímek (výchozí nastavení):
Zaznamená jeden statický snímek. Normální režim snímání.

Kontinuální snímání:
Když stisknete a přidržíte tlačítko spouště, pořizuje snímky nepřetržitě.

Samospoušť:
Pořídí snímek po 10 nebo 2 sekundách.

Samospoušť(kont.):
Pořídí stanovený počet snímků nepřetržitě po 10 sekundách.

Nepř. expoziční řada:
Zaznamenává snímky během přidržování spouště, každý snímek s odlišnou úrovní jasu.

Exp. řada, jeden sní.:
Pořídí specifikovaný počet snímků, jeden po druhém, každý s různým stupněm jasu.

Or.vyváž.bílé:
Pořídí celkem tři snímky, každý s různým barevným tónem, podle zvolených nastavení pro vyvážení bílé, teplotu barvy a barevný filtr.

Or.exp. DRO:
Zaznamená celkem tři snímky, každý s odlišnou optimalizační úrovní D-Range Optimizer.

[84] NávodyPoužívání funkcí snímáníVýběr režimu pohonu (nepřetržité snímání/samospoušť)Kontinuální snímání

Když stisknete a přidržíte tlačítko spouště, pořizuje snímky nepřetržitě.

 1. MENU (Nastavení snímání)[Režim pohonu][Kontinuální snímání].
 2. Vyberte požadovaný režim pomocí pravé/levé strany řídicího kolečka.

Podrobnosti o položce menu

Kontinuální snímání: Hi (výchozí nastavení):
Rychlost nepřetržitého snímání je nastavena na maximálně asi 6 snímků za sekundu.

Kontinuální snímání: Lo:
Rychlost nepřetržitého snímání je nastavena na maximálně asi 3 snímky za sekundu.

Tip

 • Pokud chcete při snímání série zachovat zaostření a expozici, změňte následující nastavení.
  Expozice prvního snímku se určí, když stisknete tlačítko spouště napůl. Nastavení expozice pro první snímek se použije pro následné snímky.
  • Nastavte [Režim ostření] na [Průběžné AF] nebo [Automatické AF].
  • Nastavte [AEL se závěrkou] na [Vypnuto] nebo [Auto].

[85] NávodyPoužívání funkcí snímáníVýběr režimu pohonu (nepřetržité snímání/samospoušť)Samospoušť

Přístroj pořídí snímek pomocí samospouště se zpožděním 10 sekund nebo 2 sekundy.

 1. MENU(Nastavení snímání)[Režim pohonu][Samospoušť].
 2. Vyberte požadovaný režim pomocí pravé/levé strany řídicího kolečka.

Podrobnosti o položce menu

Samospoušť: 10 s (výchozí nastavení):
Nastavení 10sekundového zpoždění samospouště.
Když stisknete spoušť, zabliká indikátor samospouště, zazní zvukový signál a po 10 sekundách se spustí závěrka. Ke zrušení samospouště stiskněte znovu tlačítko spouště.

Samospoušť: 2 s:
Nastaví 2sekundové zpoždění samospouště. Tímto způsobem se potlačí záchvěv fotoaparátu způsobený stiskem spouště.

Tip

 • Chcete-li samospoušť ukončit, na řídicím kolečku stiskněte tlačítko /.
 • Chcete-li nastavení samospouště zrušit, stiskněte tlačítko / a na řídicím kolečku vyberte (Jeden snímek).

[86] NávodyPoužívání funkcí snímáníVýběr režimu pohonu (nepřetržité snímání/samospoušť)Samospoušť(kont.)

Po 10 sekundách pořídí plynule nastavený počet snímků. Z několika pořízených snímků si můžete vybrat ten nejlepší.

 1. MENU (Nastavení snímání)[Režim pohonu][Samospoušť(kont.)].
 2. Vyberte požadovaný režim pomocí pravé/levé strany řídicího kolečka.

Podrobnosti o položce menu

Samospoušť (kont.): 10 s 3 sním. (výchozí nastavení):
Po 10 sekundách od stisknutí tlačítka spouště pořídí tři snímky po sobě.
Když stisknete tlačítko spouště, bliká kontrolka samospouště, zazní pípnutí a po 10 sekundách cvakne závěrka.

Samospoušť (kont.): 10 s 5 sním.:
Po 10 sekundách od stisknutí spouště pořídí pět snímků po sobě.
Když stisknete tlačítko spouště, bliká kontrolka samospouště, zazní pípnutí a po 10 sekundách cvakne závěrka.

[87] NávodyPoužívání funkcí snímáníVýběr režimu pohonu (nepřetržité snímání/samospoušť)Nepř. expoziční řada

Pořídí větší počet snímků a přitom automaticky posune expozici ze základní k tmavší a poté ke světlejší. Stiskněte a přidržte tlačítko spouště, dokud se nahrávání řady nedokončí.
Po záznamu si můžete vybrat snímek, který se hodí pro vaše záměry.

 1. MENU (Nastavení snímání) → [Režim pohonu][Nepř. expoziční řada].
 2. Vyberte požadovaný režim pomocí pravé/levé strany řídicího kolečka.

Podrobnosti o položce menu

Nepř. exp. řada: 0,3EV 3 snímky (výchozí nastavení):
Při tomto nastavení se pořídí tři snímky v sérii s hodnotou expozice posunutou o 0,3 EV směrem plus nebo mínus.
Nepř. exp. řada: 0,3EV 5 snímků:
Při tomto nastavení se pořídí pět snímků v sérii s hodnotou expozice posunutou o 0,3 EV směrem plus nebo mínus.
Nepř. exp. řada: 0,5EV 3 snímky:
Při tomto nastavení se pořídí tři snímky v sérii s hodnotou expozice posunutou o 0,5 EV směrem plus nebo mínus.
Nepř. exp. řada: 0,5EV 5 snímků:
Při tomto nastavení se pořídí pět snímků v sérii s hodnotou expozice posunutou o 0,5 EV směrem plus nebo mínus.
Nepř. exp. řada: 0,7EV 3 snímky:
Při tomto nastavení se pořídí tři snímky v sérii s hodnotou expozice posunutou o 0,7 EV směrem plus nebo mínus.
Nepř. exp. řada: 0,7EV 5 snímků:
Při tomto nastavení se pořídí pět snímků v sérii s hodnotou expozice posunutou o 0,7 EV směrem plus nebo mínus.
Nepř. exp. řada: 1,0EV 3 snímky:
Při tomto nastavení se pořídí tři snímky v sérii s hodnotou expozice posunutou o 1,0 EV směrem plus nebo mínus.
Nepř. exp. řada: 2,0EV 3 snímky:
Při tomto nastavení se pořídí tři snímky v sérii s hodnotou expozice posunutou o 2,0 EV směrem plus nebo mínus.
Nepř. exp. řada: 3,0EV 3 snímky:
Při tomto nastavení se pořídí tři snímky v sérii s hodnotou expozice posunutou o 3,0 EV směrem plus nebo mínus.

Poznámka

 • Na stránce Automatický náhled se zobrazuje poslední záběr.
 • Když je vybráno [ISO AUTO] v režimu [Ruční expozice], změní se expozice nastavením hodnoty ISO. Pokud je vybráno nastavení jiné než [ISO AUTO], změní se expozice nastavením rychlosti závěrky.
 • Když nastavujete expozici, posune se expozice podle kompenzované hodnoty.
 • Pokud se použije blesk, přístroj pořídí snímky v sérii s bleskem a přitom změní intenzitu světla blesku, i když bude vybrána položka [Nepř. expoziční řada]. Pro každý snímek stiskněte spoušť.

[88] NávodyPoužívání funkcí snímáníVýběr režimu pohonu (nepřetržité snímání/samospoušť)Exp. řada, jeden sní.

Pořídí větší počet snímků a přitom automaticky posune expozici ze základní k tmavší a poté ke světlejší.
Pro každý snímek stiskněte spoušť. Po nahrávání si můžete vybrat snímek, který se hodí pro váš záměr.

 1. MENU (Nastavení snímání) → [Režim pohonu] [Exp. řada, jeden sní.].
 2. Vyberte požadovaný režim pomocí pravé/levé strany řídicího kolečka.

Podrobnosti o položce menu

Exp. řada, jeden: 0,3EV 3 snímky (výchozí nastavení):
Toto nastavení pořídí celkem tři snímky za sebou s hodnotou expozice posunutou o plus nebo mínus 0,3 EV.
Exp. řada, jeden: 0,3EV 5 snímků:
Toto nastavení pořídí celkem pět snímků po sobě s hodnotou expozice posunutou o plus nebo mínus 0,3 EV.
Exp. řada, jeden: 0,5EV 3 snímky:
Toto nastavení pořídí celkem tři snímky za sebou s hodnotou expozice posunutou o plus nebo mínus 0,5 EV.
Exp. řada, jeden: 0,5EV 5 snímků:
Toto nastavení pořídí celkem pět snímků po sobě s hodnotou expozice posunutou o plus nebo mínus 0,5 EV.
Exp. řada, jeden: 0,7EV 3 snímky:
Toto nastavení pořídí celkem tři snímky za sebou s hodnotou expozice posunutou o plus nebo mínus 0,7 EV.
Exp. řada, jeden: 0,7EV 5 snímků:
Toto nastavení pořídí celkem pět snímků po sobě s hodnotou expozice posunutou o plus nebo mínus 0,7 EV.
Exp. řada, jeden: 1,0EV 3 snímky:
Toto nastavení pořídí celkem tři snímky za sebou s hodnotou expozice posunutou o plus nebo mínus 1,0 EV.
Exp. řada, jeden: 2,0EV 3 snímky:
Toto nastavení pořídí celkem tři snímky za sebou s hodnotou expozice posunutou o plus nebo mínus 2,0 EV.
Exp. řada, jeden: 3,0EV 3 snímky:
Toto nastavení pořídí celkem tři snímky za sebou s hodnotou expozice posunutou o plus nebo mínus 3,0 EV.

Poznámka

 • Když je vybráno [ISO AUTO] v režimu [Ruční expozice], změní se expozice nastavením hodnoty ISO. Pokud je vybráno nastavení jiné než [ISO AUTO], změní se expozice nastavením rychlosti závěrky.
 • Když nastavujete expozici, posune se expozice podle kompenzované hodnoty.

[89] NávodyPoužívání funkcí snímáníVýběr režimu pohonu (nepřetržité snímání/samospoušť)Or.vyváž.bílé

Pořídí tři snímky, každý s různým barevným tónem podle zvolených nastavení vyvážení bílé, teploty barvy a barevného filtru.

 1. MENU (Nastavení snímání)[Režim pohonu][Or.vyváž.bílé].
 2. Vyberte požadovaný režim pomocí pravé/levé strany řídicího kolečka.

Podrobnosti o položce menu

Or.exp. vyvážení bílé: Lo (výchozí nastavení):
Nahraje sérii tří snímků s malými změnami ve vyvážení bílé.
Or.exp. vyvážení bílé: Hi:
Nahraje sérii tří snímků s velkými změnami ve vyvážení bílé.

Poznámka

 • Na stránce Automatický náhled se zobrazuje poslední záběr.

[90] NávodyPoužívání funkcí snímáníVýběr režimu pohonu (nepřetržité snímání/samospoušť)Or.exp. DRO

Můžete nahrát celkem tři snímky, každý s různým stupněm hodnoty optimalizace dynamického rozsahu.

 1. MENU (Nastavení snímání)[Režim pohonu][Or.exp. DRO].
 2. Vyberte požadovaný režim pomocí pravé/levé strany řídicího kolečka.

Podrobnosti o položce menu

Or.exp. DRO: Lo (výchozí nastavení):
Nahraje sérii tří snímků s malými změnami v hodnotě optimalizace dynamického rozsahu.
Or.exp. DRO: Hi:
Nahraje sérii tří snímků s velkými změnami v hodnotě optimalizace dynamického rozsahu.

Poznámka

 • Na stránce Automatický náhled se zobrazuje poslední záběr.

[91] NávodyPoužívání funkcí snímáníAutoportréty s kontrolou na displejiAutoport./Samosp. 

Úhel displeje LCD můžete změnit a při pořizování snímků snímek sledovat na displeji.

 1. MENU (Uživatelská nastavení) → [Autoport./Samosp.] [Zapnuto].
 2. Otočte displej LCD o 180° směrem vzhůru a pak nasměrujte objektiv na sebe.

 3. Stiskněte tlačítko spouště.
  Přístroj začne snímání se samospouští za tři sekundy.

Tip

 • Pokud chcete použít jiný režim pohonu než 3sekundovou samospoušť, nejprve nastavte [Autoport./Samosp.] na [Vypnuto] a pak vykloňte displej nahoru asi o 180 stupňů.

[92] NávodyPoužívání funkcí snímáníVýběr citlivosti ISOISO

Citlivost na světlo je vyjádřena číslem ISO (doporučený index expozice). Čím vyšší číslo, tím vyšší citlivost.

 1. MENU (Nastavení snímání)[ISO] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

ISO AUTO (výchozí nastavení):
Nastaví citlivost ISO automaticky.

100 / 125 / 160 / 200 / 250 / 320 / 400 / 500 / 640 / 800 / 1000 / 1250 / 1600 / 2000 / 2500 / 3200 / 4000 / 5000 / 6400 / 8000 / 10000 / 12800 / 16000 / 20000 / 25600:
Rozmazání snímku na tmavých místech nebo u pohybujících se objektů můžete redukovat zvýšením citlivosti ISO (vyberte vyšší číslo).

Poznámka

 • Při použití následujících funkcí je vybráno [ISO AUTO]:
  • [Inteligentní auto]
  • [Super auto]
  • [Volba scény]
  • [Plynulé panoráma]
 • Čím vyšší je hodnota ISO, tím více šumu se na snímku objeví.
 • Při natáčení videosekvencí jsou k dispozici hodnoty ISO mezi ISO 100 a ISO 12800. Je-li hodnota ISO nastavena na vyšší hodnotu než ISO 12800, přepne se nastavení automaticky na ISO 12800. Až dokončíte záznam videa, hodnota ISO se vrátí na původní nastavení.

[93] NávodyPoužívání funkcí snímáníOprava jasu nebo kontrastuOpt. dyn. rozs. (DRO)

Rozdělením snímku do menších úseků přístroj analyzuje kontrast světla a stínu mezi objektem a pozadím a vytvoří snímek s optimálním jasem a gradací.

 1. MENU (Nastavení snímání) → [DRO/Auto HDR] [Opt. dyn. rozs.].
 2. Vyberte požadované nastavení pomocí levé/pravé strany řídicího kolečka.

Podrobnosti o položce menu

Optimalizace dyn. rozsahu: Auto (výchozí nastavení):
Opraví jas automaticky.
Optim. dyn. rozsahu: úrov. 1Optim. dyn. rozsahu: úrov. 5:
Optimalizuje gradaci zaznamenaného snímku pro každý rozdělený úsek. Vyberte úroveň optimalizace od Lv1 (slabá) až po Lv5 (silná).

Poznámka

 • [DRO/Auto HDR] je napevno nastaveno na [Vypnuto], když je režim snímání nastaven na [Plynulé panoráma] nebo když se používá [Obrazový efekt].
 • [DRO/Auto HDR] je napevno nastaveno na [Vypnuto], když je ve [Západ slunce] vybráno [Noční scéna] [Noční portrét], [Ručně drž. soumrak], [Reduk. rozm. pohybu] nebo [Volba scény]. Při volbě jiných režimů pod položkou [Optimalizace dyn. rozsahu: Auto] se použije fixní nastavení [Volba scény].
 • Při snímání s [Opt. dyn. rozs.] může být na snímku šum. Po kontrole nahraného snímku vyberte správnou úroveň, obzvláště když zvýrazňujete efekt.

[94] NávodyPoužívání funkcí snímáníOprava jasu nebo kontrastuAuto HDR

Rozšíří rozsah (gradaci), takže můžete nahrávat jasné i tmavé části se správným jasem (HDR: High Dynamic Range). Nahraje se jeden snímek se správnou expozicí a jeden překládaný snímek.

 1. MENU (Nastavení snímání) → [DRO/Auto HDR] [Auto HDR].
 2. Vyberte požadované nastavení pomocí levé/pravé strany řídicího kolečka.

Podrobnosti o položce menu

Auto HDR: Rozdíl expozice: Auto (výchozí nastavení):
Opraví rozdíl expozice automaticky.
Auto HDR: Rozdíl expoz.: 1,0 EVAuto HDR: Rozdíl expoz.: 6,0 EV:
Nastaví rozdíl expozice, založený na kontrastu objektu. Vyberte optimální úroveň mezi 1,0 EV (slabá) a 6,0 EV (silná).
Pokud například nastavíte hodnotu expozice na 2,0 EV, vytvoří se tři snímky s těmito expozičními úrovněmi; −1,0 EV, optimální expozice a +1,0 EV.

Poznámka

 • [Auto HDR] není k dispozici pro snímky RAW.
 • Když se nastaví režim snímání na [Inteligentní auto], [Super auto], [Plynulé panoráma] nebo [Volba scény], nemůžete vybrat [Auto HDR].
 • Pokud používáte funkci [Obrazový efekt], nemůžete vybrat [Auto HDR].
 • Nemůžete začít další snímek, dokud není proces snímání ukončen.
 • Možná nezískáte požadovaný efekt. Záleží na rozdílech v osvětlení objektu a podmínkách snímání.
 • Když se použije blesk, tato funkce nemá téměř žádný účinek.
 • Když je kontrast scény nízký nebo když dojde ke chvění přístroje nebo rozmazání objektu, možná nezískáte dobré snímky HDR. Pokud přístroj detekoval problém, zobrazí se na nahraném snímku jako informace o situaci. Snímejte znovu, podle potřeby, a dávejte pozor na kontrast nebo rozmazání.

[95] NávodyPoužívání funkcí snímáníÚprava barevných tónůVyvážení bílé

Nastavte barevné tóny podle okolních světelných podmínek. Tento rys použijte, když barevné tóny snímku nevyšly tak, jak jste očekávali, nebo když chcete změnit barevné tóny za účelem fotografického vyjádření.

 1. MENU (Nastavení snímání) → [Vyvážení bílé] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Auto (výchozí nastavení):
Přístroj automaticky detekuje světelný zdroj a upraví barevné tóny.
Denní světlo:
Barevné tóny jsou nastaveny pro denní světlo.
Stín:
Barevné tóny jsou nastaveny pro stín.
Oblačno:
Barevná teplota je nastavena pro oblačnou oblohu.
Žárovky:
Barevná teplota je nastavena pro místa s žárovkovým osvětlením nebo s jasným osvětlením, například ve fotografickém studiu.
Zářiv.: Teplá bílá:
Barevná teplota se nastaví pro teplé bílé zářivkové osvětlení.
Zářiv.: Chladná bílá:
Barevná teplota se nastaví pro bílé zářivkové osvětlení.
Zářiv.: Denní bílá:
Barevná teplota se nastaví pro neutrální bílé zářivkové osvětlení.
Zářiv.: Denní světlo:
Barevná teplota se nastaví pro denní zářivkové osvětlení.
Blesk:
Barevná teplota se nastaví pro světlo blesku.
Pod vodou auto:
Barevná teplota se nastaví pro snímání pod vodou.

Tepl. barvy/filtr:
Upraví barevné tóny podle světelného zdroje. Dosahuje účinku filtrů CC (kompenzace barvy) pro fotografii.

Vlastní:
Použije se vyvážení bílé uložené v [Vlastní nast.].

Vlastní nast.:
Zapamatuje si základní bílou barvu za světelných podmínek pro prostředí snímání.

Tip

 • K zobrazení obrazovky pro jemné úpravy můžete použít pravou stranu řídicího kolečka a provést jemné doladění teploty barvy podle potřeby.
 • V [Tepl. barvy/filtr] můžete použít pravé tlačítko k zobrazení obrazovky nastavení teploty barvy a provést nastavení. Když stisknete pravé tlačítko znovu, zobrazí se stránka pro jemné nastavení, která umožňuje jemné úpravy podle potřeby.

Poznámka

 • [Vyvážení bílé] je napevno nastaveno na [Auto] v následujících situacích:
  • [Inteligentní auto]
  • [Super auto]
  • [Volba scény]

[96] NávodyPoužívání funkcí snímáníÚprava barevných tónůZachycení základní bílé barvy v režimu [Vlastní nast.]

Ve scéně, kde se osvětlení prostředí skládá z několika typů světelných zdrojů, se doporučuje používat vlastní vyvážení bílé, což umožňuje přesnou reprodukci bělosti.

 1. MENU (Nastavení snímání) → [Vyvážení bílé] [Vlastní nast.].
 2. Držte přístroj tak, že bílá oblast zcela zakrývá oblast AF umístěnou ve středu, a pak stiskněte ve středu řídicího kolečka.
  Zobrazí se a registrují kalibrované hodnoty (teplota barvy a barevný filtr).

Poznámka

 • Z hlášení [Uživatelská chyba WB] vyplývá, že když se blesk použije na objekt s příliš jasnými barvami v rámečku, hodnota je vyšší než očekávaný rozsah. Pokud zaregistrujete tuto hodnotu, rozsvítí se na displeji informací o nahrávání kontrolka oranžově. I v této situaci můžete snímat, ale doporučuje se, abyste vyvážení bílé nastavili znovu, aby hodnota vyvážení bílé byla přesnější.

[97] NávodyPoužívání funkcí snímáníVýběr režimu efektuObrazový efekt

Abyste dosáhli efektnějšího a umělečtějšího výrazu, vyberte požadovaný filtr efektu.

 1. MENU (Nastavení snímání) → [Obrazový efekt] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Vypnuto (výchozí nastavení):
Ruší funkci [Obrazový efekt].
Dětský fotoaparát:
Vytvoří jemný snímek s vinětací a zredukovanou ostrostí.
Pop artové barvy:
Vytvoří živý vzhled zdůrazněním barevných tónů.
Posterizace:
Vytvoří vysoce kontrastní abstraktní vzhled nadměrným zdůrazněním primárních barev nebo v černobílé.
Retrofotografie:
Vytvoří vzhled staré fotografie pomocí sépiových tónů a vybledlého kontrastu.
Měkký High-key:
Vytvoří snímek s naznačenou atmosférou: jasnou, průsvitnou, éterickou, něžnou a jemnou.
Částečná barva:
Vytvoří snímek, který si ponechá specifickou barvu, ale ty ostatní převede na černou a bílou.
Vysoce kontrast. ČB:
Vytvoří černobílý snímek s vysokým kontrastem.
Měkké zaostření:
Vytvoří snímek plný měkkého světelného efektu.
Malování HDR:
Vytvoří vzhled obrazu zvýrazněním barev a detailů.
Mono. s bohat. tóny:
Vytvoří černobílý snímek s bohatou gradací a zvýrazněním detailů.
Miniatura:
Vytvoří snímek, který silně zvýrazňuje objekt se značně rozostřeným pozadím. Tento efekt lze často najít ve snímcích miniaturních modelů.
Akvarel:
Vytvoří snímek s efekty rozmazané barvy a rozostřením, jako by šlo o akvarel.
Ilustrace:
Vytvoří snímek podobný ilustraci zvýrazněním obrysů.

Tip

 • Pomocí levé/pravé strany řídicího kolečka lze uskutečnit podrobné nastavení pro následující režimy [Obrazový efekt].
  • [Dětský fotoaparát]
  • [Posterizace]
  • [Částečná barva]
  • [Měkké zaostření]
  • [Malování HDR]
  • [Miniatura]
  • [Ilustrace]

Poznámka

 • Když je vybrána [Částečná barva], snímky si nemusí ponechat vybranou barvu. Záleží na objektu nebo podmínkách snímání.
 • Na obrazovce snímání nemůžete zkontrolovat následující efekty, protože přístroj po snímání zpracovává snímek. Dokud není zpracování snímku dokončeno, nemůžete pořizovat další snímek. Tyto efekty nemůžete používat s videem.
  • [Měkké zaostření]
  • [Malování HDR]
  • [Mono. s bohat. tóny]
  • [Miniatura]
  • [Akvarel]
  • [Ilustrace]
 • U efektů [Malování HDR] a [Mono. s bohat. tóny] je závěrka uvolněna třikrát pro jeden záběr. Dávejte si pozor na následující:
  • Tuto funkci použijte, když je objekt nehybný nebo nebliká světlem.
  • Před snímáním neměňte kompozici.

  Když je kontrast scény nízký, nebo když došlo ke značnému chvění přístroje nebo rozmazání objektu, nepůjde možná získat dobré snímky HDR. Pokud přístroj takovou situaci zjistí, objeví se na nahraném snímku / jako informace o této situaci. Pokud je to nutné, změňte kompozici nebo jinak upravte nastavení, dávejte pozor na rozmazání a znovu snímejte.

 • [Obrazový efekt] nelze nastavit, když je [Kvalita] nastavena na [RAW] nebo [RAW & JPEG].

[98] NávodyPoužívání funkcí snímáníVýběr režimu efektuKreativní styl

Umožňuje vybrat požadované zpracování obrazu. Pomocí režimu [Kreativní styl] lze nastavit libovolnou expozici (rychlost závěrky a clonu), na rozdíl od režimu [Volba scény], kde si expozici upravuje přístroj.

 1. MENU (Nastavení snímání) → [Kreativní styl] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Standard (výchozí nastavení):
Pro snímání různých scén s bohatou gradací a krásnými barvami.
Živé:
Sytost a kontrast se zvýší, aby snímky barevných scén a objektů, jako jsou květiny, jarní zeleň, modrá obloha nebo pohledy na moře, byly působivější.
Portrét:
Pro snímání barvy pleti v jemných tónech, ideální pro portréty.
Krajina:
Sytost, kontrast a ostrost se zvýší, aby scenérie působila živě a ostře. Více také vyniknou vzdálené krajiny.
Západ slunce:
Pro snímání krásné rudé barvy zapadajícího slunce.
Černobílá:
Pro pořizování snímků v černobílém tónu.
Sépie:
Pro pořizování sépiových snímků.

Nastavení [Kontrast], [Sytost] a [Ostrost]

[Kontrast], [Sytost] a [Ostrost] lze nastavit pro každou položku [Kreativní styl].

Položku, která se má nastavit, vyberte stiskem pravé/levé stany řídicího kolečka, poté nastavte horní/spodní stranou řídícího kolečka její hodnotu.

Kontrast:
Čím vyšší hodnotu vyberete, tím víc bude zvýrazněn rozdíl světla a stínu, a tím větší bude efekt na snímku.

Sytost:
Čím vyšší hodnotu vyberete, tím živější bude barva. Když vyberete nižší hodnotu, bude barva snímku umírněná a tlumená.

Ostrost:
Nastaví ostrost. Čím vyšší je vybraná hodnota, tím více budou zdůrazněny obrysy, a čím nižší hodnota, tím více budou obrysy zjemněny.

Poznámka

 • Při použití následujících funkcí je vybráno [Standard]:
  • [Inteligentní auto]
  • [Super auto]
  • [Volba scény]
  • [Obrazový efekt]
 • Když je [Kreativní styl] nastaven na [Černobílá] nebo [Sépie], nelze nastavit [Sytost].

[99] NávodyPoužívání funkcí snímáníNahrávání videaFormáty videozáznamu

S tímto fotoaparátem můžete použít záznamový formát „XAVC S“. Podrobnosti o formátu „XAVC S“ naleznete v následujícím popisu.

Co je XAVC S?

Videozáznam ve vysokém rozlišení konverzí do formátu MP4 prostřednictvím kodeku MPEG-4 AVC/H.264. Formát MPEG-4 AVC/H.264 dokáže komprimovat obraz s vyšší účinností. Můžete tak natáčet obraz ve vyšší kvalitě při snížení množství dat.

Záznamový formát XAVC S/AVCHD

XAVC S:
Rychlost datového toku: Cca 50 Mb/s*1
Mnohem živější videozáznam v porovnání s formátem AVCHD a vyšší množství informací.
AVCHD:
Rychlost datového toku: Cca 28 Mb/s*2
Formát AVCHD má vyšší úroveň kompatibility s jinými zařízeními na ukládání dat než jsou počítače.
 • Rychlost datového toku představuje množství dat zpracovaných v daném časovém intervalu.
*1Průměrný
*2Maximální

[100] NávodyPoužívání funkcí snímáníNahrávání videaFormát souboru (video)

Vybere formát souboru videa.

 1. MENU (Nastavení snímání) → [Formát souboru] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

XAVC S:
Nahrává videa HD ve formátu XAVC S. Tento formát souboru je vhodný pro vysoké rychlosti datového toku.
Zvuk: LPCM

 • Pomocí aplikace PlayMemories Home nelze vytvořit disky s videozáznamy pořízenými s nastavením [Formát souboru] na formát [XAVC S].
 • Pro nahrávání videozáznamů s [Formát souboru] nastaveným na [XAVC S] potřebujete paměťovou kartu SDXC s kapacitou alespoň 64 GB (třída 10 nebo rychlejší), paměťovou kartu SDXC kompatibilní s UHS-I s kapacitou alespoň 64 GB nebo médium Memory Stick XC-HG Duo .

AVCHD (výchozí nastavení):
Nahrává videa HD ve formátu AVCHD. Tento formát souboru je vhodný pro televizory s vysokým rozlišením.
Pomocí aplikace PlayMemories Home můžete vytvořit disk Blu-ray, nahrávací disk AVCHD nebo disk DVD-Video.
Zvuk: Dolby Digital

MP4:
Nahrává videa mp4 (AVC). Tento formát je vhodný k přenosům na webové stránky, pro e-mailové přílohy apod.
Zvuk: AAC

 • Pomocí aplikace PlayMemories Home nelze vytvořit disk s videozáznamem, který byl pořízen s nastavením [Formát souboru] na formát [MP4].

[101] NávodyPoužívání funkcí snímáníNahrávání videaNast. záznamu (video)

Vybere velikost snímku, snímkovou frekvenci a obrazovou kvalitu pro záznam videa. Čím vyšší je bitová rychlost, tím vyšší bude obrazová kvalita.

 1. MENU(Nastavení snímání) → [Nast. záznamu] → požadované nastavení.

Když je [Formát souboru] nastaven na [XAVC S]

Záznam videa ve vysokém rozlišení konverzí do formátu MP4 prostřednictvím kodeku MPEG-4 AVC/H.264.

Když je [Formát souboru] nastaven na [AVCHD]

60i/50i: Videa se nahrávají rychlostí asi 60 polí za sekundu (pro zařízení kompatibilní s 1080 60i) nebo 50 polí za sekundu (pro zařízení kompatibilní s 1080 50i) v režimu prokládání, se zvukem Dolby Digital a ve formátu AVCHD.
24p/25p: Videa se nahrávají rychlostí přibližně 24 sn/s (pro zařízení kompatibilní s 1080 60i) nebo 25 sn/s (pro zařízení kompatibilní s 1080 50i) v progresívním režimu, se zvukem Dolby Digital a ve formátu AVCHD.
60p/50p: Videa se nahrávají rychlostí přibližně 60 sn/s (pro zařízení kompatibilní s 1080 60i) nebo 50 sn/s (pro zařízení kompatibilní s 1080 50i) v progresívním režimu, se zvukem Dolby Digital a ve formátu AVCHD.


Když je [Formát souboru] nastaven na [MP4]

Nahraná videa jsou pořízena ve formátu MPEG-4, při rychlosti asi 30 sn/s (pro zařízení kompatibilní s 1080 60i) nebo asi 25 sn/s (pro zařízení kompatibilní s 1080 50i) v progresívním režimu, se zvukem AAC a ve formátu mp4.

Podrobnosti o položkách menu

Když je [Formát souboru] nastaven na [XAVC S]

60p 50M*/50p 50M** (výchozí nastavení):
Záznam videa ve vysoké obrazové kvalitě s rozlišením 1920 × 1080 (60p/50p).
Rychlost datového toku: Cca 50 Mb/s (průměr)
30p 50M/25p 50M**:
Záznam videa ve vysoké obrazové kvalitě s rozlišením 1920 × 1080 (30p/25p).
Rychlost datového toku: Cca 50 Mb/s (průměr)
24p 50M (Pouze pro modely 1080 60i kompatibilní):
Záznam videa ve vysoké obrazové kvalitě s rozlišením 1920 × 1080 (24p). Tímto způsobem se docílí atmosféry kina.
Rychlost datového toku: Cca 50 Mb/s (průměr)

Když je [Formát souboru] nastaven na [AVCHD]

60i 24M(FX)*:
50i 24M(FX)**:
Nahrává videa ve vysoké obrazové kvalitě 1920 × 1080 (60i/50i).
Rychlost datového toku: Cca 24 Mb/s (max.)
60i 17M(FH) (výchozí nastavení)*:
50i 17M(FH) (výchozí nastavení)**:
Natáčí videosekvence ve standardní obrazové kvalitě 1920 × 1080 (60i/50i).
Rychlost datového toku: Cca 17 Mb/s (průměr)
60p 28M(PS)*:
50p 28M(PS)**:
Záznam videa v nejvyšší obrazové kvalitě s rozlišením 1920 × 1080 (60p/50p).
Rychlost datového toku: Cca 28 Mb/s (max.)
24p 24M(FX)*:
25p 24M(FX)**:
Nahrává videa ve vysoké obrazové kvalitě 1920 × 1080 (24p/25p). Tímto způsobem se docílí atmosféry kina.
Rychlost datového toku: Cca 24 Mb/s (max.)
24p 17M(FH)*:
25p 17M(FH)**:
Nahrává videa ve standardní obrazové kvalitě 1920× 1080 (24p/25p). Tímto způsobem se docílí atmosféry kina.
Rychlost datového toku: Cca 17 Mb/s (průměr)

Když je [Formát souboru] nastaven na [MP4]

1440×1080 12M (výchozí nastavení):
Nahrává videa 1440 × 1080.
Rychlost datového toku: Cca 12 Mb/s (průměr)
VGA 3M:
Záznam videa velikosti VGA.
Rychlost datového toku: Cca 3 Mb/s (průměr)

* Zařízení kompatibilní s 1080 60i (NTSC)

** Zařízení kompatibilní s 1080 50i (PAL)

Poznámka

 • Videa 60p/50p lze přehrávat pouze na kompatibilních zařízeních.
 • Videa nahraná s nastavením [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]/[60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)]/ [24p 24M(FX)] /[25p 24M(FX)] v [Nast. záznamu] budou převedena aplikací PlayMemories Home tak, aby bylo možno vytvořit nahrávací disk AVCHD. Tato konverze může trvat dlouho. Nemůžete také vytvořit disk v původní obrazové kvalitě. Pokud chcete zachovat původní obrazovou kvalitu, uložte si videa na disk Blu-ray.
 • Když chcete přehrávat videa 24p/25p na televizoru, musí být televizor kompatibilní s formáty 24p/25p. Pokud není televizor kompatibilní s formátem 24p/25p, budou videa ve formátu 24p/25p vysílána jako videa 60i/50i.
 • V aplikaci PlayMemories Home nelze vytvořit disky s videozáznamy pořízenými v režimu [XAVC S] nebo [MP4].

[102] NávodyPoužívání funkcí snímáníNahrávání videaDvojí nahráv. videa

Umožňuje současný záznam videa ve formátech XAVC S a MP4 nebo ve formátech AVCHD a MP4.

 1. MENU (Nastavení snímání) → [Dvojí nahráv. videa] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Zapnuto:
Videa ve formátech XAVC S a MP4 nebo ve formátech AVCHD a MP4 se zaznamenávají současně.
Vypnuto (výchozí nastavení):
Funkce [Dvojí nahráv. videa] se nepoužívá.

Poznámka

 • Pokud je parametr [Nast. záznamu] pro videozáznam ve formátu XAVC S nastaven na [60p]/[50p], parametr [Nast. záznamu] pro videozáznam ve formátu AVCHD je nastaven na [60p]/[50p] nebo je parametr [Formát souboru] nastaven na [MP4], funkce [Dvojí nahráv. videa] je nastavena na [Vypnuto].
 • Pokud pro položku [Přehled dat] vyberete při přehrávání videozáznamů nastavení [Režim prohlížení], videozáznamy ve formátech XAVC S a MP4 nebo ve formátech AVCHD a MP4 se zobrazí vedle sebe.

[103] NávodyPoužívání funkcí snímáníNahrávání videaZobrazení značky

Nastaví, zda se zobrazí značky na displeji, které umožňují srovnání se strukturami při nahrávání videa.

 1. MENU (Uživatelská nastavení) → [Zobrazení značky] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Zapnuto:
Značky se zobrazí. Značky se nenahrají na médium.
Vypnuto (výchozí nastavení):
Žádná značka se nezobrazí.

Poznámka

 • Značky nelze zobrazit, když používáte [Zvětšení zaostření].
 • Značky se zobrazí na displeji. (Nemůžete vysílat značky.)

[104] NávodyPoužívání funkcí snímáníNahrávání videaNastavení značky

Nastavení značek, které se zobrazují během natáčení videozáznamů.

 1. MENU (Uživatelská nastavení) → [Nastavení značky] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Střed:
Určuje, zda se bude ve středu snímaného záběru zobrazovat středová značka nebo ne.
Vypnuto (výchozí nastavení) / Zapnuto
Vzhled:
Značka poměru stran zobrazení.
Vypnuto (výchozí nastavení) / 4:3 / 13:9 / 14:9 / 15:9 / 1.66:1 / 1.85:1 / 2.35:1
Bezpečná oblast:
Zobrazení bezpečné oblasti. Jedná se o standardní rozsah, který může přijímat běžný domácí televizor.
Vypnuto (výchozí nastavení) / 80% / 90%
Vodicí mřížka:
Určuje, zda chcete či nechcete zobrazovat vodicí mřížku. Ta umožňuje ověřit, zda je objekt vodorovně nebo kolmo k zemi.
Vypnuto (výchozí nastavení) / Zapnuto

Tip

 • Můžete zobrazit všechny značky současně.
 • Chcete-li vytvořit vyváženou kompozici, umístěte objekt do průsečíku [Vodicí mřížka].

[105] NávodyPoužívání funkcí snímáníNahrávání videaNahrávání zvuku

Nastaví, zda se při nahrávání videa nahraje zvuk.

 1. MENU (Nastavení snímání) → [Nahrávání zvuku] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Zapnuto (výchozí nastavení):
Nahrává zvuk (stereo).

Vypnuto:
Nenahrává zvuk.

Poznámka

 • Když je vybráno [Zapnuto], nahraje se také zvuk objektivu a činnosti přístroje.

[106] NávodyPoužívání funkcí snímáníNahrávání videaRedukce zvuku větru

Nastaví, zda se bude redukovat šum větru při nahrávání videa.

 1. MENU (Nastavení snímání) → [Redukce zvuku větru] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Zapnuto:
Redukuje šum větru.

Vypnuto (výchozí nastavení):
Neredukuje šum větru.

Poznámka

 • Pokud tuto položku nastavíte na [Zapnuto] tam, kde vítr nefouká dostatečně silně, může se stát, že normální zvuk bude nahrán příliš potichu.

[107] NávodyPoužívání funkcí snímáníNahrávání videaAuto. pom. závěr. (video)

Nastavte, zda se při nahrávání videa bude rychlost závěrky nastavovat automaticky, když je objekt tmavý.

 1. MENU (Nastavení snímání) → [Auto. pom. závěr.] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Zapnuto (výchozí nastavení):
Používá [Auto. pom. závěr.]. Při snímání na tmavých místech se rychlost závěrky automaticky zpomalí. Když nahráváte na tmavých místech, můžete šum na videu redukovat použitím pomalé rychlosti závěrky.

Vypnuto:
Nepoužívá [Auto. pom. závěr.]. Nahrané video bude tmavší, než když je vybráno [Zapnuto], ale můžete nahrávat videa s hladšími přechody a menším rozmazáním objektů.

Poznámka

 • Funkce [Auto. pom. závěr.] nepracuje v následujících situacích:
  • Když je [Video] v režimu snímání nastaveno na [Priorita závěrky] nebo [Ruční expozice].

[108] NávodyPoužívání funkcí snímáníNahrávání videaTlačítko MOVIE

Nastaví, zda se bude aktivovat tlačítko MOVIE.

 1. MENU (Uživatelská nastavení) → [Tlačítko MOVIE] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Vždy (výchozí nastavení):
Pokud v libovolném režimu stisknete tlačítko MOVIE, začne se natáčet videosekvence.

Pouze režim Video:
Natáčení videosekvence bude zahájeno stiskem tlačítka MOVIE pouze tehdy, pokud je režim snímání nastaven na [Video].

[109] NávodyPoužívání funkcí snímáníUživatelské nastavení funkcí snímání pro pohodlné použitíVlastní nast. kláves

Přiřazení funkcí k různým klávesám umožňuje urychlit obsluhu stisknutím příslušné klávesy na displeji s informacemi o snímání.

 1. MENU (Uživatelská nastavení) → [Vlastní nast. kláves] → nastavit funkci na požadovanou klávesu.

Poznámka

 • Některé funkce nelze přiřadit na určitá tlačítka.

[110] NávodyPoužívání funkcí snímáníUživatelské nastavení funkcí snímání pro pohodlné použitíFunkce středového tlačítka

Jakmile přiřadíte funkci na středové tlačítko, můžete ji aktivovat pouhým stiskem tohoto tlačítka při zobrazení stránky s údaji o pořízení snímku.

 1. MENU (Uživatelská nastavení) [Vlastní nast. kláves] [Prostřední tlačítko] → požadované nastavení.

Funkce, které lze přiřadit, se zobrazí na obrazovce výběru položek nastavení.

[111] NávodyPoužívání funkcí snímáníUživatelské nastavení funkcí snímání pro pohodlné použitíFunkce levého tlačítka

Jakmile přiřadíte funkci na levé tlačítko, můžete ji aktivovat pouhým stiskem tohoto tlačítka při zobrazení stránky s údaji o pořízení snímku.

 1. MENU (Uživatelská nastavení) → [Vlastní nast. kláves] [Levé tlačítko] → požadované nastavení.

Funkce, které lze přiřadit, se zobrazí na obrazovce výběru položek nastavení.

[112] NávodyPoužívání funkcí snímáníUživatelské nastavení funkcí snímání pro pohodlné použitíFunkce pravého tlačítka

Jakmile přiřadíte funkci na pravé tlačítko, můžete ji aktivovat pouhým stiskem tohoto tlačítka při zobrazení stránky s údaji o pořízení snímku.

 1. MENU (Uživatelská nastavení) → [Vlastní nast. kláves] [Pravé tlačítko] → požadované nastavení.

Funkce, které lze přiřadit, se zobrazí na obrazovce výběru položek nastavení.

[113] NávodyPoužívání funkcí snímáníUživatelské nastavení funkcí snímání pro pohodlné použitíFunkce spodního tlačítka

Jakmile přiřadíte funkci na tlačítko dolů, můžete ji aktivovat pouhým stiskem tohoto tlačítka při zobrazení stránky s údaji o pořízení snímku.

 1. MENU (Uživatelská nastavení) → [Vlastní nast. kláves] [Tlačítko Dolů] → požadované nastavení.

Funkce, které lze přiřadit, se zobrazí na obrazovce výběru položek nastavení.

[114] NávodyPoužívání funkcí snímáníUživatelské nastavení funkcí snímání pro pohodlné použitíFunkce tlačítka ?

Když přiřadíte funkci k tlačítku ? (otazník), můžete provést danou funkci jednoduše stisknutím tlačítka ? (otazník), když je zobrazena obrazovka informací o snímání.

 1. MENU (Uživatelská nastavení) → [Vlastní nast. kláves] [Tlačítko ] → požadované nastavení.

Funkce, které lze přiřadit, se zobrazí na obrazovce výběru položky nastavení přístroje.

[115] NávodyPoužívání funkcí snímáníNastavení ostatních funkcí přístrojeKreativní fotografie

[Kreativní fotografie] je režim, který umožňuje ovládat fotoaparát intuitivně s různým zobrazením na displeji. Když je režim snímání nastaven na (Inteligentní auto) nebo (Super auto), můžete snadno měnit nastavení a pořizovat snímky.

 1. Nastavte režim snímání na (Inteligentní auto) nebo (Super auto).
 2. Stiskněte (Kreativní fotografie) na řídicím kolečku.
 3. Řídícím kolečkem vyberte položku, která má být změněna.
  (Rozostř. pozadí):
  Upraví rozmazání pozadí.
  (Jas):
  Nastaví jas.
  (Barva):
  Nastaví barvu.
  (Živost):
  Nastaví živost.
  (Obrazový efekt):
  Můžete vybrat požadovaný efekt a pořídit snímky se specifikovanou strukturou.
 4. Vyberte požadovaná nastavení.
  • Můžete použít některá nastavení dohromady opakováním kroků 3 a 4.
  • Pro resetování změněných nastavení na výchozí nastavení stiskněte tlačítko (vymazat). (Rozostř. pozadí), (Jas), (Barva) a (Živost) jsou nastaveny na [AUTO] a (Obrazový efekt) je nastaven na .
 5. Pro pořizování fotografií: Stiskněte tlačítko spouště.
  Při nahrávání videa: Stisknutím tlačítka MOVIE spustíte nahrávání.

Poznámka

 • Pokud je parametr [Kvalita] nastaven na [RAW] nebo [RAW & JPEG], nelze použít režim [Kreativní fotografie].
 • Když natáčíte videa pomocí funkce [Kreativní fotografie], můžete změnit pouze nastavení (Rozostř. pozadí).
 • Pokud přepnete režim nahrávání na režim [Inteligentní auto] nebo [Super auto] nebo přístroj vypnete, nastavení, která jste změnili, se změní zpátky na výchozí.
 • Když je režim snímání nastaven na [Super auto] a používáte [Kreativní fotografie], přístroj neprovede zpracování snímku překládáním.

[116] NávodyPoužívání funkcí snímáníNastavení ostatních funkcí přístrojeÚsměvu/Det.obličej.

Detekuje obličeje objektů a upraví zaostření, expozici, nastavení blesku a automaticky provede zpracování snímku.

 1. MENU (Nastavení snímání) → [Úsměvu/Det.obličej.] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Vypnuto:
Nepoužívá funkci Detekce obličejů.

Zap.(Reg. obličeje) (výchozí nastavení):
Detekuje registrovaný obličej s nejvyšší prioritou pomocí funkce [Registrace obličeje].

Zapnuto:
Detekuje obličej bez poskytnutí vyšší priority registrovanému obličeji.

Snímání úsměvu:
Automaticky detekuje a snímá úsměv.

Rámeček detekce obličeje

 • Když přístroj detekuje obličej, objeví se šedý rámeček detekce obličeje. Když přístroj určí, že automatické ostření je povoleno, rámeček detekce obličeje zbělá. Když stisknete tlačítko spouště napůl, rámeček zezelená.
 • Pokud jste registrovali pořadí priority pro každý obličej pomocí [Registrace obličeje], přístroj automaticky vybere obličej s nejvyšší prioritou a rámeček detekce obličeje na tomto obličeji zbělá. Rámečky detekce ostatních registrovaných obličejů budou červenofialové.

Tipy pro efektivnější snímání úsměvů

 • Nezakrývejte oči vlasy a mějte je přimhouřené.
 • Nezakrývejte obličej kloboukem, maskami ani slunečními brýlemi atd.
 • Snažte se natočit obličej před přístroj a zůstat ve stejné poloze.
 • Úsměv by měl být zřetelný a ústa mírně otevřená. Je snazší detekovat úsměv, když jsou vidět zuby.
 • Když při snímání úsměvu stisknete tlačítko spouště, přístroj pořídí snímek. Po snímání se přístroj vrátí do režimu snímání úsměvu.

Tip

 • Pokud je položka [Úsměvu/Det.obličej.] nastavena na [Snímání úsměvu], lze vybrat nastavení Citlivost detekce úsměvu [Zap.: Jemný úsměv], [Zap.: Normální úsměv] a [Zap.: Velký úsměv].

Poznámka

 • Funkci Detekce obličejů nelze použít s následujícími funkcemi:
  • Při používání funkcí zoomu jiných než optický zoom
  • [Plynulé panoráma]
  • [Obrazový efekt] je nastaven na [Posterizace].
  • Při používání funkce [Zvětšení zaostření].
  • [Volba scény] je nastavena na [Krajina], [Noční scéna] nebo [Západ slunce].
 • Lze detekovat až osm tváří.
 • Za jistých podmínek nemusí přístroj detekovat obličeje vůbec, nebo může náhodně detekovat jiné objekty jako obličeje.
 • Pokud přístroj nemůže detekovat obličej, nastavte citlivost detekce úsměvu.

[117] NávodyPoužívání funkcí snímáníNastavení ostatních funkcí přístrojeEfekt hladké pleti (fotografie)

Slouží k nastavení efektu použitého k fotografování s vyhlazením pleti ve funkci Detekce obličejů.

 1. MENU (Nastavení snímání) → [Efekt hladké pleti] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Vypnuto (výchozí nastavení):
Funkce [Efekt hladké pleti] se nepoužije.

Zapnuto:
Použije funkci [Efekt hladké pleti].

Tip

 • Když je [Efekt hladké pleti] nastaven na [Zapnuto], můžete vybrat úroveň efektu.

Poznámka

 • Funkce [Efekt hladké pleti] není k dispozici pro snímky ve formátu RAW.

[118] NávodyPoužívání funkcí snímáníNastavení ostatních funkcí přístrojeRegistrace obličeje (Nová registrace)

Když si zaregistrujete obličeje předem, přístroj může detekovat registrovaný obličej jako prioritní, když je [Úsměvu/Det.obličej.] nastavena na [Zap.(Reg. obličeje)].

 1. MENU (Uživatelská nastavení) → [Registrace obličeje] [Nová registrace].
 2. Nastavte vodicí rámeček na obličej, který chcete registrovat, a stiskněte tlačítko spouště.
 3. Až se zobrazí výzva k potvrzení, vyberte [Zadat].

Poznámka

 • Lze zaregistrovat až osm tváří.
 • Obličej snímejte zepředu na jasně osvětleném místě. Obličej možná nebude registrován správně, pokud je zakryt kloboukem, maskou, slunečními brýlemi atd.

[119] NávodyPoužívání funkcí snímáníNastavení ostatních funkcí přístrojeRegistrace obličeje (Výměna pořadí)

Když registrujete více obličejů, které mají mít prioritu, dostane prioritu první registrovaný obličej. Pořadí priorit lze změnit.

 1. MENU (Uživatelská nastavení) → [Registrace obličeje] [Výměna pořadí].
 2. Vyberte obličej, u kterého chcete změnit pořadí priority.
 3. Vyberte cílové umístění.

[120] NávodyPoužívání funkcí snímáníNastavení ostatních funkcí přístrojeRegistrace obličeje (Vymazat)

Vymaže registrovaný obličej.

 1. MENU (Uživatelská nastavení) → [Registrace obličeje] [Vymazat].
  Pokud vyberete položku [Odstr. vše], můžete všechny zaregistrované tváře odstranit.

Poznámka

 • I když provedete [Vymazat], zůstanou data pro registrovaný obličej v přístroji. K vymazání dat pro registrované obličeje z přístroje vyberte [Odstr. vše].

[121] NávodyPoužívání funkcí snímáníNastavení ostatních funkcí přístrojeBez červ.očí

Pokud použijete blesk, před pořízením snímku dojde ke dvěma nebo několika zábleskům. Tím dojde k potlačení jevu červených očí.

 1. MENU (Nastavení snímání) → [Bez červ.očí] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Zapnuto:
Blesk se vypálí vždycky, aby se zredukoval jev červených očí.

Vypnuto (výchozí nastavení):
Nepoužívá funkci redukce červených očí.

Poznámka

 • Redukce červených očí nemusí mít požadovaný účinek. Záleží na individuálních rozdílech a podmínkách, například na vzdálenosti od objektu nebo zda se objekt dívá na předblesk.

[122] NávodyPoužívání funkcí snímáníNastavení ostatních funkcí přístrojeAuto. rámování (fotografie)

Když přístroj detekuje a snímá obličeje, objekty zblízka nebo objekty, které jsou sledovány pomocí [Zamknutý AF], přístroj automaticky ořeže snímek na vhodnou kompozici a pak jej uloží. Uloží se původní i ořezaný snímek. Ořezaný snímek se nahraje ve stejné velikosti jako původní snímek.

 1. MENU (Nastavení snímání) → [Auto. rámování] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Vypnuto:
Neořezává snímky.
Auto (výchozí nastavení):
Automaticky ořeže snímky na správnou kompozici.

Poznámka

 • Ořezaný snímek možná nebude mít tu nejlepší možnou kompozici. Záleží na podmínkách snímání.
 • [Auto. rámování] nelze nastavit, když je [Kvalita] nastavena na [RAW] nebo [RAW & JPEG].

[123] NávodyPoužívání funkcí snímáníNastavení ostatních funkcí přístrojeSteadyShot

Nastavení určuje, zda se použije funkce SteadyShot nebo ne.

 1. MENU (Nastavení snímání) → [SteadyShot] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Zapnuto (výchozí nastavení):
Používá [SteadyShot].

Vypnuto:
Nepoužívá [SteadyShot].

Doporučujeme, abyste při používání stativu nastavili parametr [SteadyShot] na [Vypnuto].

Poznámka

 • Když používáte objektiv A-mount (prodává se samostatně) nebo když název nasazeného objektivu neobsahuje písmena „OSS“, například „E16mm F2.8“, nemůžete nastavit [SteadyShot].

[124] NávodyPoužívání funkcí snímáníNastavení ostatních funkcí přístrojeRŠ při vys.ISO (fotografie)

Když snímáte s vysokou citlivostí ISO, přístroj redukuje šum, který je zřetelnější, když je citlivost přístroje vysoká. V průběhu potlačení šumu se může zobrazit zpráva; dokud zpráva nezmizí, další snímek nelze pořídit.

 1. MENU (Nastavení snímání) [RŠ při vys.ISO] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Normální (výchozí nastavení):
Aktivuje normální redukci šumu při vysoké citlivosti ISO.
Nízké:
Aktivuje střední redukci šumu při vysoké citlivosti ISO. Vyberte tuto položku pro upřednostnění nastavení doby snímání.

Poznámka

 • Funkce [RŠ při vys.ISO] není v následujících situacích k dispozici:
  • Při nastavení režimu snímání [Inteligentní auto], [Super auto] nebo [Plynulé panoráma].
  • [Volba scény]
 • Funkce [RŠ při vys.ISO] není k dispozici pro snímky ve formátu RAW.

[125] NávodyPoužívání funkcí snímáníNastavení ostatních funkcí přístrojeBarevný prostor (fotografie)

Způsob, jakým jsou reprezentovány barvy pomocí kombinace čísel nebo rozsahu reprodukce barev se nazývá „barevný prostor“. Barevný prostor lze změnit podle účelu snímku.

 1. MENU (Nastavení snímání) → [Barevný prostor] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

sRGB (výchozí nastavení):
To je standardní barevný prostor digitálního fotoaparátu. Barevný prostor [sRGB] se používá při běžném snímání, například když chcete tisknout snímky bez jakékoli úpravy.
AdobeRGB:
Tento barevný prostor má široký rozsah reprodukce barev. Když je značná část objektu živě zelená nebo červená, je efektivní Adobe RGB. Název souboru snímku začíná na „_DSC“.

Poznámka

 • [AdobeRGB] je pro aplikace nebo tiskárny, které podporují správu barev a volbu barevného prostoru DCF2.0. Pokud budete používat aplikace nebo tiskárny, které nepodporují Adobe RGB, nebudou možná snímky vytištěny nebo zobrazeny ve správných barvách.
 • Zobrazujete-li snímky pořízené s nastavením  [AdobeRGB] na tomto přístroji nebo zařízeních nekompatibilních s Adobe RGB, snímky se zobrazí s nízkou sytostí.

[126] NávodyPoužívání funkcí snímáníNastavení ostatních funkcí přístrojeR. Mřížky

Nastaví, zda se zobrazí rastr mřížky. Rastr mřížky vám pomůže upravit kompozici snímků.

 1. MENU (Uživatelská nastavení) → [R. Mřížky] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Pravidlo třet. mřížky:
Hlavní objekty umístěte poblíž jedné z čar mřížky, která rozděluje snímek na třetiny, abyste získali dobře vyváženou kompozici.

Čtvercová mřížka:
Čtverce mřížky usnadňují ověření vodorovné úrovně kompozice. To je vhodné k určení kvality kompozice, když snímáte krajinu, objekty zblízka nebo duplicitní snímky.

Diag. + čtv. mřížka:
Umístěním objektu na příčnou čáru vyjádříte povznášející a silné city.

Vypnuto (výchozí nastavení):
Nezobrazí rastr mřížky.

[127] NávodyPoužívání funkcí snímáníNastavení ostatních funkcí přístrojeAuto prohlíž.

Zaznamenaný snímek lze ihned po pořízení zkontrolovat na displeji. Můžete také nastavit dobu zobrazení pro automatické prohlížení.

 1. MENU (Uživatelská nastavení) → [Auto prohlíž.] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

10 s/5 s/2 s (výchozí nastavení):
Zaznamenané snímky se na vybranou dobu zobrazí ihned po pořízení na displeji. Pokud během automatického náhledu aktivujete funkci zvětšení, můžete tento snímek zkontrolovat ve zvětšeném rozsahu.
Vypnuto
Nezobrazí automatické prohlížení.

Poznámka

 • Když přístroj zvětšuje snímek pomocí zpracování snímku, může dočasně zobrazit původní snímek před zvětšením a pak teprve zvětšený snímek.
 • Nastavení DISP (Nastavení displeje) se použije pro zobrazení Automatický náhled.

[128] NávodyPoužívání funkcí snímáníNastavení ostatních funkcí přístrojeDisplej živ. náhledu

Určuje, zda se na displeji budou zobrazovat snímky upravené pomocí kompenzace expozice, vyvážení bílé, [Kreativní styl] nebo [Obrazový efekt].

 1. MENU (Uživatelská nastavení) → [Displej živ. náhledu] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Efekt nastavení Zap. (výchozí nastavení):
Zobrazí živý náhled v podmínkách blízkých tomu, jak bude vypadat snímek po aplikaci všech vašich nastavení. Toto nastavení je užitečné, když chcete pořizovat snímky a kontrolovat výsledný záběr na obrazovce živého náhledu.

Efekt nastavení Vyp.:
ukazuje živý náhled bez efektů kompenzace expozice, vyvážení bílé, [Kreativní styl] nebo [Obrazový efekt]. Když se použije toto nastavení, můžete snadno zkontrolovat kompozici snímku.
Živý náhled se vždy zobrazí se správným jasem, i v režimu [Ruční expozice].
Když je vybrán [Efekt nastavení Vyp.], zobrazí se na obrazovce živého náhledu ikona .

Poznámka

 • Pokud je režim snímání nastaven na [Inteligentní auto], [Super auto], [Plynulé panoráma], [Video] nebo [Volba scény], položku [Displej živ. náhledu] nelze nastavit na [Efekt nastavení Vyp.].
 • Když je [Displej živ. náhledu] nastaven na [Efekt nastavení Zap.], budete mít možná potíže při kontrole kompozice, protože zobrazení živého náhledu se může zdát příliš tmavé nebo příliš světlé. V případě vzniku tohoto jevu nastavte položku [Displej živ. náhledu]na [Efekt nastavení Vyp.]. Když je [Displej živ. náhledu] nastaven na [Efekt nastavení Vyp.], jas pořízeného snímku nebude stejný jako jas zobrazený v živém náhledu.

Tip

 • Když používáte blesk třetí strany, například studiový blesk, může být zobrazení živého náhledu pro některá nastavení rychlosti závěrky tmavé. Při nastavení [Displej živ. náhledu] na [Efekt nastavení Vyp.] bude Živý náhled zobrazen jasně, takže lze kompozici snadno zkontrolovat.

[129] NávodyPoužívání funkcí snímáníNastavení ostatních funkcí přístrojeUvol.bez obj.

Nastaví, zda se uvolní závěrka, když není nasazen objektiv.

 1. MENU (Uživatelská nastavení) → [Uvol.bez obj.] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Povolit
Uvolní závěrku, když není nasazen žádný objektiv. Při připojování přístroje na hvězdářský dalekohled atd. vyberte [Povolit].
Zakázat (výchozí nastavení):
Neuvolní závěrku, když není nasazen objektiv.

Poznámka

 • Nelze dosáhnout správného měření, když používáte objektivy, které nemají elektrické kontakty, například objektiv hvězdářského dalekohledu. V takových případech upravte expozici ručně a zkontrolujte ji na zaznamenaném snímku.

[130] NávodyPoužívání funkcí snímáníNastavení ostatních funkcí přístroje Poř. sním. při S. auto

Nastaví, zda se uloží všechny snímky, které byly pořízeny kontinuálně v [Super auto].

 1. MENU (Uživatelská nastavení) → [Poř. sním. při S. auto] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Auto (výchozí nastavení):
Uloží jeden vhodný snímek vybraný přístrojem.
Vypnuto:
Uloží všechny snímky.

Poznámka

 • I když nastavíte [Poř. sním. při S. auto] na [Vypnuto] pomocí [Ručně drž. soumrak] vybraného jako režim rozpoznání scény, uloží se jeden kombinovaný snímek.
 • Když je aktivována funkce [Auto. rámování], uloží se dva snímky, i když nastavíte [Poř. sním. při S. auto] na [Auto].

[131] NávodyPoužívání funkcí snímáníNastavení ostatních funkcí přístrojeKompenz. stínování

Kompenzuje zastíněné rohy displeje způsobené určitými charakteristikami objektivu.

 1. MENU (Uživatelská nastavení) → [Kompenz. objektivu] [Kompenz. stínování] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Auto (výchozí nastavení):
Automaticky kompenzuje tmavší rohy displeje.

Vypnuto:
Nekompenzuje tmavší rohy displeje.

Poznámka

 • Funkce [Kompenz. stínování] je dostupná pouze, když je nasazen objektiv E-mount.
 • Množství světla kolem okrajů nemusí být korigováno. Záleží na typu objektivu.

[132] NávodyPoužívání funkcí snímáníNastavení ostatních funkcí přístrojeKomp. chrom. aber.

Redukuje barevnou odchylku v rozích displeje způsobenou určitými charakteristikami objektivu.

 1. MENU (Uživatelská nastavení) → [Kompenz. objektivu] [Komp. chrom. aber.] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Auto (výchozí nastavení):
Omezuje barevnou odchylku automaticky.

Vypnuto:
Nekompenzuje barevnou odchylku.

Poznámka

 • Funkce [Komp. chrom. aber.] je dostupná pouze, když je nasazen objektiv E-mount.

[133] NávodyPoužívání funkcí snímáníNastavení ostatních funkcí přístrojeKompenz. zkreslení

Kompenzuje zkreslení displeje způsobené určitými charakteristikami objektivu.

 1. MENU (Uživatelská nastavení) → [Kompenz. objektivu] [Kompenz. zkreslení] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Auto:
Kompenzuje zkreslení displeje automaticky.

Vypnuto (výchozí nastavení):
Nekompenzuje zkreslení displeje.

Poznámka

 • Funkce [Kompenz. zkreslení] je dostupná pouze, když je nasazen objektiv E-mount.
 • Podle nasazeného objektivu je [Kompenz. zkreslení] napevno nastavena na [Auto] a nemůžete vybrat [Vypnuto].

[134] NávodyPoužívání funkcí snímáníNastavení ostatních funkcí přístrojeNáhled clony

Na displeji můžete vidět snímek s clonou, která se liší od výsledného snímku. Protože se rozmazání objektu změní, jestliže se změní clona, bude se rozmazání skutečného snímku lišit od snímku, který jste si prohlíželi před snímáním.
Když stisknete a přidržíte klávesu, ke které jste přiřadili funkci [Náhled clony], clona se zmenší na nastavenou hodnotu clony a před snímáním můžete zkontrolovat rozmazání.

 1. MENU (Uživatelská nastavení) → [Vlastní nast. kláves] → nastavte funkci [Náhled clony] k požadované klávese.
 2. Potvrďte snímek stisknutím klávesy, ke které byl přiřazen [Náhled clony].

Tip

 • I když při náhledu můžete změnit hodnotu clony, pokud vyberete jasnější clonu, může být objekt rozmazán. Doporučujeme, abyste znovu upravili zaostření.

Poznámka

 • Nemůžete nastavit funkci [Náhled clony] na [Levé tlačítko], [Pravé tlačítko] nebo [Tlačítko Dolů].

[135] NávodyPoužívání funkcí snímáníNastavení ostatních funkcí přístrojeNáhled výsled. sním.

Na displeji můžete vidět snímek s clonou, která se liší od výsledného snímku. Protože se rozmazání objektu změní, jestliže se změní clona, bude se rozmazání skutečného snímku lišit od snímku, který jste si prohlíželi před snímáním. Během stisku klávesy, ke které je přiřazena funkce [Náhled výsled. sním.], lze zkontrolovat náhled snímku pomocí DRO, rychlost závěrky, a použité nastavení clony a citlivosti ISO. Před snímáním zkontrolujte náhled výsledného snímku.

 1. MENU (Uživatelská nastavení) → [Vlastní nast. kláves] → nastavte funkci [Náhled výsled. sním.] k požadované klávese.
 2. Potvrďte snímek stisknutím klávesy, ke které byl přiřazen [Náhled výsled. sním.].

Tip

 • Nastavení DRO, rychlost závěrky, clona a citlivost ISO, které jste nastavili, se odrazí na snímku pro [Náhled výsled. sním.], ale pro některé efekty náhled zobrazit nelze. Záleží na podmínkách snímání. I v takovém případě budou nastavení, která jste si vybrali, aplikována na snímky, které budete pořizovat.

Poznámka

 • Nemůžete nastavit funkci [Náhled výsled. sním.] na [Levé tlačítko], [Pravé tlačítko] nebo [Tlačítko Dolů].

[136] NávodyPoužívání funkcí snímáníSnímání s dotykovým panelemFotografování pomocí dotykového ovládání (Dotyková závěrka)

Přístroj automaticky zaostří na bod, kterého se dotknete, a pořídí fotografii.

 1. MENU (Uživatelská nastavení) → [Nast. sním. dotyk.] [Dotyková závěrka]
 2. Když je zobrazena obrazovka snímání, dotkněte se ikony na displeji.
  Značka nalevo od ikony se změní na oranžovou. Ke zrušení [Dotyková závěrka] se opět dotkněte ikony .
 3. Dotkněte se objektu, na který chcete zaostřit.
  Když je objekt, kterého jste se dotkli, zaostřen, nahraje se fotografie.

Tip

Níže uvedené funkce snímání můžete ovládat dotykem na displej:
 • Snímání série snímků pomocí dotykové závěrky
  Když je [Režim pohonu] nastaven na [Kontinuální snímání], můžete nahrávat série snímků dotykem na displej.
 • Pořizování série snímků sportovních scén pomocí dotykové závěrky
  Když je [Volba scény] nastavena na [Sportovní akce], můžete nahrávat série snímků dotykem na displej.
 • Snímání nepřetržitých snímků řady pomocí dotykové závěrky
  Přístroj pořídí tři snímky při současném automatickém posunutí expozice ze základní na tmavší a pak světlejší. Když je [Režim pohonu] nastaven na [Nepř. expoziční řada], dotýkejte se displeje, dokud snímání neskončí.
  Po nahrávání si můžete vybrat snímek, který se vám líbí nejvíc.

Poznámka

 • Funkce [Dotyková závěrka] není k dispozici v následujících situacích:
  • Když je [Režim snímání] nastaven na [Video]
  • Když je [Režim snímání] nastaven na [Plynulé panoráma]
  • Když je [Volba scény] nastaven na [Noční scéna]
  • Když je [Úsměvu/Det.obličej.] nastaven na [Snímání úsměvu]
  • Když je [Režim ostření] nastaven na [Ruč. zaost.]
  • Když je [Oblast ostření] nastaven na [Pohyblivý bod]
  • Při používání digitálního zoomu
 • S aplikacemi staženými z webových stránek nemůžete pořizovat snímky pomocí [Dotyková závěrka].

[137] NávodyPoužívání funkcí snímáníSnímání s dotykovým panelemPořizování snímků autoportrétu pomocí dotykového ovládání (Autoport./Samosp.)

Můžete změnit úhel displeje a pořídit svůj portrét a sledovat přitom displej.

 1. MENU (Uživatelská nastavení) → [Autoport./Samosp.] [Zapnuto]
 2. Natočte displej asi o 180° nahoru.

  • Nastavte [Režim ostření] na jiný režim než [Ruč. zaost.]. Funkci dotykové závěrky nelze použít, když je [Režim ostření] nastaven na režim [Ruč. zaost.].
  • I když je [Nast. sním. dotyk.] nastaveno na [Zaostření dotykem], pokud nakloníte displej asi o 180°nahoru, můžete použít funkci dotykové závěrky.
 3. Namiřte objektiv na sebe, upravte kompozici snímku a pak se dotkněte objektu na displeji.
  Přístroj nahraje fotografii po třech sekundách.

Poznámka

 • Funkce [Dotyková závěrka] není k dispozici v následujících situacích:
  • Když je [Volba scény] nastaven na [Noční scéna]
  • Když je [Úsměvu/Det.obličej.] nastaven na [Snímání úsměvu]
  • Když je [Režim ostření] nastaven na [Ruč. zaost.]
  • Když je [Oblast ostření] nastaven na [Pohyblivý bod]
  • Při používání digitálního zoomu
 • S aplikacemi staženými z webových stránek nemůžete pořizovat snímky pomocí [Dotyková závěrka].

[138] NávodyPoužívání funkcí snímáníSnímání s dotykovým panelemZaostřování pomocí dotykového ovládání (Zaostření dotykem) (fotografie)

Při fotografování přístroj automaticky zaostří na objekt, kterého se na displeji dotknete.

Specifikace požadovaného bodu ostření (Zaostření dotykem)

Kolem bodu, kterého jste se dotkli, se objeví rámeček, a když stisknete tlačítko spouště napůl, přístroj na prostor v tomto rámečku zaostří.
 1. MENU (Uživatelská nastavení) → [Nast. sním. dotyk.] [Zaostření dotykem]
 2. MENU (Nastavení snímání) → [Prostř. zamknutý AF] [Vypnuto]
 3. Dotkněte se objektu, na který chcete zaostřit.
 4. Stisknutím tlačítka spouště zcela pořiďte snímek.
 5. Ke zrušení zaostření se dotkněte ikony .

Zaměřování a ostření na dotknutý objekt (Zamknutý AF)

Přístroj nepřetržitě zaměřuje označený pohybující se objekt.
 1. MENU (Uživatelská nastavení) → [Nast. sním. dotyk.] [Zaostření dotykem]
 2. MENU (Nastavení snímání) → [Prostř. zamknutý AF] [Zapnuto] (výchozí nastavení)
 3. Dotkněte se požadované oblasti, abyste spustili [Zamknutý AF].
 4. Stisknutím tlačítka spouště zcela pořiďte snímek.
 5. Ke zrušení [Zamknutý AF] se dotkněte ikony .

Zobrazení zvětšení objektu, kterého jste se dotkli (Zvětšení zaostření)

Pro ruční zaostření si můžete prohlédnout zvětšené zobrazení.
 1. MENU (Nastavení snímání) → [Režim ostření] [Ruč. zaost.].
 2. Dotkněte se bodu, na který chcete zaostřit.
 3. Otočením ostřicího kroužku zaostřete.
 4. Stisknutím tlačítka spouště zcela pořiďte snímek.

Tip

 • Ke zrušení zvětšeného zobrazení stiskněte lehce tlačítko spouště.

Poznámka

 • Funkce [Zaostření dotykem] není k dispozici v následujících situacích:
  • Když je [Režim snímání] nastaven na [Plynulé panoráma]
  • Když je [Volba scény] nastaven na [Noční scéna]
  • Když je [Úsměvu/Det.obličej.] nastaven na [Snímání úsměvu]
  • Při používání digitálního zoomu
 • S aplikacemi staženými z webových stránek nemůžete pořizovat snímky pomocí [Zaostření dotykem].

[139] NávodyPoužívání funkcí snímáníSnímání s dotykovým panelemNastavení zaostření pomocí dotyku (Zaostření dotykem) (video)

Při snímání videa přístroj automaticky zaostřuje na objekt, kterého se na displeji dotknete.

Zaměření a zaostření na dotknutý objekt (Zamknutý AF)

Přístroj nepřetržitě zaměřuje označený pohybující se objekt.
 1. MENU (Nastavení snímání) → [Prostř. zamknutý AF] [Zapnuto] (výchozí nastavení)
 2. Před nebo při nahrávání videa se dotkněte požadované oblasti, abyste spustili [Zamknutý AF].
 3. Ke zrušení [Zamknutý AF] se dotkněte ikony .

Zaostření na dotknutý objekt (bodové ostření)

Přístroj automaticky zaostří na objekt, kterého jste se na displeji dotkli. [Režim ostření] automaticky přepne na [Ruč. zaost.].
 1. MENU (Nastavení snímání) → [Prostř. zamknutý AF] [Vypnuto].
 2. Před a nebo při nahrávání videa se dotkněte objektu, na který chcete zaostřit.
 3. Ke zrušení bodového ostření se dotkněte ikony .

Zobrazení zvětšení objektu, kterého jste se dotkli (Zvětšení zaostření)

Pro ruční zaostření si můžete prohlédnout zvětšené zobrazení.
 1. MENU (Nastavení snímání) → [Režim ostření] [Ruč. zaost.].
 2. Dotkněte se bodu, na který chcete zaostřit.
 3. Otočením ostřicího kroužku zaostřete.

Tip

 • Ke zrušení zvětšeného zobrazení stiskněte lehce tlačítko spouště.

Poznámka

 • Funkce [Zaostření dotykem] není k dispozici v následujících situacích:
  • Při používání digitálního zoomu
 • S aplikacemi staženými z webových stránek nemůžete pořizovat snímky pomocí [Zaostření dotykem].

[140] NávodyProhlíženíProhlížení fotografiíPřehrávání snímků

Přehrává nahrané snímky.

 1. Stisknutím tlačítka (přehrávání) přepnete do režimu přehrávání.
 2. Vyberte snímek řídicím kolečkem.

Tip

 • Tento přístroj vytváří na paměťové kartě soubor databáze obrazů pro záznam a přehrávání snímků. Snímek, který není registrován v souboru databáze obrazů, možná nepůjde správně přehrát. Chcete-li přehrát snímky pořízené na jiném zařízení, zaregistrujte tyto snímky do souboru databáze obrazů prostřednictvím MENU [Nastavení][Obnovit DB snímků].

[141] NávodyProhlíženíProhlížení fotografiíZoom při přehrávání

Zvětší přehrávaný snímek.

 1. Zobrazte snímek, který chcete zvětšit, a pak přesuňte páčku W/T (zoom) na stranu T.
  • Pokud je snímek příliš velký, rozsah transfokace upravte posunutím páčky W/T ke straně W.
 2. Část, kterou chcete zvětšit, vyberte stiskem horní/dolní/pravé/levé strany řídícího kolečka.
 3. Chcete-li ukončit přehrávání se zoomem, stiskněte tlačítko MENU nebo tlačítko ve středu řídicího kolečka.

Tip

 • Prohlížený snímek lze také zvětšit tlačítkem MENU.

Poznámka

 • Videa nelze zvětšovat.

[142] NávodyProhlíženíProhlížení fotografiíPřehled snímků

V režimu přehrávání lze zobrazit větší počet snímků současně.

 1. Během zobrazení snímku posuňte páčku W/T (transfokace) na stranu W.
  Změna počtu zobrazovaných snímků
  MENU(Přehrávání) → [Přehled snímků] →požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

12 obrazů (výchozí nastavení)/30 obrazů


Návrat k přehrávání jednoho snímku

Vyberte požadovaný snímek a stiskněte ve středu řídícího kolečka.


Rychlé zobrazení požadovaného snímku

Řídícím kolečkem vyberte lištu na levé straně přehledu snímků a poté stiskněte horní/spodní stranu řídícího kolečka. Během výběru lišty lze stiskem tlačítka ve středu vyvolat zobrazení kalendáře nebo okna pro výběr složky. Volbou ikony lze navíc přepnout Režim prohlížení.

[143] NávodyProhlíženíProhlížení fotografiíPřepnutí zobrazení displeje (při přehrávání)

Přepne zobrazení na displeji.

 1. Stiskněte tlačítko DISP (Nastavení displeje).
  • Zobrazení na displeji se přepíná v pořadí “zobrazení informací → HistogramBez informací → zobrazení informací” při každém stisknutí tlačítka DISP .
  • Nastavení DISP (Nastavení displeje) se použije pro zobrazení Automatický náhled.

Poznámka

 • Histogram se nezobrazí v následujících situacích:
  • Při přehrávání videa
  • Při přehrávání panoramatických snímků rolováním
  • Při prezentacích
  • Během zobrazení přehledu složek (MP4)
  • Během zobrazení přehledu AVCHD
  • Během zobrazení XAVC S

[144] NávodyProhlíženíMazání snímkůVymazání zobrazeného snímku

Můžete vymazat zobrazený snímek.

 1. Zobrazte snímek, který chcete vymazat.
 2. Stiskněte tlačítko (Vymazat).
 3. Vyberte [Vymazat] řídicím kolečkem a pak stiskněte ve středu řídicího kolečka.

[145] NávodyProhlíženíMazání snímkůVymazání několika vybraných snímků

Můžete vymazat více vybraných snímků.

 1. MENU(Přehrávání) → [Vymazat] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Více snímků:
Vymaže vybrané snímky.

(1) Vyberte snímky, které chcete vymazat, a pak stiskněte ve středu řídicího kolečka. V zaškrtávacím okénku se objeví značka . Ke zrušení výběru stiskněte znovu a odstraňte tak značku .

(2)K vymazání dalších snímků opakujte krok (1).

(3) MENU [OK] → Stiskněte ve středu.

Všechny v této složce:
Vymaže všechny snímky ve vybrané složce.
Všech. s tímto datem:
Vymaže všechny snímky ze zvoleného období.

Tip

 • Chcete-li odstranit všechny snímky (včetně snímků chráněných), proveďte příkaz [Formátovat].

Poznámka

 • Položky menu, které lze zvolit, se liší podle nastavení režimu [Režim prohlížení].

[146] NávodyProhlíženíPřehrávání videaPřehrávání videozáznamů

Přehrává nahraná videa.

 1. Stisknutím tlačítka (přehrávání) přepnete do režimu přehrávání.
 2. Video, které chcete přehrát, vyberte řídicím kolečkem.
 3. Pro přehrávání videa stiskněte ve středu.

Činnosti dostupné při přehrávání videa

Můžete provést pomalé přehrávání a nastavení hlasitosti atd. stisknutím spodní strany řídicího kolečka.

 • : Přehrávání
 • : Pauza
 • : Rychlý posun vpřed
 • : Rychlý přesun zpět
 • : Pomalé přehrávání vpřed
 • : Pomalé přehrávání zpět
 • : Další soubor videa
 • : Předchozí soubor videa
 • : Zobrazí následující snímek
 • : Zobrazí předchozí snímek
 • : Nastavení hlasitosti
 • : Zavře okénko

Tip

 • Při pauze jsou k dispozici: „pomalé přehrávání vpřed“, „pomalé přehrávání vzad“, „zobrazí následující snímek“ a „zobrazí předchozí snímek“.

[147] NávodyProhlíženíProhlížení panoramatických snímkůPřehrávání panoramatických snímků

Přístroj automaticky roluje panoramatickými snímky od jednoho konce ke druhému.

 1. Stisknutím tlačítka (přehrávání) přepnete do režimu přehrávání.
 2. Řídicím kolečkem vyberte panoramatický snímek, který chcete přehrávat.
 3. Pro přehrání snímku stiskněte ve středu.

  • K pozastavení přehrávání stiskněte znovu ve středu.
  • Pro návrat zobrazení celého snímku stiskněte tlačítko MENU.

Poznámka

 • Panoramatické snímky pořízené jinými přístroji mohou být zobrazeny v jiné než skutečné velikosti nebo jimi nepůjde správně rolovat.

[148] NávodyProhlíženíTiskSpecifikace tisku

Můžete předem specifikovat na paměťové kartě, které fotografie chcete později vytisknout.

Na specifikovaných snímcích se objeví ikona (tisk). DPOF znamená „Digital Print Order Format“ (formát pro digitální tisk).
 1. MENU (Přehrávání) → [Specifikace tisku] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Více snímků:
Vybere snímky pro tisk.

(1) Vyberte snímek a stiskněte ve středu řídicího kolečka. V zaškrtávacím okénku se zobrazí značka . Výběr zrušíte stisknutím a vymazáním značky .

(2) Pro tisk dalších snímků opakujte krok (1).

(3) MENU[OK] ve středu.

Zrušit vše:
Vymaže všechny značky DPOF.

Nastavení tisku:
Můžete nastavit, zda se na snímky označené značkami DPOF vytiskne datum.

Vyberte [Zapnuto] nebo [Vypnuto][Zadat] ve [Vložení data].

Poznámka

 • K následujícím souborům nelze přidat značku DPOF:
  • Videa
  • Snímky RAW

[149] NávodyProhlíženíPoužívání funkcí prohlíženíRežim prohlížení

Nastaví režim prohlížení (způsob zobrazení snímku).

 1. MENU(Přehrávání) → [Režim prohlížení] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Přehled dat:
Zobrazí snímky podle data.

Přehl. složek (static. sn.):
Zobrazí pouze fotografie.

Přehled složek (MP4):
Zobrazí pouze videa formátu MP4.

Přehled AVCHD:
Zobrazí pouze videa ve formátu AVCHD.

Přehled XAVC S:
Zobrazí se pouze videa ve formátu XAVC S.

[150] NávodyProhlíženíPoužívání funkcí prohlíženíNatočení displeje

Při přehrávání nahraných fotografií vybere orientaci.

 1. MENU (Přehrávání) → [Natočení displeje] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položkách menu

Manuál (výchozí nastavení):
Snímek se zobrazí podle informací o orientaci snímku. Snímek můžete otočit pomocí funkce otočení.
Vypnuto:
Vždy zobrazí s orientací na šířku.

[151] NávodyProhlíženíPoužívání funkcí prohlíženíPrezentace

Automaticky přehrává snímky nepřetržitě.

 1. MENU(Přehrávání) → [Prezentace] → požadované nastavení.
 2. Vyberte položku [Zadat].

Podrobnosti o položce menu

Opakovat:
Vyberte režim [Zapnuto], ve kterém se snímky přehrávají v nepřetržité smyčce, nebo [Vypnuto] (výchozí nastavení), ve kterém, když jsou jednou snímky přehrány, přístroj ukončí prezentaci.

Interval:
Vyberte interval zobrazení pro snímky v rozmezí [1 s], [3 s] (výchozí nastavení), [5 s], [10 s] nebo [30 s].

Ukončení prezentace uprostřed přehrávání

Stisknutím tlačítka MENU ukončíte prezentaci. Prezentaci nelze přerušit pauzou.

Tip

 • Prezentaci můžete aktivovat, pouze když je [Režim prohlížení] nastaven na [Přehled dat] nebo [Přehl. složek (static. sn.)].

[152] NávodyProhlíženíPoužívání funkcí prohlíženíOtočit

Otočí nahranou fotografii proti směru hodinových ručiček.

 1. MENU (Přehrávání) → [Otočit].
 2. Stiskněte ve středu řídicího kolečka.
  Snímek je otočen proti směru hodinových ručiček. Snímek se otočí, když stisknete ve středu. Pokud snímek jednou otočíte, snímek zůstane otočený, i když přístroj vypnete.

Poznámka

 • Videa nelze otáčet.
 • Snímky pořízené jinými přístroji možná nepůjdou otáčet.
 • Při prohlížení otočených snímků na počítači mohou být snímky zobrazeny ve své původní orientaci. Záleží na aplikaci.

[153] NávodyProhlíženíPoužívání funkcí prohlíženíChránit

Chrání nahrané snímky před náhodným vymazáním. Na chráněném snímku se zobrazí značka .

 1. MENU(Přehrávání) → [Chránit] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Více snímků:
Dodává nebo ruší ochranu několika vybraných snímků.

(1) Vyberte snímek, který chcete chránit a pak stiskněte ve středu řídicího kolečka. V zaškrtávacím okénku se objeví značka . Ke zrušení výběru stiskněte znovu a odstraňte tak značku .

(2) Pro ochranu dalších snímků opakujte krok (1).

(3) MENU [OK] → Stiskněte ve středu.

Všechny v této složce:
Ochrana všech snímků ve zvolené složce.
Všech. s tímto datem:
Ochrana všech snímků ve zvoleném období.
Zrušit všec. v této složce:
Zrušení ochrany všech snímků ve zvolené složce.
Zrušit vš. s tímto datem:
Zrušení ochrany všech snímků ve zvoleném období.

Poznámka

 • Položky menu, které lze zvolit, se liší podle nastavení režimu [Režim prohlížení].

[154] NávodyProhlíženíPoužívání funkcí prohlíženíPřehráv. fotografií 4K

Vysílá fotografie v rozlišení 4K do televizoru připojeného prostřednictvím HDMI, který podporuje 4K.

 1. Vypněte přístroj a televizor.
 2. Připojte mikro konektor HDMI přístroje kabelem HDMI (prodává se samostatně) ke konektoru HDMI televizoru.

 3. Zapněte televizor a přepněte vstup.
 4. Zapněte přístroj.
 5. Spusťte prohlížení statického snímku a poté stiskněte spodek řídicího kolečka.
  Statický snímek se zobrazí v rozlišení 4K.
  • Statické snímky lze zobrazovat v rozlišení 4K volbou MENU(Přehrávání) → [Přehráv. fotografií 4K][OK].

Poznámka

 • Toto menu je pouze dostupné s televizory kompatibilními s 4K. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze k televizoru.

[155] NávodyProhlíženíProhlížení snímků na televizoruProhlížení snímků na televizoru HD

K prohlížení snímků uložených na tomto přístroji na televizoru je třeba kabel HDMI (prodává se samostatně) a televizor HD vybavený konektorem HDMI.

 1. Vypněte přístroj i televizor.
 2. Připojte mikro konektor HDMI přístroje kabelem HDMI (prodává se samostatně) ke konektoru HDMI televizoru.

 3. Zapněte televizor a přepněte vstup.
 4. Zapněte přístroj.
  Snímky pořízené přístrojem se objeví na obrazovce televizoru.

Tip

 • Tento přístroj je kompatibilní se standardem PhotoTV HD. Pokud připojíte zařízení kompatibilní se Sony PhotoTV HD kabelem HDMI (prodává se samostatně), bude televizor nastaven na obrazovou kvalitu vhodnou k prohlížení fotografií, a vy si budete moci užívat nového světa fotografií v úžasné vysoké kvalitě.
 • PhotoTV HD umožňuje vysokou kvalitu detailů, ostré a jasné barvy a zřetelnou strukturu.
 • Podrobnosti naleznete v návodu k použití dodaném ke kompatibilnímu televizoru.

Poznámka

 • Nepřipojujte přístroj a další zařízení využitím jejich výstupních konektorů. Jinak může nastat porucha.
 • Některá zařízení možná nebudou správně pracovat po připojení k tomuto přístroji. Například je možné, že nepůjde obraz nebo zvuk.
 • Použijte kabel HDMI s logem HDMI nebo originální kabel Sony.
 • Použijte kabel HDMI, který je kompatibilní s mikro konektorem HDMI přístroje a konektorem HDMI televizoru.

[156] NávodyProhlíženíProhlížení snímků na televizoruProhlížení snímků na televizoru kompatibilním s „BRAVIA“ Sync

Připojením přístroje k televizoru, který podporuje „BRAVIA“ Sync kabelem HDMI (prodává se samostatně) můžete ovládat přístroj dálkovým ovládáním televizoru.

 1. Vypněte přístroj i televizor.
 2. Kabelem HDMI (prodává se samostatně) připojte mikro konektor HDMI přístroje do konektoru HDMI televizoru.

 3. Zapněte televizor a přepněte vstup.
 4. Zapněte přístroj.
 5. MENU(Nastavení) → [Nastavení HDMI] → [OVLÁDÁNÍ HDMI] → [Zapnuto].
 6. Stiskněte tlačítko SYNC MENU na dálkovém ovládání televizoru a vyberte požadovaný režim.

Poznámka

 • Pokud přístroj není v režimu přehrávání, stiskněte tlačítko (Přehrávání).
 • Pouze televizory, které podporují „BRAVIA“ Sync, mohou poskytovat činnosti SYNC MENU. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze přiloženém k televizoru.
 • Pokud přístroj nežádoucím způsobem reaguje na dálkové ovládání televizoru v době, kdy je prostřednictvím připojení HDMI připojen k televizoru jiného výrobce, vyberte MENU(Nastavení) → [Nastavení HDMI][OVLÁDÁNÍ HDMI][Vypnuto].

[157] NávodyZměna nastaveníMenu nastaveníJas displeje

Můžete nastavit jas displeje.

 1. MENU(Nastavení) → [Jas displeje] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Manuál (výchozí nastavení):
Nastaví jas v rozsahu od –2 do +2.

Slunečno:
Nastaví jas správně pro snímání venku.

Poznámka

 • Nastavení [Slunečno] je příliš jasné pro fotografování v interiérech. Pro fotografování v interiérech nastavte parametr [Jas displeje] na [Manuál] .

[158] NávodyZměna nastaveníMenu nastaveníNastavení hlasitosti

Nastaví hlasitost.

 1. MENU(Nastavení) → [Nastavení hlasitosti] → požadované nastavení.

Nastavení hlasitosti při přehrávání

Stisknutím spodní části řídicího kolečka při přehrávání videa zobrazte ovládací panel a pak nastavte hlasitost. Hlasitost můžete nastavit při poslechu skutečného zvuku.

[159] NávodyZměna nastaveníMenu nastaveníZvukové signály

Vybere, zda přístroj bude produkovat zvuk.

 1. MENU (Nastavení) → [Zvukové signály] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Zapnuto (výchozí nastavení):
Zvuky vznikají například během ostření při namáčknutí spouště.

Vypnuto:
Žádný zvuk nevzniká.

[160] NávodyZměna nastaveníMenu nastaveníNastavení nahrátí(Eye-Fi)

Nastaví, zda se použije funkce odesílání při používání karty Eye-Fi (komerčně dostupné). Tato položka se objeví, když vložíte kartu Eye-Fi do prostoru pro paměťovou kartu přístroje.

 1. MENU (Nastavení) → [Nastavení nahrátí] → požadované nastavení.
 2. Nastavte síť Wi-Fi nebo cíl na kartě Eye-Fi.
  Podrobnosti naleznete v příručce dodané ke kartě Eye-Fi.
 3. Vložte kartu Eye-Fi, kterou jste nastavili, do přístroje a pořizujte fotografie.
  Snímky jsou přeneseny do počítače atd. automaticky prostřednictvím sítě Wi-Fi.

Podrobnosti o položce menu

Zapnuto (výchozí nastavení):
Umožňuje funkci odesílání.

Vypnuto:
Zakáže funkci odesílání.

Zobrazení obrazovky stavu komunikace

: Pohotovostní režim Žádné snímky k odeslání.

: Pohotovostní režim k odesílání.

: Připojování.

: Odesílání.

: Chyba

Poznámka

 • Karty Eye-Fi se prodávají pouze v jistých zemích/regionech.
 • Další informace o kartách Eye-Fi získáte přímo u výrobce nebo prodejce.
 • Karty Eye-Fi lze používat pouze v zemích/regionech, kde byly zakoupeny. Karty Eye-Fi používejte v souladu se zákony zemí/regionů, kde jste kartu zakoupili.
 • Karty Eye-Fi jsou vybaveny funkcí bezdrátové sítě LAN. Kartu Eye-Fi nevkládejte do přístroje v místech, kde je její použití zakázáno, např. v letadle. Když je karta Eye-Fi vložena do přístroje, nastavte [Nastavení nahrátí] na [Vypnuto]. Když je odesílací funkce nastavena na [Vypnuto], zobrazí se na přístroji indikátor .
 • Režim úspory energie nebude při odesílání pracovat.
 • Pokud se zobrazí (chyba), vyjměte paměťovou kartu a znovu ji vložte, nebo vypněte a znovu zapněte přístroj. Pokud se indikátor objeví znovu, je možné, že karta Eye-Fi je poškozena.
 • Komunikace bezdrátové sítě LAN může být ovlivněna dalšími komunikačními zařízeními. Pokud je stav komunikace špatný, přesuňte se blíž k připojenému přístupovému bodu.
 • Tento přístroj nepodporuje „Endless Memory Mode“ Eye-Fi. Před použitím karty Eye-Fi se ujistěte, že je „Endless Memory Mode“ vypnut.

[161] NávodyZměna nastaveníMenu nastaveníNabídka Dlaždice

Zvolí, zda při stisku tlačítka MENU bude vždy zobrazena první obrazovku menu.

 1. MENU (Nastavení) → [Nabídka Dlaždice] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Zapnuto:
Vždy zobrazí první obrazovku menu (nabídka dlaždice).
Vypnuto:
Deaktivuje zobrazení nabídky dlaždice.

[162] NávodyZměna nastaveníMenu nastaveníVymaz.potvrzení

Můžete nastavit, zda bude vybráno [Vymazat] nebo [Zrušit] jako výchozí nastavení na obrazovce potvrzení vymazání.

 1. MENU (Nastavení) → [Vymaz.potvrzení] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Nejprve"vymaz":
[Vymazat] je vybráno jako výchozí nastavení.

Nejprve "zruš" (výchozí nastavení):
[Zrušit] je vybráno jako výchozí nastavení.

[163] NávodyZměna nastaveníMenu nastaveníZaháj. úsp. energie

Můžete nastavit intervaly, ve kterých se automaticky přepne do režimu úspory energie. K návratu do režimu snímání proveďte nějakou činnost, například stiskněte tlačítko spouště napůl.

 1. MENU (Nastavení) → [Zaháj. úsp. energie] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

30 min./5 min./2 min./1 min. (výchozí nastavení)/10 s

Poznámka

 • Vypněte přístroj, když jej delší dobu nebudete používat.
 • Funkce úspory energie se neaktivuje při přehrávání prezentace nebo nahrávání videa nebo při připojení k počítači.

[164] NávodyZměna nastaveníMenu nastaveníVolič PAL/NTSC

Přehrává videa nahraná přístrojem na televizoru se systémem PAL/NTSC.

 1. MENU (Nastavení) → [Volič PAL/NTSC] [Zadat]

Poznámka

 • Tato funkce je poskytnuta pouze u přístrojů kompatibilních s 1080 50i. Není poskytnuta u přístrojů kompatibilních s 1080 60i. Zařízení kompatibilní s 1080 50i mají na spodní straně přístroje značku „50i“.
 • Pokud vložíte paměťovou kartu, která byla již dříve formátovaná se systémem PAL, objeví se hlášení, že musíte kartu znovu zformátovat. Když nahráváte pomocí systému NTSC, přeformátujte paměťovou kartu nebo použijte jinou paměťovou kartu.
 • Když je vybrán režim NTSC, objeví se vždy na spouštěcí obrazovce hlášení „Spuštěno NTSC.“ pokaždé, když přístroj zapnete.

[165] NávodyZměna nastaveníMenu nastaveníRežim demo

Pokud byl fotoaparát určitou dobu v nečinnosti, funkce [Režim demo] automaticky přehraje videosekvence zaznamenané na paměťové kartě (demonstrace).

Běžně vyberte [Vypnuto].

 1. MENU(Nastavení) → [Režim demo] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Zapnuto:
Demonstrace přehrávání videa se spustí automaticky, pokud s přístrojem nepracujete asi po jednu minutu. Přehrávají se pouze chráněná videa AVCHD.
Nastavte režim prohlížení na [Přehled AVCHD] a nastavte ochranu souboru videa s nejstarším datem a časem nahrávání.

Vypnuto (výchozí nastavení):
Nespustí demonstraci.

Poznámka

 • Tuto položku můžete nastavit, jen když je přístroj napájen pomocí síťového adaptéru AC-PW20 (prodává se samostatně).
 • I když je vybráno [Zapnuto], přístroj nespustí demonstraci, pokud na paměťové kartě není žádný videosoubor.
 • Když je vybráno [Zapnuto], přístroj nepřepne do režimu úspory energie.

[166] NávodyZměna nastaveníMenu nastaveníRozlišení HDMI

Když připojíte přístroj k televizoru s vysokým rozlišením (HD) s konektory HDMI kabelem HDMI (prodává se samostatně), můžete si pro výstup snímků do televizoru vybrat rozlišení HDMI.

 1. MENU(Nastavení) → [Nastavení HDMI][Rozlišení HDMI] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Auto (výchozí nastavení):
Přístroj automaticky rozpozná televizor HD a nastaví výstupní rozlišení.

1080p:
Vysílá signál v obrazové kvalitě HD (1080p).

1080i:
Vysílá signál v obrazové kvalitě HD (1080i).

Poznámka

 • Pokud se snímky nezobrazí správně pomocí nastavení [Auto] , vyberte buď [1080i] nebo [1080p], podle toho, jaký televizor má být připojen.

[167] NávodyZměna nastaveníMenu nastaveníOVLÁDÁNÍ HDMI

Když připojujete přístroj k televizoru kompatibilnímu s „BRAVIA“ Sync kabelem HDMI (prodává se samostatně), můžete ovládat přístroj, když namíříte dálkové ovládání televizoru na televizor.

 1. MENU (Nastavení) → [Nastavení HDMI][OVLÁDÁNÍ HDMI] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Zapnuto (výchozí nastavení):
Tento přístroj můžete ovládat dálkovým ovládáním televizoru.

Vypnuto:
Tento přístroj nemůžete ovládat dálkovým ovládáním televizoru.

Poznámka

 • [OVLÁDÁNÍ HDMI] je dostupné pouze s televizorem kompatibilním s „BRAVIA“ Sync.

[168] NávodyZměna nastaveníMenu nastaveníZobraz. info. HDMI

Vybere, zda se zobrazí informace o snímání, když je přístroj připojen k televizoru kabelem HDMI (prodává se samostatně).

 1. MENU (Nastavení) → [Nastavení HDMI][Zobraz. info. HDMI] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Zapnuto (výchozí nastavení):
Zobrazí informace o snímání přehrávaného snímku.

Vypnuto:
Nezobrazí informace o snímání přehrávaného snímku.

[169] NávodyZměna nastaveníMenu nastaveníSpojení USB

Vybere vhodný způsob připojení USB pro každý počítač nebo zařízení USB připojené k přístroji.

 1. MENU(Nastavení) → [Spojení USB] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Auto (výchozí nastavení):
Automaticky provede spojení hromadné paměti nebo MTP podle počítače nebo zařízení USB, která mají být připojena. Počítače s Windows 7 nebo Windows 8 jsou připojeny v MTP a jejich jedinečné funkce jsou připraveny k použití.

Hrom.paměť:
Provede připojení hromadné paměti mezi přístrojem, počítačem a dalšími zařízeními USB.

MTP:
Provede připojení MTP mezi přístrojem, počítačem a dalšími zařízeními USB. Počítače s Windows 7 nebo Windows 8 jsou připojeny v MTP a jejich jedinečné funkce jsou připraveny k použití.

Dálkově z počítače:
Používá „Remote Camera Control“ k ovládání přístroje z počítače, včetně takových funkcí jako snímání a ukládání snímků v počítači.

Poznámka

 • Pokud se Device Stage* nezobrazí u Windows 7 nebo Windows 8, nastavte [Spojení USB] na [Auto].

* Device Stage je obrazovka menu používaná ke správě připojených zařízení, například fotoaparátu (funkce Windows 7 nebo Windows 8).

[170] NávodyZměna nastaveníMenu nastaveníNastavení USB LUN

Zvyšuje kompatibilitu omezením funkcí spojení USB.

 1. MENU (Nastavení) → [Nastavení USB LUN] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Více (výchozí nastavení):
Běžně používejte [Více].

Jeden:
Nastavte [Nastavení USB LUN] na [Jeden], pouze pokud nemůžete provést spojení.

[171] NávodyZměna nastaveníMenu nastaveníJazyk 

Vybere jazyk, který se bude používat pro položky menu, varování a hlášení.

 1. MENU(Nastavení) → [Jazyk] → požadovaný jazyk.

[172] NávodyZměna nastaveníMenu nastaveníNast.data/času

Nastaví znovu datum a čas.

 1. MENU(Nastavení) → [Nast.data/času] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Letní čas:
Vybere letní čas [Zapnuto]/[Vypnuto].

Datum/čas:
Nastaví datum a čas.

Formát data:
Vybere formát zobrazení data a času.

[173] NávodyZměna nastaveníMenu nastaveníNastavení oblasti

Nastaví oblast, kde se přístroj používá.

 1. MENU (Nastavení) → [Nastavení oblasti] → požadovaná oblast.

[174] NávodyZměna nastaveníMenu nastaveníFormátovat

Formátuje (inicializuje) paměťovou kartu. Když používáte paměťovou kartu s tímto přístrojem poprvé, doporučuje se kartu v přístroji naformátovat kvůli stabilnímu výkonu karty. Formátování navždy vymaže všechna data na paměťové kartě a je nevratné. Cenná data si uložte do počítače, atd.

 1. MENU(Nastavení) → [Formátovat].

Poznámka

 • Formátování nenávratně vymaže všechna data včetně chráněných snímků.

[175] NávodyZměna nastaveníMenu nastaveníČíslo souboru

Vybere, jak přiřazovat čísla souborů k nahraným fotografiím a videozáznamům MP4.

 1. MENU(Nastavení) → [Číslo souboru] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Série (výchozí nastavení):
I když cílovou složku pro záznam změníte nebo změníte paměťovou kartu, přístroj bude pokračovat v přiřazování čísel souborů v pořadí.
(Pokud je na paměťové kartě vyšší číslo souboru, než je poslední obrazový soubor, přiřadí se číslo o jednu vyšší než nejvyšší číslo.)

Resetovat:
Přístroj resetuje čísla, když je soubor nahrán do nové složky a přiřadí souborům čísla začínají „0001“.
(Když nahrávací složka obsahuje soubor, přiřadí se číslo o jednu vyšší, než je nejvyšší přiřazené číslo.)

[176] NávodyZměna nastaveníMenu nastaveníVýběr složky zázn.

Můžete změnit složku na paměťové kartě, kam se mají nahrávat fotografie a videa MP4.

 1. MENU(Nastavení) → [Výběr složky zázn.] → požadovaná složka.

Poznámka

 • Když vyberete nastavení [Forma času], nemůžete vybrat složku.

[177] NávodyZměna nastaveníMenu nastaveníNová složka

Vytvoří novou složku na paměťové kartě pro nahrávání fotografií a videa MP4. Vytvoří se nová složka s číslem složky o jedno vyšším, než je nejvyšší číslo momentálně používané složky. Snímky se nahrají do nově vytvořené složky. Současně se vytvoří složka pro fotografie a složka pro videa MP4, která má stejné číslo.

 1. MENU(Nastavení) → [Nová složka].

Poznámka

 • Pokud do přístroje vložíte paměťovou kartu, která se používala v jiném zařízení, a budete fotografovat snímky, automaticky se vytvoří nová složka.
 • Do jedné složky lze uložit až 4 000 snímků. Když je kapacita složky překročena, může se automaticky vytvořit nová složka.

[178] NávodyZměna nastaveníMenu nastaveníNázev složky

Fotografie, které pořídíte, jsou nahrány do složky, která se automaticky vytvořila ve složce DCIM na paměťové kartě. Způsob přiřazování názvů složek lze změnit.

 1. MENU(Nastavení) → [Název složky] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Stand.forma (výchozí nastavení):
Forma názvu složky je následující: číslo složky + MSDCF.
Příklad: 100MSDCF

Forma času:
Forma názvu složky je následující: číslo složky + Y (poslední číslo)MM/DD.
Příklad: 10040405 (Číslo složky: 100, datum: 04/05/2014)

Poznámka

 • Složka pro videosekvence MP4 má pevný tvar „číslo složky + ANV01“.

[179] NávodyZměna nastaveníMenu nastaveníObnovit DB snímků

Pokud byste obrazové soubory zpracovávali na počítači, mohlo by dojít k problémům v souboru databáze obrazů. V takových případech se nebudou snímky z paměťové karty přehrávat na tomto přístroji. Pokud se tyto problémy vyskytnou, opravte soubor pomocí [Obnovit DB snímků].

 1. MENU (Nastavení) → [Obnovit DB snímků] [Zadat].

Poznámka

 • Použijte dostatečně nabitý akumulátor. Nízká kapacita akumulátoru při opravách může poškodit data.

[180] NávodyZměna nastaveníMenu nastaveníZobr. info o médiu.

Zobrazí dobu nahrávání videa a počet nahratelných fotografií pro vloženou paměťovou kartu.

 1. MENU(Nastavení) → [Zobr. info o médiu.].

[181] NávodyZměna nastaveníMenu nastaveníVerze

Zobrazí verzi softwaru tohoto přístroje, objektivu a adaptéru pro bajonet.

 1. MENU(Nastavení) → [Verze].

[182] NávodyZměna nastaveníMenu nastaveníCertifikační logo (Pouze zámořský model)

Zobrazí některá certifikovaná loga pro tento přístroj.

 1. MENU(Nastavení) → [Certifikační logo].

[183] NávodyZměna nastaveníMenu nastaveníReset nastavení

Resetuje přístroj na výchozí nastavení. I když provedete [Reset nastavení], nahrané snímky se uchovají.

 1. MENU(Nastavení) → [Reset nastavení] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Reset nast. fotoaparátu:
Obnoví výchozí hodnoty nastavení hlavních parametrů snímání.

Inicializovat:
Inicializuje všechna nastavení na výchozí.

Poznámka

 • Při resetování si dejte pozor, abyste nevysunuli blok akumulátorů.
 • Pokud provedete příkaz [Inicializovat], aplikace stažené do přístroje se mohou odinstalovat. Chcete-li tyto aplikace znovu použít, přeinstalujte je.
 • Hodnota nastavená pomocí [Nastavení AF] nebude resetována, i když se provede [Reset nast. fotoaparátu] nebo [Inicializovat].

[184] NávodyPoužívání funkcí Wi-FiPřipojení přístroje a smartphonuPlayMemories Mobile

Chcete-li použít [Zabudov. chytré dálkové ovládání] nebo [Odeslat do smartph.] apod., na svém smartphonu musíte mít nainstalovanou aplikaci PlayMemories Mobile.

Aplikaci PlayMemories Mobile si stáhněte a nainstalujte z obchodu s aplikacemi. Pokud je aplikace PlayMemories Mobile na vašem smartphonu již nainstalována, nezapomeňte ji aktualizovat a nainstalovat nejnovější verzi.
Podrobnosti o PlayMemories Mobile viz stránka podpory (http://www.sony.net/pmm/).

[185] NávodyPoužívání funkcí Wi-FiPřipojení přístroje a smartphonuPřipojení smartphonu typu Android k tomuto přístroji

 1. Na svém smartphonu spusťte aplikaci PlayMemories Mobile.
 2. Vyberte název modelu přístroje (DIRECT-xxxx: xxxx).

 3. Zadejte heslo, které je na tomto přístroji zobrazeno.

  Smartphone se připojí k přístroji.

[186] NávodyPoužívání funkcí Wi-FiPřipojení přístroje a smartphonuPřipojení přístroje k iPhonu či iPadu

 1. Na stránce nastavení Wi-Fi svého iPhonu či iPadu vyberte název modelu tohoto přístroje (DIRECT-xxxx: xxxx).

 2. Zadejte heslo zobrazené na přístroji.


  K přístroji je připojen iPhone nebo iPad.
 3. Potvrďte, že jste iPhone nebo iPad připojili k „SSID“ uvedenému na přístroji.

 4. Vraťte se na obrazovku „Home“ a spusťte PlayMemories Mobile.

[187] NávodyPoužívání funkcí Wi-FiPřipojení přístroje a smartphonuVyvolání aplikace pomocí [Jed. dotykem(NFC)]

Požadovanou aplikaci lze vyvolat z nabídky aplikací tohoto přístroje jeho dotykem se smartphonem typu Android vybaveným technologií NFC. Pokud má vyvolávaná aplikace funkci, která pracuje se smartphonem, přístroj a smartphone budou propojeny prostřednictvím Wi-Fi. Pro použití této funkce zaregistrujte předem požadovanou aplikaci.

 1. MENU → (Bezdrátové)[Jed. dotykem(NFC)] → požadovaná aplikace.
 2. Přístroj přepněte do režimu snímání a poté se na 1 až 2 sekundy dotkněte smartphonem vybaveným technologií NFC symbolu (N) na přístroji.
  • Na smartphonu se spustí aplikace PlayMemories Mobile a na přístroji se spustí aplikace, kterou jste si zaregistrovali.

Poznámka

 • Pokud je přístroj v režimu přehrávání, zaregistrovaná aplikace se nespustí ani po dotyku smartphonu s přístrojem.
 • Aplikace PlayMemories Mobile se na smartphonu spustí, i když vyvoláte jediným dotykem aplikaci, která na smartphonu nepracuje. Aplikaci PlayMemories Mobile ukončete bez provedení operace. Pokud aplikaci PlayMemories Mobile neukončíte, smartphone zůstane v pohotovostním režimu pro připojení.

[188] NávodyPoužívání funkcí Wi-FiOvládání přístroje smartphonemZabudov. chytré dálkové ovládání

Jako dálkový ovladač tohoto přístroje lze použít smartphone a pořizovat statické snímky/videosekvence. Statické snímky/videa pořízená dálkovým ovladačem se z přístroje odešlou do smartphonu. Na vašem smartphonu musí být nainstalována aplikace PlayMemories Mobile.

 1. MENU → (Aplikace) → [Seznam aplikací][Zabudov. chytré dálkové ovládání].
 2. Když je přístroj připraven ke spojení, objeví se na přístroji informační obrazovka. Pomocí těchto údajů propojte smartphone s přístrojem.
  • Způsoby nastavení připojení se u smartphonů liší.

 3. Na displeji smartphonu zkontrolujte kompozici snímku a poté zaznamenejte snímek stiskem spouště na smartphonu (A).
  • Použijte tlačítko (B) pro změnu nastavení, například [EV], [Samospoušť] a [Kontrola snímků].

Poznámka

 • Pokud natáčíte video a přitom používáte smartphone jako dálkový ovladač, displej přístroje ztmavne.
 • Tento přístroj sdílí informace o připojení pro funkci [Zabudov. chytré dálkové ovládání] se zařízením, které má povolení k připojení. Pokud chcete změnit zařízení, které má povoleno připojení k přístroji, řiďte se při resetování informací o připojení těmito kroky. MENU → (Bezdrátové)[Reset SSID/Hesla]. Po resetování informací o připojení musíte smartphone znovu zaregistrovat.
 • Postupy nebo zobrazení na displeji podléhají změnám bez předchozího upozornění z důvodů budoucích verzí.

[189] NávodyPoužívání funkcí Wi-FiOvládání přístroje smartphonemPřipojení jediným dotykem ke smartphonu typu Android vybavenému technologií NFC (NFC-spouštění jedním dotykem)

Tento přístroj lze připojit ke smartphonu typu Android vybavenému technologií NFC jediným dotykem bez složitého nastavování.

 1. Na smartphonu zapněte funkci NFC.
 2. Přístroj přepněte do režimu snímání.
  • Funkce NFC je k dispozici pouze pokud je na displeji zobrazen symbol (N).
 3. Přístrojem se dotkněte smartphonu.

  Smartphone se propojí s přístrojem a na smartphonu se spustí aplikace PlayMemories Mobile.

  • Smartphonem se dotkněte přístroje asi na 1-2 sekundy, dokud se nespustí aplikace PlayMemories Mobile.

O funkci „NFC“

NFC je technologie, která umožňuje bezdrátovou komunikaci na krátkou vzdálenost mezi různými zařízeními, např. mobilními telefony nebo přístroji typu IC tag apod. Technologie NFC usnadňuje datovou komunikaci, která probíhá pouhým dotykem určeného dotykového bodu.

 • NFC (Near Field Communication) je mezinárodním standardem pro bezdrátovou komunikaci na krátkou vzdálenost.

Poznámka

 • Pokud nemůžete uskutečnit spojení, proveďte následující:
  • Na smartphonu spusťte aplikaci PlayMemories Mobile a poté smartphone pomalu posuňte směrem k symbolu (N) na přístroji.
  • Pokud je smartphone v pouzdře, vyndejte ho.
  • Pokud je přístroj v obalu, vyjměte jej.
  • Ověřte si, zda je funkce NFC na vašem telefonu aktivována.
 • Pokud je režim [Režim letadlo] nastaven na [Zapnuto], tento přístroj nelze připojit ke smartphonu. Nastavte [Režim letadlo] na [Vypnuto].
 • Pokud je tento přístroj v režimu přehrávání a je propojen se smartphonem, zobrazený snímek se odešle do smartphonu.

[190] NávodyPoužívání funkcí Wi-FiPřenos snímků do smartphonuOdeslat do smartph.

Statické snímky lze přenášet do smartphonu a prohlížet. Na vašem smartphonu musí být nainstalována aplikace PlayMemories Mobile.

 1. MENU (Bezdrátové) → [Odeslat do smartph.] → požadované nastavení.
 2. Když je přístroj připraven pro přenos, na přístroji se objeví informační obrazovka. Pomocí těchto údajů propojte smartphone s přístrojem.
  • Metoda nastavení pro propojení smartphonu s tímto přístrojem závisí na typu smartphonu.

Podrobnosti o položce menu

Zvolit na tomto zařízení:
V přístroji vyberte snímek, který se má přenést do smartphonu.

(1) Vybírejte mezi položkami [Toto foto], [Vše. sním. z tohoto data] nebo [Více snímků].

 • Zobrazené volby se mohou lišit podle režimu prohlížení vybraného ve fotoaparátu.

(2) Pokud zvolíte položku [Více snímků], vyberte požadované snímky pomocí značky na řídicím kolečku, poté stiskněte MENU → [Zadat].

Zvolit ve smartphonu:
Na smartphonu se zobrazí všechny snímky zaznamenané na paměťové kartě přístroje.

Poznámka

 • Jako velikost snímků, které se mají odeslat do smartphonu, lze vybrat [Původní], [2M] nebo [VGA].
  Změna velikosti snímku viz následující kroky.
  • Pro smartphony s Androidem
   Spusťte PlayMemories Mobile a změňte velikost snímku pomocí [Nastavení][Kopírovat velikost snímku].
  • Pro iPhone/iPad
   Vyberte PlayMemories Mobile v menu nastavení a změňte velikost snímku pomocí [Kopírovat velikost snímku].
 • Některé snímky se kvůli záznamovému formátu nemusí na smartphonu zobrazit.
 • Snímky ve formátu RAW se při odesílání konvertují do formátu JPEG.
 • Nelze odesílat videosekvence ve formátu XAVC S nebo AVCHD.
 • Tento přístroj sdílí informace o připojení pro funkci [Odeslat do smartph.] se zařízením, které má povolení k připojení. Pokud chcete změnit zařízení, které má povoleno připojení k přístroji, řiďte se při resetování informací o připojení těmito kroky. MENU → [Bezdrátové][Reset SSID/Hesla]. Po resetování informací o připojení musíte smartphone registrovat znovu.
 • Pokud je režim [Režim letadlo] nastaven na [Zapnuto], tento přístroj nelze připojit ke smartphonu. Nastavte [Režim letadlo] na [Vypnuto].

[191] NávodyPoužívání funkcí Wi-FiPřenos snímků do smartphonuOdesílání snímků do smartphonu typu Android (NFC-sdílení jedním dotykem)

Pouhým jediným dotykem lze tento přístroj propojit se smartphonem typu Android vybaveným technologií NFC a snímek zobrazený na displeji přístroje odeslat přímo do smartphonu. Co se týče videozáznamů, lze přenášet pouze videa MP4 natočená s nastavením [Formát souboru] ve formátu [MP4].

 1. Na smartphonu zapněte funkci NFC.
 2. Zobrazte jeden snímek na přístroji.
 3. Smartphonem se dotkněte přístroje.

  Přístroje se propojí se smartphonem a na smartphonu se automaticky spustí aplikace PlayMemories Mobile. Poté se zobrazený snímek automaticky odešle do smartphonu.

  • Než se dotknete smartphonu, zrušte na smartphonu funkci spánek a zámek displeje.
  • Funkce NFC je k dispozici pouze, když je na přístroji zobrazená značka (značka N).
  • Smartphonem se dotkněte přístroje asi na 1-2 sekundy, dokud se nespustí aplikace PlayMemories Mobile.
  • Chcete-li přenést dva nebo více snímků, vyberte je příkazem MENU → (Bezdrátové)[Odeslat do smartph.]. Po zobrazení stránky aktivace připojení použijte k propojení přístroje se smartphonem funkci NFC.

O funkci „NFC“

NFC je technologie, která umožňuje bezdrátovou komunikaci na krátkou vzdálenost mezi různými zařízeními, např. mobilními telefony nebo přístroji typu IC tag apod. Technologie NFC usnadňuje datovou komunikaci, která probíhá pouhým dotykem určeného dotykového bodu.

 • NFC (Near Field Communication) je mezinárodním standardem pro bezdrátovou komunikaci na krátkou vzdálenost.

Poznámka

 • U snímků, které se mají odeslat do smartphonu, lze zvolit velikost [Původní], [2M] nebo [VGA].
  Změna velikosti snímku viz následující kroky.
  • Pro smartphony s Androidem
   Spusťte PlayMemories Mobile a změňte velikost snímku pomocí [Nastavení][Kopírovat velikost snímku].
 • Snímky ve formátu RAW se při odesílání konvertují do formátu JPEG.
 • Pokud je na přístroji zobrazen přehled snímků, nemůžete přenášet snímky pomocí funkce NFC.
 • Pokud se nemůžete spojit, proveďte následující:
  • Na smartphonu spusťte aplikaci PlayMemories Mobile a poté smartphone pomalu posuňte směrem k symbolu (N) na přístroji.
  • Pokud je smartphone v pouzdře, vyndejte ho.
  • Pokud je přístroj v obalu, vyjměte jej.
  • Ověřte si, zda je funkce NFC na smartphonu aktivována.
 • Když je [Režim letadlo] nastaven na [Zapnuto], nemůžete připojit přístroj ke smartphonu. Nastavte [Režim letadlo] na [Vyp.].
 • Nelze posílat videa formátu AVCHD.
 • Nelze odesílat videosekvence ve formátu XAVC S.

[192] NávodyPoužívání funkcí Wi-FiPřenos snímků do počítačePoslat do počítače

Snímky uložené v přístroji můžete přenášet do počítače připojeného bezdrátovým přístupovým bodem nebo bezdrátovým širokopásmovým routerem a takto si můžete snadno dělat zálohové kopie. Před zahájením této operace si na svůj počítač nainstalujte aplikaci PlayMemories Home.

 1. Spusťte počítač.
 2. MENU(Bezdrátové) → [Poslat do počítače].

Poznámka

 • Podle nastavení aplikace vašeho počítače se přístroj po uložení snímků v počítači vypne.
 • Současně lze přenášet snímky z přístroje pouze do jediného počítače.
 • Chcete-li přenášet snímky do jiného počítače, propojte přístroj a počítač prostřednictvím USB připojení a postupujte podle pokynů k aplikaci PlayMemories Home.

[193] NávodyPoužívání funkcí Wi-FiPřenos snímků do televizoruZobr. na televizoru

Můžete prohlížet snímky na televizoru s připojením k síti tak, že je přenesete z přístroje, aniž byste připojovali přístroj a televizor kabelem. U některých televizorů budete možná muset provádět operace na televizoru. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze přiloženém k televizoru.

 1. MENU(Bezdrátové)[Zobr. na televizoru] → požadované zařízení, které se má připojit.
 2. Pokud budete chtít přehrávat snímky jako prezentaci, stiskněte ve středu řídícího kolečka.

  • Chcete-li zobrazit další/předchozí snímek ručně, stiskněte pravou/levou stranu řídicího kolečka.
  • Chcete-li změnit zařízení, které se má připojit, stiskněte spodní stranu řídicího kolečka, poté vyberte [Sezn. zař.].

Nastavení prezentace

Nastavení prezentace lze změnit stiskem spodní strany řídicího kolečka.

Volba přehrávání:
Vybere skupinu snímků, která má být zobrazena.

Přehl. složek (static. sn.):
Vybere mezi [Všechno] a [Vše ve složce].

Přehled dat:
Vybere mezi [Všechno] a [Sním. z období].

Interval:
Vybere mezi [Krátké] a [Dlouhé].

Efekty*:
Vyberte mezi [Zapnuto] a [Vypnuto].

Velik. obr. při přehr.:
Vyberte mezi [HD] a [4K].

*Nastavení se vztahuje pouze pro televizor BRAVIA, který je kompatibilní s funkcemi.

Poznámka

 • Tuto funkci můžete použít na televizoru, který podporuje renderer DLNA.
 • Snímky můžete prohlížet na televizoru s Wi-Fi Direct nebo na televizoru s připojením k síti (včetně kabelové televize).
 • Pokud propojíte televizor s tímto přístrojem a nepoužijete funkci Wi-Fi Direct, musíte nejprve zaregistrovat svůj přístupový bod.
 • Zobrazení snímků na televizoru může chvíli trvat.
 • Na televizoru nelze zobrazovat videosekvence prostřednictvím Wi-Fi. Použijte kabel HDMI (prodává se samostatně).

[194] NávodyPoužívání funkcí Wi-FiZměna nastavení funkcí Wi-FiRežim letadlo

Když nastoupíte do letadla atd., můžete dočasně vypnout všechny funkce Wi-Fi.

 1. MENU (Bezdrátové) → [Režim letadlo] → požadované nastavení.
  Pokud nastavíte položku [Režim letadlo] na [Zapnuto], na displeji se zobrazí značka letadla.

[195] NávodyPoužívání funkcí Wi-FiZměna nastavení funkcí Wi-FiStisk WPS

Pokud má váš přístupový bod tlačítko WPS, můžete jeho stiskem snadno zaregistrovat přístupový bod do přístroje.

 1. MENU(Bezdrátové) → [Stisk WPS].
 2. Stiskněte tlačítko WPS na přístupovém bodě, který chcete registrovat.

Poznámka

 • [Stisk WPS] bude pracovat jen tehdy, když bude bezpečnostní nastavení vašeho přístupového bodu nastaveno na WPA nebo WPA2 a váš přístupový bod bude podporovat tlačítko WPS. Pokud je úroveň zabezpečení nastavena na WEP nebo váš přístupový bod nepodporuje metodu tlačítka WPS, proveďte příkaz [Nastav. příst. bodu].
 • Podrobnosti o dostupných funkcích a nastaveních vašeho přístupového bodu naleznete v návodu k použití přístupového bodu nebo můžete kontaktovat administrátora přístupového bodu.
 • Připojení někdy nemůže být povoleno - záleží na okolních podmínkách, například typu materiálu zdi nebo pokud je v cestě nějaká překážka nebo je bezdrátový signál mezi přístrojem a přístupovým bodem příliš slabý. Pokud se tak stane, změňte umístění přístroje nebo posuňte přístroj blíž k přístupovému bodu.

[196] NávodyPoužívání funkcí Wi-FiZměna nastavení funkcí Wi-FiNastav. příst. bodu

Přístupový bod můžete registrovat ručně. Před začátkem činnosti zkontrolujte název SSID přístupového bodu, bezpečnostní systém a heslo. U některých zařízení může být heslo přednastaveno. Podrobnosti vyhledejte v návodu k použití k přístupovému bodu nebo se obraťte na správce přístupového bodu.

 1. MENU(Bezdrátové) → [Nastav. příst. bodu].
 2. Vyberte přístupový bod, který chcete registrovat.

  Když se na displeji zobrazí požadovaný přístupový bod: Vyberte požadovaný přístupový bod.

  Když se požadovaný přístupový bod nezobrazí na displeji: Vyberte [Ruční nastavení] a nastavte přístupový bod.

  *Co se týče způsobu zadávání, řiďte se pokyny v odstavci „Jak používat klávesnici“.

  • Pokud si vyberete [Ruční nastavení], zadejte název SSID přístupového bodu, poté vyberte bezpečnostní systém.

 3. Zadejte heslo a vyberte [OK].

  • Přístupové body bez symbolu nevyžadují zadání hesla.

 4. Vyberte položku [OK].

Jak používat klávesnici

Když je třeba zadat znaky ručně, na displeji se zobrazí klávesnice.

 1. Vstupní pole Zobrazí se znaky, které jste zadali.
 2. Přepínání typu znaků Při každém stisku ve středu řídícího kolečka se typ znaků přepíná mezi písmeny abecedy, číslicemi a symboly.
 3. Klávesnice Při každém stisku ve středu se zobrazí znak, který zadáte.

  Například: Chcete-li zadat „abd“

  Vyberte klávesu pro „abc“ a jednou stiskněte pro zobrazení „a“ → vyberte „“((5) Posun kurzoru) a stiskněte → vyberte klávesu pro „abc“ a dvakrát stiskněte pro zobrazení „b“ → vyberte klávesu pro „def“ a jednou stiskněte pro zobrazení „d“.

 4. Finalizace Schválení vložených znaků.
 5. Přesun kurzoru Přesune kurzor ve vstupním poli (pro vkládání znaků) doprava nebo doleva.
 6. Odstranit Odstranění znaku před kurzorem.
 7. Přepne další znak na velké nebo malé písmeno.
 8. Zadá mezeru.

 • Chcete-li zadání zrušit, vyberte [Zrušit].

Další položky nastavení

Podle stavu nebo způsobu zadávání přístupového bodu budete třeba chtít zadat více položek.

WPS PIN:
Zobrazí kód PIN, který jste zadali do připojeného zařízení.

Prioritní připojení:
Vyberte [Zapnuto] nebo [Vypnuto].

Nastavení IP adresy:
Vyberte [Auto] nebo [Manuál].

IP adresa:
Pokud zadáváte adresu IP ručně, zadejte danou adresu.

Maska podsítě/Výchozí brána:
Když nastavujete [Nastavení IP adresy] na [Manuál], zadejte IP adresu odpovídající vašemu síťovému prostředí.

Poznámka

 • Chcete-li dát registrovanému přístupovému bodu prioritu, nastavte [Prioritní připojení] na [Zapnuto].

[197] NávodyPoužívání funkcí Wi-FiZměna nastavení funkcí Wi-FiUprav. Název zaříz.

Název zařízení můžete ve Wi-Fi Direct změnit.

 1. MENU(Bezdrátové) → [Uprav. Název zaříz.].
 2. Vyberte vstupní pole a poté zadejte název zařízení → [OK].

[198] NávodyPoužívání funkcí Wi-FiZměna nastavení funkcí Wi-FiZobr. adresu MAC

Zobrazí adresu MAC přístroje.

 1. MENU (Bezdrátové) → [Zobr. adresu MAC].

[199] NávodyPoužívání funkcí Wi-FiZměna nastavení funkcí Wi-FiReset SSID/Hesla

Tento přístroj sdílí informace o připojení pro [Odeslat do smartph.] a [Zabudov. chytré dálkové ovládání] se zařízením, které má povolení k připojení. Pokud chcete změnit zařízení, které má povolení se připojit, resetujte informace o připojení.

 1. MENU(Bezdrátové) → [Reset SSID/Hesla] [OK].

Poznámka

 • Pokud připojíte tento přístroj ke smartphonu po resetování informací o připojení, musíte smartphone znovu zaregistrovat.

[200] NávodyPoužívání funkcí Wi-FiZměna nastavení funkcí Wi-FiReset síťových nast.

Resetuje všechna síťová nastavení na výchozí.

 1. MENU(Bezdrátové) → [Reset síťových nast.] [OK].

[201] NávodyPřidávání aplikací do přístrojePlayMemories Camera AppsPlayMemories Camera Apps

Požadované funkce lze k tomuto přístroji přidat po připojení k webu určenému ke stahování aplikací (PlayMemories Camera Apps) prostřednictvím internetu. K dispozici jsou například tyto operace:

 • Při pořizován snímků lze použít nejrůznější efekty.
 • Snímky lze do síťových služeb nahrát přímo z přístroje.
 • Stiskněte MENU(Aplikace)[Představení] pro informace o službě a dostupných zemích a regionech.

[202] NávodyPřidávání aplikací do přístrojePlayMemories Camera AppsDoporučené prostředí počítače

Podrobnosti o doporučeném prostředí počítače pro stahování aplikací a přidávání funkcí do přístroje získáte na následující adrese URL: Web aplikace
„PlayMemories Camera Apps“ (www.sony.net/pmca/)

[203] NávodyPřidávání aplikací do přístrojeInstalace aplikacíOtevření účtu služby

Můžete si otevřít účet služby, který je vyžadován ke stahování aplikací.

 1. Přístup k webu ke stahování aplikací.
 2. Postupujte podle zobrazených pokynů a získejte účet služby.
  • Podle zobrazených pokynů si stáhněte požadovanou aplikaci do přístroje.

[204] NávodyPřidávání aplikací do přístrojeInstalace aplikacíStahování aplikací

Aplikace lze stahovat prostřednictvím počítače.

 1. Přístup k webu pro stahování aplikací.
 2. Vyberte požadovanou aplikaci a stáhněte si ji do přístroje podle zobrazených pokynů.
  • Podle zobrazených pokynů propojte počítač a přístroj kabelem mikro USB (přiložen).

[205] NávodyPřidávání aplikací do přístrojeInstalace aplikacíStahování aplikací přímo do přístroje pomocí funkce Wi-Fi

Pomocí funkce Wi-Fi lze stahovat aplikace bez připojení k počítači.

 1. MENU(Aplikace) → Seznam aplikací(PlayMemories Camera Apps), při stahování aplikací poté postupujte podle zobrazených pokynů.
  Předem si zajistěte účet služby.

Poznámka

 • Pokud je IP adresa tohoto přístroje nastavena na [Manuál], aplikaci nelze stáhnout. Nastavte [Nastavení IP adresy] na [Auto].

[206] NávodyPřidávání aplikací do přístrojeSpouštění aplikacíSpuštění stažené aplikace

Spusťte aplikaci staženou z webu ke stahování aplikací PlayMemories Camera Apps.

 1. MENU(Aplikace) → [Seznam aplikací] → požadovaná aplikace, která se má spustit.

Tip

Jak spustit aplikace rychleji

Položky [Stahování aplikace] a [Seznam aplikací] přiřaďte na uživatelskou klávesu. Aplikace můžete spustit nebo si zobrazit jejich seznam pouhým stisknutím vlastní klávesy, když je zobrazena obrazovka informací o snímání.

[207] NávodyPřidávání aplikací do přístrojeSpráva aplikacíOdinstalování aplikací

Aplikace lze z přístroje odinstalovat.

 1. MENU(Aplikace) → Seznam aplikací[Správa aplikace][Správa a odstranění].
 2. Vyberte aplikaci, kterou chcete odinstalovat.
 3. Chcete-li aplikaci odinstalovat, vyberte .
 • Odinstalovanou aplikaci lze znovu nainstalovat. Podrobnosti naleznete na webu ke stahování aplikací.

[208] NávodyPřidávání aplikací do přístrojeSpráva aplikacíZměna pořadí aplikací

Pořadí, v němž se v přístroji zobrazují přidané aplikace, lze změnit.

 1. MENU (Aplikace) → Seznam aplikací[Správa aplikace] [Seřadit].
 2. Vyberte aplikaci, jejíž pořadí chcete změnit.
 3. Vyberte cílové umístění.

[209] NávodyPřidávání aplikací do přístrojeSpráva aplikacíPotvrzení informací účtu PlayMemories Camera Apps

Zobrazí se informace o účtu pro zábavnou síť „Sony Entertainment Network“, která je pro přístroj zaregistrována.

 1. MENU(Aplikace) → Seznam aplikací[Správa aplikace] [Zobrazit informace o účtu].

[210] NávodyProhlížení na počítačiDoporučené prostředí počítačeDoporučené prostředí počítače

Počítačové prostředí pro činnost aplikací můžete ověřit na následující adrese URL:
www.sony.net/pcenv/

[211] NávodyProhlížení na počítačiPoužívání aplikacíPlayMemories Home

S aplikací PlayMemories Home můžete provádět následující operace:

 • Snímky pořízené tímto přístrojem lze importovat do počítače.
 • Snímky importované do počítače lze přehrávat.
 • Své snímky můžete sdílet pomocí aplikace PlayMemories Online.

I systému Windows lze provádět následující operace:

 • Na počítači lze snímky uspořádat do kalendáře a prohlížet je podle data pořízení.
 • Snímky lze editovat a upravovat (například ořez a změna velikosti).
 • Z videosekvencí AVCHD naimportovaných do počítače lze vytvořit disky Blu-ray, AVCHD nebo DVD-Video.
  Z videozáznamů ve formátu XAVC S nelze vytvářet disky, i když je lze importovat do počítače.
 • Snímky můžete ukládat do síťových služeb. (Vyžaduje se připojení k internetu.)
 • Další podrobnosti naleznete v nápovědě k aplikaci PlayMemories Home.
 • K používání PlayMemories Online nebo jiných síťových služeb je třeba internetové připojení. PlayMemories Online nebo jiné síťové služby možná nebudou v některých zemích nebo regionech dostupné.

[212] NávodyProhlížení na počítačiPoužívání aplikacíInstalace aplikace PlayMemories Home

 1. Prostřednictvím internetového prohlížeče v počítači si z následující adresy URL nainstalujte PlayMemories Home.
  • Postupujte v instalaci a řiďte se instrukcemi na obrazovce.
  • Když je instalace dokončena, PlayMemories Home se spustí.
  • Pokud je na vašem počítači již nainstalován prohlížeč PMB (Picture Motion Browser), který se dodával k přístrojům zakoupeným před rokem 2011, bude přepsán aplikací PlayMemories Home. Použijte PlayMemories Home.
 2. Připojte přístroj a počítač přiloženým kabelem mikro USB.
  • K aplikaci PlayMemories Home mohou být přidány nové funkce. I když již aplikace PlayMemories Home byla v počítači nainstalována, připojte přístroj k počítači znovu.

A: Do multifunkčního terminálu/terminálu mikro USB

B: Do USB konektoru počítače

Poznámka

 • Přihlaste se jako správce.
 • Možná bude nutné restartovat počítač. Když se objeví výzva k potvrzení restartu, restartujte počítač podle zobrazených pokynů.
 • Může být nainstalováno rozhraní DirectX, závisí na prostředí vašeho počítače.

Tip

 • Podrobnosti o PlayMemories Home viz nápověda k PlayMemories Home nebo stránka podpory pro PlayMemories Home (http://www.sony.co.jp/pmh-se/) (pouze anglicky).

[213] NávodyProhlížení na počítačiPoužívání aplikacíSoftware pro počítače Mac

Podrobnosti týkající se aplikací pro počítače Mac naleznete na následující adrese:

http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/

Wireless Auto Import

Aplikace „Wireless Auto Import“ se vyžaduje, pokud používáte počítač typu Mac a chcete importovat snímky do počítače prostřednictvím Wi-Fi. Aplikaci „Wireless Auto Import“ si stáhněte z výše uvedené adresy a nainstalujte na svůj počítač Mac. Podrobnosti naleznete v nápovědě k aplikaci „Wireless Auto Import“.

Poznámka

 • Software, který lze být použít, se liší podle regionu.

[214] NávodyProhlížení na počítačiPoužívání aplikací„Image Data Converter“

S aplikací „Image Data Converter“ můžete provádět následující operace:

 • Upravi snímky ve formátu RAW pomocí různých korekcí, například tónovou křivku a ostrost.
 • U snímků lze upravit vyvážení bílé, expozici a [Kreativní styl] apod.
 • Zobrazené statické snímky lze ukládat a upravovat na počítači.
  Statické snímky lze ukládat ve formátu RAW nebo v obecném souborovém formátu.
 • Snímky ve formátu RAW a JPEG pořízené tímto přístrojem lze zobrazit a porovnat.
 • Snímky lze seřadit do pěti úrovní.
 • Můžete použít barevné štítky.

[215] NávodyProhlížení na počítačiPoužívání aplikacíInstalace aplikace „Image Data Converter“

 1. Software si stáhněte a nainstalujte z následující adresy URL (pouze v angličtině).

Poznámka

 • Přihlaste se jako správce.

[216] NávodyProhlížení na počítačiPoužívání aplikacíPřístup k aplikaci „Image Data Converter Guide“

Windows:

[Start][All Programs][Image Data Converter][Help][Image Data Converter Ver.4].

 • V prostředí Windows 8 spusťte aplikaci [Image Data Converter Ver.4] a z panelu nabídek → [Help] vyberte položku [Image Data Converter Guide].

Mac:

Finder → [Applications][Image Data Converter] [Image Data Converter Ver.4] a z panelu nabídek [Help] zvolte → položku [Image Data Converter Guide].

[217] NávodyProhlížení na počítačiPoužívání aplikací“Remote Camera Control“

Při použití aplikace „Remote Camera Control“ budou na vašem počítači dostupné následující operace.

 • Změna nastavení a fotografování přístroje.
 • Záznam snímků přímo do počítače.
 • Časosběrný záznam.

Tyto funkce použijte po výběru položky MENU → (Nastavení)[Spojení USB][Dálkově z počítače]. Podrobnosti o používání aplikace „Remote Camera Control“ vyhledejte v souboru Nápověda.

[218] NávodyProhlížení na počítačiPoužívání aplikacíInstalace „Remote Camera Control“

Stáhněte a nainstalujte aplikace z následující adresy URL:

Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/

Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/

[219] NávodyProhlížení na počítačiPoužívání aplikacíPřístup k nápovědě k aplikaci Remote Camera Control

Windows:

[Start][All Programs][Remote Camera Control][Remote Camera Control Help].

 • V systému Windows 8 spusťte aplikaci [Remote Camera Control] a kliknutím pravým tlačítkem vyberte položku [Remote Camera Control Help].

Mac:

Finder → [Applications][Remote Camera Control] a vyberte [Help] z lišty menu → [Remote Camera Control Help].

[220] NávodyProhlížení na počítačiPřipojení přístroje a počítačePřipojení přístroje k počítači

 1. Do přístroje vložte dostatečně nabitý akumulátor nebo ho připojte do nástěnné síťové zásuvky prostřednictvím síťového adaptéru AC-PW20 (prodává se samostatně).
 2. Zapněte přístroj i počítač.
 3. Přístroj připojte k počítači kabelem mikro USB (přiložen) (A) .

[221] NávodyProhlížení na počítačiPřipojení přístroje a počítačeImport snímků do počítače

Aplikace PlayMemories Home umožňuje snadný import snímků. Podrobnosti o funkcích aplikace PlayMemories Home vyhledejte v nápovědě PlayMemories Home.

Import snímků do počítače bez použití aplikace PlayMemories Home (pro Windows)

Když se po vytvoření spojení USB mezi tímto přístrojem a počítačem objeví průvodce AutoPlay, klikněte na položku [Open folder to view files][OK][DCIM] nebo [MP_ROOT]. Poté zkopírujte požadované snímky do počítače.

 • Pokud se na počítači se systémem Windows 7 nebo Windows 8 objeví stránka Device Stage, dvakrát klikněte na položku [Browse Files] → ikona média → složka, v níž jsou uloženy snímky, které chcete importovat.

Import snímků do počítače bez použití aplikace PlayMemories Home (pro Mac)

Přístroj připojte k počítači Mac. Dvakrát klikněte na nově rozpoznanou ikonu na ploše → na složku, v níž jsou uloženy snímky, které chcete importovat. Poté přetáhněte obrazový soubor na ikonu pevného disku.

Poznámka

 • K operacím, mezi něž patří například import videosekvencí AVCHD do počítače, použijte aplikaci PlayMemories Home.
 • Soubory videosekvencí AVCHD/složky z připojeného počítače neupravujte ani je jinak nezpracovávejte. Soubory videosekvencí mohou být poškozeny nebo se mohou stát nepřehrávatelnými. Mazání ani kopírování videosekvencí AVCHD na paměťové kartě neprovádějte z počítače. Společnost Sony neodpovídá za problémy způsobené podobnými operacemi z počítače.

[222] NávodyProhlížení na počítačiPřipojení přístroje a počítačeOdpojení přístroje od počítače

Zrušte připojení USB mezi tímto přístrojem a počítačem.

Před realizací následujících operací postupujte podle kroků 1 a 2:

 • Odpojení kabelu.
 • Vyjmutí paměťové karty.
 • Vypnutí přístroje.

 1. Klikněte na položku (Safely remove USB Mass Storage Device) na hlavním panelu.
 2. Klikněte na zobrazenou zprávu.

Poznámka

 • Na počítačích Mac přetáhněte ikonu paměťové karty nebo jednotky na ikonu „Koš“. Přístroj je odpojen od počítače.
 • U počítačů s Windows 7/Windows 8 se ikona odpojení nemusí objevit. V takovém případě můžete přeskočit výše uvedené kroky 1 a 2.

[223] NávodyProhlížení na počítačiTvorba videodiskuTyp disku

Obrazová kvalita vysokého rozlišení (HD)
Disk Blu-ray umožňuje nahrávat delší videozáznamy v obrazové kvalitě vysokého rozlišení (HD) než disky DVD.

Obrazová kvalita Vysoké rozlišení (HD) (záznamový disk AVCHD)
Videosekvence ve vysokém rozlišení (HD) lze zaznamenávat na média DVD, například na disky DVD-R a vytvářet disky v obrazové kvalitě vysoké rozlišení (HD).

 • Disky s obrazovou kvalitou vysoké rozlišení (HD) lze přehrávat na zařízeních k přehrávání formátu AVCHD, například na přehrávači Sony Blu-ray Disc a PlayStation®3. Disky nelze přehrávat na běžných DVD přehrávačích.

Obrazová kvalita Standardní rozlišení (STD)
Videosekvence s obrazovou kvalitou ve standardním rozlišení (STD) konvertované z videozáznamu s obrazovou kvalitou ve vysokém rozlišení (HD) lze zaznamenávat na média DVD, například na disky DVD-R a vytvářet disky v obrazové kvalitě (STD).

Tip

S aplikací PlayMemories Home lze používat následující typy 12 cm disků. O discích Blu-ray se dočtete v odstavci „Tvorba disků Blu-ray“.

DVD-R/DVD+R/DVD+R DL: Nepřepisovatelné

DVD-RW/DVD+RW: Přepisovatelné

 • Pro své zařízení „PlayStation 3“ používejte vždy nejnovější verzi systémového softwaru „PlayStation 3“.
 • Model „PlayStation 3“ nemusí být v některých zemích/regionech k dispozici.

[224] NávodyProhlížení na počítačiTvorba videodiskuVolba metody vytvoření disku

Z videozáznamů AVCHD natočených tímto přístrojem lze vytvořit disk. Přehrávatelná zařízení se mohou lišit podle typu disku. Vyberte metodu vhodnou pro váš přehrávač disků.
Podrobnosti o vytvoření disku prostřednictvím aplikace PlayMemories Home vyhledejte v nápovědě PlayMemories Home. (Pouze pro Windows)

Vytvoří disk s obrazovou kvalitou vysoké rozlišení (HD)
Zapisovatelný formát videa: PS, FX, FH
Přehrávač: Zařízení k přehrávání disků Blu-ray (přehrávač Sony Blu-ray Disc, PlayStation®3 apod.)

Vytvoří disk s obrazovou kvalitou vysoké rozlišení (HD) (záznamový disk AVCHD)
Zapisovatelný formát videa: PS*, FX*, FH
Přehrávač: Zařízení k přehrávání formátu AVCHD (přehrávač Sony Blu-ray Disc, PlayStation®3 apod.)

Vytvoří disk se standardní obrazovou kvalitou (STD)
Zapisovatelný formát videa: PS*, FX*, FH*
Přehrávač: Běžná zařízení k přehrávání disků DVD (DVD přehrávač, počítač umožňující přehrávání disků DVD atd.)

*Prostřednictvím aplikace PlayMemories Home s konverzí obrazové kvality směrem dolů lze vytvořit disk s videosekvencemi zaznamenanými v těchto formátech.

[225] NávodyProhlížení na počítačiTvorba videodiskuTvorba disku na jiném zařízení než je počítač

K vytvoření disků lze použít i rekordér Blu-ray apod. Typy disků, které lze vytvořit, se liší podle používaného zařízení.

Rekordér Blu-ray:

Obrazová kvalita Vysoké rozlišení (HD)

Obrazová kvalita Standardní rozlišení (STD)

Rekordér HDD apod.:

Obrazová kvalita Standardní rozlišení (STD)

Poznámka

 • Při tvorbě disků AVCHD pomocí PlayMemories Home z videozáznamů nahraných pomocí [Nast. záznamu] [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] nebo [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] se obrazová kvalita převede a není možné vytvářet disky s původní obrazovou kvalitou. Konverze kvality obrazu trvá jistou dobu. K uložení videozáznamů v originální obrazové kvalitě použijte disky Blu-ray.
 • K vytvoření disku Blu-ray z videosekvencí zaznamenaných ve formátech [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)] potřebujete zařízení, které je kompatibilní s formátem AVCHD Ver. 2.0. Vytvořený Disk Blu-ray lze přehrávat pouze na zařízení, které je kompatibilní s formátem AVCHD Ver. 2.0.
 • Podrobnosti o vytvoření disku naleznete v návodu k použití zařízení, které používáte.
 • Videa zaznamenaná s nastavením [Formát souboru] ve formátu [XAVC S] nelze kopírovat na disky.

[226] NávodyProhlížení na počítačiTvorba videodiskuTvorba disků Blu-ray

Z videosekvencí AVCHD importovaných do počítače lze vytvářet disky Blu-ray. Počítač musí být schopen vytvářet disky Blu-ray. Lze použít disky BD-R (nepřepisovatelné) nebo BD-RE (přepisovatelné). Nelze vytvářet záznamy s vícenásobnými sekcemi. Abyste mohli pomocí aplikace PlayMemories Home vytvářet disky Blu-ray, nezapomeňte si nainstalovat speciální doplňkový software. Podrobnosti naleznete na následující adrese:

http://support.d-imaging.sony.co.jp/BDUW/

Instalace je podmíněna připojením počítače k internetu. Podrobnosti vyhledejte v nápovědě PlayMemories Home.

Poznámka

 • K přehrávání disku Blu-ray vytvořeného z videosekvencí zaznamenaných ve formátech [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)] musíte použít zařízení, které je s formátem AVCHD Ver. 2.0 kompatibilní.

[227] NávodyPředběžná opatření/tento přístrojPředběžná opatřeníUpozornění

Zálohování paměťových karet

V následujících případech může dojít k poškození dat. Kvůli ochraně nezapomeňte data zálohovat.

 • Když během čtení nebo zápisu paměťovou kartu vyjmete nebo vypnete přístroj.
 • Když používáte paměťovou kartu na místech vystavených statické elektřině nebo elektromagnetickému rušení.

Vytvoření souboru databáze obrazů

Pokud do přístroje vložíte paměťovou kartu, která neobsahuje soubor databáze obrazů, a zapnete napájení, přístroj automaticky vytvoří soubor databáze obrazů, na který spotřebuje určitou kapacitu paměťové karty. Proces může trvat delší dobu, a dokud se nedokončí, přístroj nelze používat.
Pokud nastane chyba souboru databáze, prostřednictvím aplikace PlayMemories Home vyexportujte všechny snímky do svého počítače a paměťovou kartu poté naformátujte v tomto přístroji.

Přístroj nepoužívejte ani neukládejte na následujících místech

 • V mimořádně horkém, studeném nebo vlhkém prostředí
  Například v autě zaparkovaném na slunci se může tělo fotoaparátu zdeformovat a to může způsobit poruchu.
 • Na místech vystavených přímému slunci nebo v blízkosti topného tělesa
  Tělo fotoaparátu může změnit barvu nebo se zdeformovat, a to může způsobit poruchu.
 • Na místech vystavených silným vibracím
 • V blízkosti silného magnetického pole
 • V prostředí, kde je hodně písku nebo prachu
  Dbejte na to, aby se do přístroje nedostal písek nebo prach. Může dojít k poruše funkčnosti, v některých případech neopravitelné.

Provozní teploty

Přístroj je určen k použití při teplotách v rozsahu 0 °C až 40 °C. Nedoporučuje se fotografovat v extrémně studeném nebo teplém prostředí mimo tento rozsah.

Sražená vlhkost

 • Při rychlém přemístění přístroje z chladného do teplého prostředí může v jeho vnitřku dojít ke kondenzaci vlhkosti. Tato kondenzace může způsobit poruchu přístroje.
 • Abyste zabránili kondenzaci vlhkosti, když přinesete přístroj přímo z chladného do teplého prostředí, nejprve jej umístěte do plastového sáčku a uzavřete jej, abyste zabránili přístupu vzduchu. Počkejte asi hodinu, dokud teplota přístroje nedosáhne teploty okolí.
 • Dojde-li ke kondenzaci vlhkosti, přístroj vypněte a počkejte zhruba hodinu, než se vlhkost odpaří. Pamatujte si, že pokud se pokusíte fotografovat se zbytkovou vlhkostí sraženou v objektivu, nebudete mít ostré snímky.

Dostupné funkce přístroje

Tato příručka popisuje funkce zařízení kompatibilních s formátem 1080 60i a 1080 50i. Pokud potřebujete zkontrolovat, zda je přístroj zařízení kompatibilní s 1080 60i nebo s 1080 50i, najděte následující značky na spodní části přístroje.

 • Zařízení kompatibilní s formátem 1080 60i: 60i
 • Zařízení kompatibilní s formátem 1080 50i: 50i

Poznámky k pobytu na palubě letadla:

 • V letadle nastavte položku [Režim letadlo] na [Zapnuto].

Kompatibilita obrazových dat

Přístroj odpovídá univerzálnímu standardu DCF (Design rule for Camera File system) zavedenému organizací JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

 • Prohlížení snímků pořízených tímto přístrojem na jiném zařízení a prohlížení snímků pořízených nebo upravených na jiném zařízení na tomto přístroji není zaručeno.

Poznámky pro přehrávání videa na jiných zařízeních

 • Tento přístroj používá záznamový formát MPEG-4 AVC/H.264 High Profile pro AVCHD. Z tohoto důvodu nelze videosekvence natočené tímto přístrojem ve formátu AVCHD přehrávat na následujících zařízeních.
  • Další zařízení kompatibilní s formátem AVCHD, který nepodporuje High Profile
  • Zařízení nekompatibilní s formátem AVCHD

  Pro záznam ve formátu MP4 tento přístroj používá také záznamový formát MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile Z tohoto důvodu přehrávejte videosekvence natočené tímto přístrojem ve formátu MP4 na zařízeních, které podporují formát MPEG-4 AVC/H.264.

 • Disky se záznamem v obrazové kvalitě vysoké rozlišení (HD) lze přehrávat pouze na zařízeních kompatibilních s formátem AVCHD.
  Na přehrávačích nebo rekordérech typu DVD nelze přehrávat disky se záznamem v kvalitě HD, protože nejsou s formátem AVCHD kompatibilní. Přehrávače nebo rekordéry typu DVD mohou při vysunutí disků s obrazovou kvalitou HD, které byly zaznamenány prostřednictvím formátu AVCHD, také selhat.

Displej a objektiv

 • Displej je vyroben za použití mimořádně přesné technologie, takže více než 99,99 % pixelů je funkčních k efektivnímu použití. Přesto se na displeji mohou trvale objevovat nepatrné černé a/nebo jasné body (bílé, červené, modré nebo zelené). Jejich výskyt je ve výrobním procesu normální a žádným způsobem neovlivňuje snímky.
 • Dlouhodobé vystavení displeje nebo objektivu přímému slunci může způsobit poruchu. Pamatujte na to při ukládání přístroje v blízkosti okna nebo venku.
 • Na displej netlačte. Mohlo by dojít k nesprávnému zobrazení barev a jeho poruše.
 • V chladném prostředí mohou snímky na displeji zanechávat stíny. Nejedná se o závadu.
 • Pokud se na displej dostaly kapky vody nebo jiné tekutiny, otřete je suchou tkaninou. Pokud zůstane displej mokrý, jeho povrch se může změnit nebo poškodit. Může to způsobit poruchu.
 • Displej může být nejprve tmavší než obvykle.
 • Objektiv chraňte před nárazem a nevystavujte ho působení síly.
 • Neovládejte dotykový panel ostrým předmětem. Může to způsobit poruchu.

Poznámky k blesku

 • Blesk nezakrývejte prsty.
 • Přístroj nenoste za blesk ani ho nenamáhejte velkou silou.
 • Pokud se do otevřeného blesku dostane voda, prach nebo písek, může dojít k poruše.

Poznámky týkající se likvidace nebo prodeje přístroje

Pokud budete chtít přístroj vyhodit nebo předat někomu jinému, na ochranu osobních informací nezapomeňte provést následující.
 • Příkazem [Reset nastavení] provedete reset všech nastavení.

[228] NávodyPředběžná opatření/tento přístrojPředběžná opatřeníInterní dobíjecí akumulátor

Fotoaparát má interní dobíjitelnou baterii, která zajišťuje uchování data a času a dalších nastavení, bez ohledu na to, zda je zapnuto či vypnuto napájení nebo zda je nabitý či vybitý akumulátor. Tento dobíjecí akumulátor se průběžně nabíjí během používání přístroje. Pokud však přístroj používáte pouze občas, postupně se vybíjí. Pokud přístroj nebudete používat asi po dobu 2 měsíce/ů, zcela se vybije. V tomto případě nezapomeňte tento dobíjecí akumulátor před použitím přístroje dobít. Ale i když není tento dobíjecí akumulátor nabitý, přístroj lze stále používat. Datum a čas se však nezaznamená.

Způsob nabíjení interního nabíjecího akumulátoru

Do přístroje vložte nabitý akumulátor nebo přístroj prostřednictvím síťového adaptéru (přiložen) připojte do nástěnné síťové zásuvky. Poté nechte přístroj 24 hodin nebo déle vypnutý.

[229] NávodyPředběžná opatření/tento přístrojPředběžná opatřeníPoznámky týkající se akumulátoru

Nabíjení akumulátoru

 • Před prvním použitím přístroje akumulátor (přiložen) nabijte.
 • Nabitý akumulátor se bude pomalu sám vybíjet, i když ho nebudete používat. Před každým použitím přístroje akumulátor nabijte, abyste nezmeškali příležitost pořídit snímky.
 • Akumulátor lze nabíjet, i když není zcela vybitý. Částečně nabitý akumulátor lze použít.
 • Pokud indikátor nabíjení bliká a nabíjení se přeruší, akumulátor vyjměte a vložte znovu.
 • Nabíjet doporučujeme v prostředí s teplotou mezi 10 °C a 30 °C. Při teplotách mimo tento rozsah se akumulátor nemusí plně nabít.
 • Když připojíte tento přístroj k přenosnému počítači, který není připojen ke zdroji napájení, kapacita akumulátoru přenosného počítače se může snížit. Přístroj nenabíjejte prostřednictvím přenosného počítače příliš dlouho.
 • Pokud je tento přístroj připojen k počítači kabelem USB, počítač nezapínejte/nerestartujte, neprobouzejte z režimu spánku ani nevypínejte. Jinak může dojít k poruše přístroje. Před prováděním výše uvedených operací odpojte přístroj od počítače.
 • Nabíjení není zaručeno, pokud používáte vlastnoručně sestavený nebo upravený počítač.

Doba nabíjení (plné nabití)

Při používání síťového adaptéru (přiložen) je doba nabití přibližně 310 minut. Výše uvedená doba se týká nabíjení zcela vybitého akumulátoru při teplotě 25 °C. Nabíjení může trvat déle, zaleží na podmínkách a okolnostech používání.

Efektivní využití akumulátoru

 • Výkon akumulátoru se při nízké teplotě snižuje. Proto je na chladných místech funkční doba akumulátoru kratší. Chcete-li zajistit delší funkční dobu, doporučujeme vložit akumulátor do vnitřní kapsy oděvu v blízkosti těla, aby se zahřál, a vložit do přístroje bezprostředně před začátkem fotografování. Pokud máte v kapse nějaké kovové předměty (např. klíče), dejte pozor, abyste nezpůsobili zkrat.
 • Budete-li často používat blesk nebo zoom, akumulátor se rychle vybije.
 • Doporučujeme, abyste si připravili náhradní akumulátor a před pořízením skutečných snímků pořídili zkušební záběry.
 • Akumulátor nevystavujte působení vody. Akumulátor není vodotěsný.
 • Akumulátor nenechávejte na extrémně teplých místech (například v automobilu nebo na přímém slunečním světle).
 • Pokud je konektor akumulátoru znečištěný, přístroj se nemusí zapnout nebo se akumulátor nemusí nabít správně. V tomto případě očistěte akumulátor od prachu měkkým hadříkem nebo vatovou tyčinkou.

Indikátor zbývající kapacity akumulátoru

 • Na displeji se objeví indikátor zbývající kapacity akumulátoru.

   

  A: Vysoká úroveň akumulátoru

  B: Baterie je vybita

 • Trvá asi minutu, než se zobrazí správná úroveň zbývající kapacity akumulátoru.
 • Za určitých provozních podmínek či v určitém prostředí se správná úroveň zbývající kapacity akumulátoru nemusí zobrazit.
 • Pokud se zbývající kapacita akumulátoru nezobrazí, vyvolejte ji tlačítkem DISP (Nastavení displeje).

Skladování akumulátorů

 • Abyste zachovali funkčnost akumulátorů, alespoň jednou za rok je nabijte a poté před uskladněním v přístroji zcela vybijte. Akumulátory ukládejte na chladném, suchém místě.
 • Chcete-li akumulátor zcela vybít, ponechte přístroj v režimu přehrávání prezentací, dokud se napájení nevypne.
 • Aby nedošlo ke znečištění konektorů, zkratu atd., při přenášení nebo skladování akumulátoru vždy používejte plastový sáček, chránící před dotykem s kovovými předměty.

Životnost akumulátorů

 • Životnost akumulátoru je omezena. Pokud budete používat stejný akumulátor opakovaně nebo dlouhodobě, jeho kapacita se postupně sníží. Pokud se životnost akumulátoru znatelně zkracuje, pravděpodobně nastal čas vyměnit jej za nový.
 • Životnost akumulátorů se liší podle způsobu jeho skladování a provozních podmínek a prostředí, ve kterém se každý akumulátor používá.

[230] NávodyPředběžná opatření/tento přístrojPředběžná opatřeníNabíjení akumulátoru

 • Pro tento přístroj je určen přiložený síťový adaptér. Nepřipojujte k němu jiná elektronická zařízení. Jinak může nastat porucha.
 • Zkontrolujte, zda používáte originální síťový adaptér Sony.
 • Pokud indikátor nabíjení přístroje při nabíjení bliká, nabíjený akumulátor vyjměte a poté ho znovu pečlivě vložte do přístroje. Pokud indikátor nabíjení opět bliká, může to znamenat závadu akumulátoru nebo to, že byl vložen jiný typ akumulátoru, než je specifikováno. Zkontrolujte, zda jde o akumulátor správného typu.
  Pokud je akumulátor specifikovaného typu, vyjměte ho, vyměňte za nový nebo jiný a zkontrolujte, zda se nově vložený akumulátor nabíjí správně. Pokud se nově vložený akumulátor nabíjí správně, dříve vložený akumulátor může být vadný.
 • Pokud indikátor nabíjení bliká, i když je síťový adaptér připojen k přístroji a síťové zásuvce, znamená to, že se nabíjení dočasně zastavilo a je v pohotovostním režimu. K zastavení nabíjení a přechodu do pohotovostního režimu dochází automaticky, jestliže je teplota mimo doporučený rozsah. Až se teplota vrátí do doporučeného rozsahu, nabíjení bude pokračovat a indikátor nabíjení se znovu rozsvítí. Nabíjet doporučujeme v prostředí s teplotou mezi 10 °C a 30 °C.

[231] NávodyPředběžná opatření/tento přístrojPředběžná opatřeníPaměťová karta

Paměťová karta

Označení typu karty v Příručce

Memory Stick PRO Duo
(Memory Stick XC-HG Duo/Memory Stick PRO Duo/Memory Stick PRO-HG Duo)

Paměťová karta SD
(Paměťová karta SD/paměťová karta SDHC/paměťová karta SDXC)

 • Karty Memory Stick PRO Duo a karty SD až do 64 GB byly testovány a bylo ověřeno, že s tímto přístrojem pracují.
 • Pro natáčení videosekvencí se doporučují následující paměťové karty:
  • (Mark2) (Memory Stick PRO Duo (Mark2))
  • (Memory Stick XC-HG Duo (Mark2))
  • (Memory Stick PRO-HG Duo)
  • Karta SD (třída 4 nebo rychlejší)
 • Při záznamu videa ve formátu XAVC S použijte tyto paměťové karty:
  • Paměťová karta SDXC s kapacitou alespoň 64 GB (třída 10 nebo rychlejší)
  • Paměťová karta SDXC kompatibilní s UHS-I s kapacitou alespoň 64 GB
  • Memory Stick XC-HG Duo
 • Tento přístroj podporuje karty SD kompatibilní s UHS-I.

Poznámka

 • Pokud používáte paměťovou kartu s tímto fotoaparátem poprvé, doporučujeme, abyste ji před fotografováním pomocí přístroje naformátovali, což zajistí její stabilní výkon.
  Formátování navždy vymaže všechna data na paměťové kartě a je nevratné. Cenná data si uložte do počítače apod.
 • Pokud dlouho opakovaně pořizujete a mažete snímky, může dojít v souboru na paměťové kartě k fragmentaci dat, a uprostřed natáčení videosekvence může dojít k přerušení záznamu. V takovém případě uložte své snímky do počítače nebo na jiné úložiště a proveďte příkaz [Formátovat].
 • Není zaručeno, že paměťová karta naformátovaná na počítači bude na přístroji pracovat.
 • Rychlost čtení/zápisu dat se liší podle kombinace paměťové karty a použitého vybavení.
 • Doporučujeme zálohovat důležitá data, např. na pevný disk počítače.
 • Na paměťovou kartu a adaptér na paměťové karty neumísťujte nálepky.
 • Nedotýkejte se kontaktů paměťové karty rukama nebo kovovým předmětem.
 • Paměťovou kartu neohýbejte a nevystavujte pádům ani nárazům.
 • Paměťovou kartu nerozebírejte ani neupravujte.
 • Paměťovou kartu nevystavujte působení vody.
 • Paměťovou kartu neponechávejte v dosahu malých dětí. Mohly by ji omylem spolknout.
 • Po delším používání může být paměťová karta horká. Při manipulaci s ní buďte opatrní.
 • Do patice pro paměťovou kartu nevkládejte karty, které neodpovídají její velikosti. Jinak může nastat porucha.
 • Paměťovou kartu nepoužívejte ani neskladujte za následujících podmínek:
  • extrémně vysoké teploty, například v automobilu zaparkovaném na slunci
  • místa vystavená přímému slunci
  • vlhké prostředí nebo prostředí s výskytem korozívních látek
 • Snímky zaznamenané na médiích Memory Stick XC-HG Duo a na paměťových kartách SDXC nelze při připojení kabelem mikro USB importovat nebo přehrávat na počítačích nebo AV zařízeních, která nejsou kompatibilní se systémem exFAT. Před připojením zařízení k přístroji si ověřte, zda je se systémem exFAT kompatibilní. Pokud přístroj připojíte k nekompatibilnímu zařízení, můžete být vyzváni k naformátování karty. Nikdy po této výzvě kartu neformátujte, protože by došlo ke smazání veškerých dat na kartě. (exFAT je souborový systém používaný na médiích Memory Stick XC-HG Duo a na paměťových kartách SDXC.)

Memory Stick

Typy médií Memory Stick, které lze s tímto přístrojem používat, naleznete v následujícím seznamu. Ale správnou činnost všech funkcí média Memory Stick nelze zaručit.

 • Memory Stick PRO Duo: *1*2*3
 • Memory Stick PRO-HG Duo: *1*2
 • Memory Stick XC-HG Duo: *1*2

*1Toto médium Memory Stick je vybaveno funkcí MagicGate. MagicGate je technologie na ochranu autorských práv, která používá šifrování. Záznam/přehrávání dat, které vyžadují funkce MagicGate, nelze na tomto přístroji provádět.

*2Vysokorychlostní přenos dat prostřednictvím paralelního rozhraní je podporován.

*3K natáčení videosekvencí lze použít pouze média s označením Mark2.

Poznámky k používání médií Memory Stick Micro (prodává se samostatně)

 • Tento přístroj je kompatibilní s médii Memory Stick Micro (M2). M2 je zkratka pro médium Memory Stick Micro.
 • Chcete-li v tomto přístroji použít média Memory Stick Micro, nezapomeňte je vložit do adaptéru M2 ve velikosti Duo. Pokud vložíte médium Memory Stick Micro do přístroje bez adaptéru M2 velikosti Duo, možná ho nebudete moci z přístroje vytáhnout.
 • Média Memory Stick Micro neponechávejte v dosahu malých dětí. Mohly by ji omylem spolknout.

[232] NávodyPředběžná opatření/tento přístrojČištění přístrojeČištění

Čištění objektivu a blesku

Objektiv a blesk otřete měkkým hadříkem, abyste je zbavili otisků prstů, prachu atd.

Čištění objektivu

 • Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující organická rozpouštědla jako je např. ředidlo nebo benzín.
 • Při čištění objektivu odstraňte prach běžně prodávaným ofukovacím balónkem. Prach přilnutý na povrchu otřete měkkou tkaninou nebo savým papírem lehce navlhčeným roztokem na čistění objektivů. Otírání provádějte spirálovým pohybem od středu ke kraji. Čisticí roztok nestříkejte přímo na povrch objektivu.

Čištění blesku

Před použitím povrch blesku očistěte. Teplem vyzářeným při záblesku mohou nečistoty na povrchu blesku začít doutnat nebo hořet. Povrch blesku otřete měkkým hadříkem, abyste jej zbavili špíny, prachu atd.

Čištění těla fotoaparátu

Nedotýkejte se součástí uvnitř bajonetu objektivu, např. kontaktu pro signál objektivu. Chcete-li vyčistit vnitřek bajonetu objektivu, k odstranění prachu použijte běžně prodávaný ofukovací balónek*.

*Nepoužívejte stlačený vzduch ve spreji, protože by mohlo dojít k poruše.

Čištění povrchu přístroje

Povrch přístroje vyčistěte měkkým hadříkem jemně navlhčeným vodou, poté jej otřete suchou tkaninou. Aby nedošlo k poškození povrchu nebo krytu:

 • Na přístroj nepoužívejte chemikálie, jakými jsou ředidla, benzín, alkohol, jednorázové čisticí ubrousky, repelenty, opalovací krémy nebo insekticidy.
 • Nedotýkejte se přístroje, pokud máte některou z výše uvedených látek na rukou.
 • Přístroj nenechávejte delší dobu v kontaktu s gumou nebo s vinylem.

Čištění displeje

 • Pokud na displeji ulpí olej nebo krém z vašich rukou, může snadno dojít k odstranění původní ochranné vrstvy. Olej nebo krém co nejrychleji setřete.
 • Pokud byste při otírání displeje ubrouskem atd. moc tlačili, ochranná vrstva by se mohla poškrábat.
 • Pokud se displej ušpiní otisky prstů nebo prachem, opatrně prach z povrchu odstraňte a pak očistěte displej měkkým hadříkem atd.

[233] NávodyPředběžná opatření/tento přístrojČištění přístrojeČištění snímače obrazu

Při čištění snímače obrazu se řiďte níže uvedenými kroky.

 1. Vypněte přístroj.
 2. Sejměte objektiv.
 3. Ofukovacím balónkem pro čištění fotoaparátů ofoukněte prach z povrchu snímače obrazu a kolem něho.
 4. Nasaďte objektiv.

Poznámka

 • Ofukovací balónek není součástí dodávky. Používejte komerčně dostupný ofukovací balónek určený k čištění fotoaparátů.
 • Nepoužívejte ofukovací balónky se sprejem, protože tak by se do těla fotoaparátu mohly dostat kapky vody.
 • Nestrkejte špičku balónku do prostoru za bajonetem objektivu, aby se špička ofukovacího balónku nedotkla snímače obrazu.
 • Držte fotoaparát tak, aby směřoval dolů, aby prach vypadl ven.
 • Při čištění nevystavujte přístroj žádným nárazům.
 • Při čištění snímače obrazu ofukovacím balónkem nefoukejte příliš silně. Pokud na snímač budete foukat příliš silně, vnitřek přístroje může být poškozen.
 • Pokud tam zůstane prach, i když jste provedli čištění podle návodu, obraťte se na servisní službu.

[234] NávodyPředběžná opatření/tento přístrojPočet nahratelných fotografií a doba nahrávání videaPočet fotografií

Počet statických snímků se může lišit podle podmínek fotografování a paměťové karty.

[Velik. snímku]: [L: 24M]
Když je parametr [Poměr stran] nastaven na [3:2]*

Standard

2GB: 330 snímků

4GB: 660 snímků

8GB: 1340 snímků

16GB: 2700 snímků

32GB: 5400 snímků

64GB: 10500 snímků

Jemné

2GB: 200 snímků

4GB: 410 snímků

8GB: 820 snímků

16GB: 1650 snímků

32GB: 3300 snímků

64GB: 6600 snímků

RAW & JPEG

2GB: 54 snímků

4GB: 105 snímků

8GB: 220 snímků

16GB: 440 snímků

32GB: 880 snímků

64GB: 1750 snímků

RAW

2GB: 74 snímků

4GB: 145 snímků

8GB: 300 snímků

16GB: 600 snímků

32GB: 1200 snímků

64GB: 2400 snímků

*Pokud je parametr [Poměr stran] nastaven na jinou hodnotu než [3:2], můžete pořídit vyšší počet snímků než je uvedeno výše. (Kromě toho, když je [Kvalita] nastavena na [RAW].)

Poznámka

 • Když je počet zbývajících snímků, které lze pořídit, vyšší než 9 999, zobrazí se údaj „9999“.
 • Když se na tomto přístroji přehrává snímek pořízený jinými přístroji, snímek se možná neobjeví ve skutečné velikosti snímku.

[235] NávodyPředběžná opatření/tento přístrojPočet nahratelných fotografií a doba nahrávání videaDostupná délka záznamu videosekvencí

Níže uvedená tabulka ukazuje přibližné maximální nahrávací doby, po které lze nahrávat na paměťovou kartu formátovanou přístrojem. Tyto hodnoty jsou celkové délky všech videosekvencí na paměťové kartě. Doba záznamu se může lišit podle podmínek natáčení a paměťové karty.

Hodnoty pro parametr [Formát souboru] nastavené jako [XAVC S] a [AVCHD] vychází z fotografování v režimu [Dvojí nahráv. videa] s nastavením [Vypnuto].

(h (hodina), m (minuta))

[Formát souboru]:[XAVC S]

60p 50M

50p 50M

2GB: -

4GB: -

8GB: -

16GB: -

32GB: -

64GB: 2 h 35 m

30p 50M

25p 50M

2GB: -

4GB: -

8GB: -

16GB: -

32GB: -

64GB: 2 h 35 m

24p 50M (Pouze pro modely 1080 60i kompatibilní.)

2GB: -

4GB: -

8GB: -

16GB: -

32GB: -

64GB: 2 h 35 m

[Formát souboru]:[AVCHD]

60i 24M(FX)

50i 24M(FX)

2GB: 10 m

4GB: 20 m

8GB: 40 m

16GB: 1 h 30 m

32GB: 3 h

64GB: 6 h

60i 17M(FH)

50i 17M(FH)

2GB: 10 m

4GB: 30 m

8GB: 1 h

16GB: 2 h

32GB: 4 h 5 m

64GB: 8 h 15 m

60p 28M(PS)

50p 28M(PS)

2GB: 9 m

4GB: 15 m

8GB: 35 m

16GB: 1 h 15 m

32GB: 2 h 30 m

64GB: 5 h 5 m

24p 24M(FX)

25p 24M(FX)

2GB: 10 m

4GB: 20 m

8GB: 40 m

16GB: 1 h 30 m

32GB: 3 h

64GB: 6 h

24p 17M(FH)

25p 17M(FH)

2GB: 10 m

4GB: 30 m

8GB: 1 h

16GB: 2 h

32GB: 4 h

64GB: 8 h

[Formát souboru]:[MP4]

1440×1080 12M

2GB: 20 m

4GB: 40 m

8GB: 1 h 20 m

16GB: 2 h 45 m

32GB: 5 h 30 m

64GB: 11 h

VGA 3M

2GB: 1 h 10 m

4GB: 2 h 25 m

8GB: 4 h 55 m

16GB: 10 h

32GB: 20 h

64GB: 40 h

Nepřetržité snímání je možné asi po 29 minut pro každé snímání (omezeno specifikacemi produktu). Pro videa velikosti [MP4 12M] je možné nepřetržité snímání po dobu asi 20 minut (omezeno velikostí souboru 2 GB).

Poznámka

 • Dostupná délka záznamu videosekvencí se mění, protože přístroj využívá metodu VBR (Variable Bit Rate (proměnná rychlost datového toku)), která automaticky upravuje kvalitu záznamu podle natáčeného záběru.
  Pokud natáčíte rychle se pohybující objekt, obraz je čistší, ale dostupná doba záznamu kratší, protože záznam vyžaduje větší objem paměti.
  Dostupná doba záznamu se také liší podle podmínek natáčení, objektu nebo nastavení kvality/velikosti obrazu.

Poznámky k nepřetržitému nahrávání videa

 • Nahrávání videa ve vysoké kvalitě nebo nepřetržité snímání se snímačem obrazu vyžaduje mnoho energie. Proto, pokud budete pokračovat v nahrávání, teplota uvnitř fotoaparátu, zejména snímače obrazu, vzroste. V takových případech se fotoaparát automaticky vypne, protože vyšší teploty ovlivňují kvalitu snímků nebo vnitřní mechanismus fotoaparátu.
 • Když fotoaparát začne nahrávat s výchozími nastaveními poté, co bylo na chvíli vypnuto napájení, bude doba pro nahrávání videa následující. (Následující hodnoty označují dobu od momentu, kdy fotoaparát začne nahrávat, do doby, kdy nahrávání skončí.)
  Okolní teplota: 20°C Nepřetržitá doba nahrávání pro videa: Asi 29 minut
  Okolní teplota: 30°C Nepřetržitá doba nahrávání pro videa: Asi 29 minut
  Okolní teplota: 40°C Nepřetržitá doba nahrávání pro videa: asi 20 minut
 • Doba dostupná pro nahrávání videa se liší podle teploty, nahrávacího formátu/nastavení nebo stavu fotoaparátu před tím, než začnete nahrávat. Pokud často měníte kompozici nebo pořizujete snímky po zapnutí napájení, teplota uvnitř fotoaparátu vzroste a doba pro nahrávání se zkrátí.
 • Když se objeví, přestaňte nahrávat video.
 • Pokud fotoaparát přestane nahrávat kvůli teplotě, ponechejte jej chvíli s vypnutým napájením. Až teplota uvnitř fotoaparátu zcela klesne, začněte nahrávat.

[236] NávodyPředběžná opatření/tento přístrojPoužívání přístroje v zahraničíZásuvkový adaptér

Síťový adaptér (přiložen) lze používat ve všech zemích nebo oblastech, kde se používá střídavé síťové napětí v rozsahu od 100 V do 240 V a 50 Hz/60 Hz.

Poznámka

 • Nepoužívejte elektronický napěťový transformátor, protože by mohlo dojít k poruše.

[237] NávodyPředběžná opatření/tento přístrojPoužívání přístroje v zahraničíSystémy barev televizního vysílání

K prohlížení videosekvencí pořízených tímto přístrojem na televizoru je třeba, aby přístroj i televizor používal stejný systém barev. Zkontrolujte barevný systém televizoru pro zemi nebo region, kde přístroj používáte.

 • Systém NTSC:
  Bahamské ostrovy, Bolívie, Chile, Ekvádor, Filipíny, Jamajka, Japonsko, Kanada, Kolumbie, Korea, Mexiko, Peru, Střední Amerika, Surinam, Tchaj-wan, USA, Venezuela atd.

 • Systém PAL:
  Austrálie, Belgie, Čína, Česká republika, Dánsko, Finsko, Hongkong, Chorvatsko, Indonésie, Itálie, Kuvajt, Maďarsko, Malajsie, Německo, Nizozemsko, Nový Zéland, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko,Rumunsko, Singapur, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Thajsko, Turecko, Velká Británie, Vietnam atd.

 • Systém PAL-M:
  Brazílie

 • Systém PAL-N:
  Argentina, Paraguay, Uruguay

 • Systém SECAM:
  Bulharsko, Francie, Guayana, Irák, Irán, Monako, Rusko, Řecko, Ukrajina atd.

[238] NávodyPředběžná opatření/tento přístrojJiné informaceRedukční objímka

Pomocí adaptéru pro bajonet (prodává se samostatně) můžete na přístroj nasadit objektiv A-mount (prodává se samostatně).
Podrobnosti viz návod k použití dodávaný s adaptérem pro bajonet.

Poznámka

 • Použití adaptéru pro bajonet s určitými objektivy nemusí být možné. S dotazem na kompatibilní objektivy se obraťte na prodejce Sony nebo na místní autorizovaný servis Sony.
 • Pokud používáte objektiv A-mount, nelze použít Iluminátor AF.
 • Zvuk činnosti objektivu a přístroje se může při nahrávání videa nahrát.
  Zvuk můžete vypnout výběrem MENU[Nastavení snímání] [Nahrávání zvuku] [Vypnuto].
 • Ostření přístroje může trvat dlouhou dobu nebo může být obtížné, závisí na používaném objektivu nebo objektu.
 • Nasazený objektiv může blokovat světlo blesku.

[239] NávodyPředběžná opatření/tento přístrojJiné informaceLA-EA1 Adaptér pro bajonet

Pokud použijete adaptér pro bajonet LA-EA1 (prodává se samostatně), jsou k dispozici tyto funkce:

Autom. zaost.:
Dostupný pouze s objektivem SAM/SSM*

Systém automatické ostření (AF):
Automatické ostření na kontrast

Výběr AF/MF:
Lze změnit pomocí přepínače ovládání na objektivu.

Režim ostření:
AF na 1 snímek

*Pokud je nasazen objektiv s bajonetem A, rychlost automatického ostření může být pomalejší než s nasazeným objektivem s bajonetem E. (Asi o dvě až sedm sekund pomalejší (pro snímání založené na podmínkách měření Sony). To se může lišit podle podmínek, například objektu a jasu při snímání.)

 • Při používání adaptéru pro bajonet automatické ostření v režimu videa nepracuje.
 • Při používání adaptéru pro bajonet v režimu videa nastavte clonu ručně.

Dostupná oblast ostření

Když je nasazen adaptér pro bajonet LA-EA1, jsou dostupné oblasti ostření stejné jako pro dostupná nastavení fotoaparátu.

[240] NávodyPředběžná opatření/tento přístrojJiné informaceLA-EA2 Adaptér pro bajonet

Pokud použijete adaptér pro bajonet LA-EA2 (prodává se samostatně), jsou k dispozici tyto funkce:

Autom. zaost.:
Je k dispozici.

Systém AF:
AF s detekcí fáze, která je řízena vyhrazeným senzorem AF uvnitř adaptéru pro bajonet.

Výběr AF/MF:
Objektiv typu SAM:
Lze změnit pomocí přepínače na objektivu.
Objektiv SSM:
Lze změnit pomocí přepínače ovládání na objektivu. Když je přepínač na objektivu nastaven na AF, můžete z MENU změnit způsob ostření.
Ostatní objektivy:
Lze změnit z MENU.

Režim ostření:
Dostupné režimy jsou následující (AF na 1 snímek/Průběžné AF)

Dostupná oblast ostření

Široká:
Přístroj automaticky vybere oblast zaostření z 15 oblastí.

Střed:
Přístroj používá výlučně oblast ostření umístěnou ve středu oblasti.

Pohyblivý bod:
Pomocí řídicího kolečka můžete vybrat oblast zaostření z 15 oblastí.

[241] NávodyPředběžná opatření/tento přístrojJiné informaceLA-EA3 Redukční objímka

Pokud použijete adaptér pro bajonet LA-EA3 (prodává se samostatně), jsou k dispozici tyto funkce:

Autom. zaost.:
Dostupný pouze s objektivem SAM/SSM*

Systém automatické ostření (AF):
Automatické ostření na kontrast

Výběr AF/MF:
Lze změnit pomocí přepínače ovládání na objektivu.

Režim ostření:
AF na 1 snímek

*Pokud je nasazen objektiv s bajonetem A, rychlost automatického ostření může být pomalejší než s nasazeným objektivem s bajonetem E. (Asi o dvě až sedm sekund pomalejší (pro snímání založené na podmínkách měření Sony). Hodnota se může lišit podle podmínek, např. podle objektu a jasu během fotografování.)

 • Při používání adaptéru pro bajonet automatické ostření v režimu videa nepracuje.
 • Při používání adaptéru pro bajonet v režimu videa nastavte clonu ručně.

Dostupná oblast ostření

Když je nasazen adaptér pro bajonet LA-EA3, jsou dostupné oblasti ostření stejné jako pro dostupná nastavení fotoaparátu.

[242] NávodyPředběžná opatření/tento přístrojJiné informaceLA-EA4 Adaptér pro bajonet

Pokud použijete adaptér pro bajonet LA-EA4 (prodává se samostatně), jsou k dispozici tyto funkce:

Autom. zaost.:
Je k dispozici.

Systém AF:
AF s detekcí fáze, která je řízena vyhrazeným senzorem AF uvnitř adaptéru pro bajonet.

Výběr AF/MF:
Objektiv typu SAM:
Lze změnit pomocí přepínače na objektivu.
Objektiv SSM:
Lze změnit pomocí přepínače ovládání na objektivu. Když je přepínač na objektivu nastaven na AF, můžete z MENU změnit způsob ostření.
Ostatní objektivy:
Lze změnit z MENU.

Režim ostření:
Dostupné režimy jsou následující
(AF na 1 snímek/Průběžné AF/Automatické AF)

Dostupná oblast ostření

Široká:
Přístroj automaticky vybere oblast zaostření z 15 oblastí.

Střed:
Přístroj používá výlučně oblast ostření umístěnou ve středu oblasti.

Pohyblivý bod:
Pomocí řídicího kolečka můžete vybrat oblast zaostření z 15 oblastí.

[243] NávodyPředběžná opatření/tento přístrojJiné informaceFormát AVCHD

Formát AVCHD byl vyvinut pro digitální videokamery s vysokým rozlišením pro nahrávání signálu HD (vysoké rozlišení) s využitím vysoce účinné kompresní technologie kódování. Formát MPEG-4 AVC/H.264 slouží ke kompresi videodat a formát Dolby Digital nebo Linear PCM ke kompresi audiodat.
Formát MPEG-4 AVC/H.264 dokáže komprimovat obraz s vyšší účinností než tradiční formáty pro obrazovou kompresi.

 • Protože formát AVCHD používá technologii kompresního kódování, ve scénách, kde se plocha, úhel záběru, jas apod. výrazně mění, nemusí být obraz stabilní. Nejedná se však o závadu.

[244] NávodyPředběžná opatření/tento přístrojJiné informaceLicence

Poznámky týkající se licence

Tento přístroj obsahuje aplikace, které jsou použity na základě licenčních smluv s jejich vlastníky. Na základě žádostí vlastníků autorských práv těchto softwarových aplikací máme povinnost vám poskytnout následující informace. Přečtěte si prosím následující části. Licence (v angličtině) jsou uloženy v interní paměti přístroje. Pokud si chcete přečíst licence ve složce „PMHOME“ - „LICENSE“, mezi přístrojem a počítačem vytvořte spojení hromadné paměti.

TENTO PŘÍSTROJ JE LICENCOVÁN V RÁMCI LICENCE AVC PATENT PORTFOLIO PRO OSOBNÍ POUŽÍTÍ UŽIVATELE NEBO JINÉ UŽITÍ, ZA KTERÉ SE NEPLATÍ POPLATKY PRO

(i) KÓDOVÁNÍ VIDEA V SOULADU SE STANDARDY AVC („AVC VIDEO“)
A/NEBO

(ii) DEKÓDOVÁNÍ VIDEA AVC, KTERÉ BYLO ZAKÓDOVÁNO UŽIVATELEM V RÁMCI OSOBNÍ AKTIVITY A/NEBO BYLO ZÍSKÁNO OD POSKYTOVATELE VIDEA S LICENCÍ K POSKYTOVÁNÍ VIDEA AVC.

ŽÁDNÁ LICENCE NENÍ UDĚLENA NEBO PŘEDPOKLÁDÁNA PRO JAKÉKOLI JINÉ VYUŽITÍ. DALŠÍ INFORMACE MŮŽETE ZÍSKAT OD SPOLEČNOSTI MPEG LA, L.L.C. VIZ HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Software pod licencí GNU GPL/LGPL

Ve fotoaparátu jsou obsaženy aplikace, které lze použít v rámci následujících veřejných licencí GNU General Public License (dále jen „GPL“) nebo GNU Lesser General Public License (dále jen „LGPL“).
V rámci této licence máte právo přístupu ke zdrojovému kódu tohoto softwaru, na jeho úpravy a redistribuci, a to za podmínek stanovených v přiložené dokumentaci GPL/LGPL.

Zdrojový kód je k dispozici na Internetu.

Ke stažení použijte následující adresu URL.
http://www.sony.net/Products/Linux/
S dotazy na obsah zdrojového kódu se na nás prosím neobracejte.

Licence (v angličtině) jsou uloženy v interní paměti přístroje. Pokud si chcete přečíst licence ve složce „PMHOME“ - „LICENSE“, mezi přístrojem a počítačem vytvořte spojení hromadné paměti.

[245] NávodyPředběžná opatření/tento přístrojOchranné známkyOchranné známky

 • Následující ochranné známky jsou registrované ochranné známky společnosti Sony Corporation.
  , , Memory Stick, , Memory Stick PRO, , Memory Stick Duo, , Memory Stick PRO Duo, , Memory Stick PRO-HG Duo, , Memory Stick XC-HG Duo, , Memory Stick Micro, , MagicGate, PhotoTV HD, InfoLITHIUM, PlayMemories Online, logo PlayMemories Online, PlayMemories Home, logo PlayMemories Home, PlayMemories Mobile, logo PlayMemories Mobile

     PlayMemories Camera Apps, logo PlayMemories Camera Apps

 • XAVC S a jsou ochranné známky společnosti Sony Corporation.
 • Blu-ray Disc™ a Blu-ray™ jsou ochranné známky Blu-ray Disc Association.
 • AVCHD Progressive a logo AVCHD Progressive jsou ochranné známky společností Panasonic Corporation a Sony Corporation.
 • Dolby a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.
 • HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC.
 • Microsoft, Windows a DirectX jsou buď registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a jiných zemích.
 • Mac a Mac OS jsou ochranné známky Apple Inc.
 • iOS je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Cisco Systems Inc.
 • iPhone a iPad jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených státech a dalších zemích.
 • Logo SDXC je ochranná známka společnosti SD-3C, LLC.
 • Android a Google Play jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Google Inc.
 • Wi-Fi, logo Wi-Fi, Wi-Fi PROTECTED SET-UP jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky Wi-Fi Alliance.
 • Značka N je ochranná nebo registrovaná známka společnosti NFC Forum, Inc. v USA a jiných zemích.
 • DLNA a název DLNA CERTIFIED jsou ochranné známky společnosti Digital Living Network Alliance.
 • “ a „PlayStation“ jsou registrované ochranné známky Sony Computer Entertainment Inc.

 • Použití své PlayStation 3 si můžete dále rozšířit, když si stáhnete aplikaci pro PlayStation 3 z obchodu PlayStation Store (tam, kde je k dispozici).
 • Aplikace pro PlayStation 3 vyžaduje účet na PlayStation Network a stažení aplikace. Přístupné v oblastech, kde je dostupný obchod PlayStation Store.
 • Eye-Fi je ochranná známka společnosti Eye-Fi Inc.
 • Tento návod dále obsahuje názvy systémů a produktů, které jsou zpravidla ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami svých vývojářů či výrobců. Značky ™ nebo ® však nemusí být v této příručce uvedeny ve všech případech.

[246] Řešení potížíKdyž nastanou problémyKdyž nastanou problémyOdstraňování problémů

Jestliže se při používání přístroje objeví problémy, zkuste následující řešení.

 1. Podívejte se na položky v části „Odstraňování problémů“ a poté zkontrolujte fotoaparát.
 2. Vyjměte akumulátor, asi minutu vyčkejte, akumulátor opět vložte a pak zapněte napájení.
 3. Inicializujte nastavení.
 4. Obraťte se na prodejce Sony nebo na místní autorizovaný servis. Dodatečné informace o přístroji a odpovědi na často kladené otázky můžete najít na naší webové stránce zákaznické podpory.
  http://www.sony.net/

[247] Řešení potížíOdstraňování problémůBlok akumulátorů a napájeníDo fotoaparátu nelze vložit akumulátor.

 • Ujistěte se, že akumulátor vkládáte správným směrem, a zasuňte ho tak daleko, dokud se zajišťovací páčka neuzamkne.

[248] Řešení potížíOdstraňování problémůBlok akumulátorů a napájeníPřístroj nelze zapnout.

 • Po vložení akumulátoru do přístroje může několik okamžiků trvat, než se zahájí napájení fotoaparátu.
 • Ujistěte se, že blok akumulátorů je vložen správně.
 • Akumulátor se vybije sám, i když jej nebudete používat. Před používáním akumulátor nabijte.
 • Zkontrolujte, že akumulátor je NP-FW50.

[249] Řešení potížíOdstraňování problémůBlok akumulátorů a napájeníNapájení se náhle vypne.

 • Přístroj se může pod vlivem vlastní teploty a teploty akumulátoru automaticky vypnout, což je jeho ochrana. V takovém případě se před vypnutím napájení zobrazí na displeji zpráva.

[250] Řešení potížíOdstraňování problémůBlok akumulátorů a napájeníPřístroj se zahřívá.

 • Když se přístroj používá delší dobu, teplota přístroje roste. Když je přístroj příliš horký, nahrávání se může přerušit nebo se může automaticky vypnout napájení na ochranu přístroje.

[251] Řešení potížíOdstraňování problémůBlok akumulátorů a napájeníIndikátor zbývající kapacity akumulátoru zobrazuje nesprávnou úroveň.

 • K tomuto jevu dochází při používání fotoaparátu v extrémně teplém nebo studeném prostředí.
 • Mezi indikátorem zbývající kapacity akumulátoru a skutečným zbývajícím nabitím akumulátoru může být rozdíl. Vybijte blok akumulátorů, pak jej nabijte, aby se indikátor zbývající kapacity resetoval. Za jistých podmínek ovládání nebo prostředí se možná nezobrazí správný indikátor zbývající kapacity akumulátoru.
 • Kapacita akumulátoru se časem a opakovaným používáním snižuje. Pokud se interval mezi nabíjením znatelně zkracuje, pravděpodobně nastal čas vyměnit jej za nový.

[252] Řešení potížíOdstraňování problémůBlok akumulátorů a napájení Indikátor nabíjení na přístroji při nabíjení akumulátoru bliká.

 • Zkontrolujte, že akumulátor je NP-FW50.
 • Vytáhněte blok akumulátorů a pak jej znovu vložte do přístroje.
 • Baterie, které se nepoužívaly po dobu delší než jeden rok, mohou být znehodnoceny.
 • K tomuto jevu dochází, když nabíjíte blok akumulátorů na extrémně horkém nebo chladném místě. Optimální teplota pro nabíjení akumulátoru je mezi 10 °C a 30 °C.

[253] Řešení potížíOdstraňování problémůBlok akumulátorů a napájeníBlok akumulátorů vložený ve fotoaparátu se nenabíjí.

 • Nabíjejte blok akumulátorů s vypnutým napájením fotoaparátu.

[254] Řešení potížíOdstraňování problémůBlok akumulátorů a napájeníBlok akumulátorů není nabit.

 • Když není blok akumulátorů nabit (kontrolka nabíjení nesvítí), ani když postupujete podle řádného postupu nabíjení, zkontrolujte, zda je napájení přístroje vypnuto, pak vyjměte blok akumulátorů a znovu jej řádně vložte, nebo odpojte a znovu připojte kabel USB.

[255] Řešení potížíOdstraňování problémůSnímání fotografií/videaNelze zaznamenávat snímky.

 • Používáte paměťovou kartu s přepínačem ochrany proti zápisu a přepínač je nastaven do polohy LOCK. Přepínač nastavte do polohy pro záznam.
 • Zkontrolujte volnou kapacitu paměťové karty.
 • Snímky nelze zaznamenávat při nabíjení blesku.
 • Objektiv není správně nasazen. Nasaďte ho správně.
 • Aktivuje se funkce [Samospoušť].

[256] Řešení potížíOdstraňování problémůSnímání fotografií/videaZáznam trvá dlouho.

 • Funkce potlačení šumu provádí zpracování snímku. Nejedná se o závadu.
 • Fotografujete v režimu RAW. Datové soubory RAW jsou velké a proto fotografování v režimu RAW může trvat déle.
 • Funkce [Auto HDR] zpracovává snímek.
 • Přístroj kompiluje snímky.

[257] Řešení potížíOdstraňování problémůSnímání fotografií/videaObraz není ostrý.

 • Objekt je příliš blízko. Ověřte si minimální ohniskovou vzdálenost objektivu.
 • Osvětlení prostředí není dostatečné.
 • Fotografovaný objekt není vhodný pro automatické ostření. Snímejte v režimu [Pohyblivý bod] nebo v režimu ručního ostření.

[258] Řešení potížíOdstraňování problémůSnímání fotografií/videaZoom nepracuje.

 • Při pořizování snímku v režimu Plynulé panoráma nelze použít funkce zoomu.
 • V následujících situacích lze použít pouze optický zoom:
  • Při používání funkce snímání úsměvu
  • [Režim pohonu] je nastaven na [Vlastní portrét].
  • [Kvalita] je nastavena na [RAW] nebo [RAW & JPEG].

[259] Řešení potížíOdstraňování problémůSnímání fotografií/videaBlesk nepracuje.

 • Zvedněte blesk.
 • V následujících situacích nelze blesk použít:
  • V režimu Volba scény je zvoleno [Reduk. rozm. pohybu], [Noční scéna] nebo [Ručně drž. soumrak].
  • Během fotografování v režimu Plynulé panoráma.
  • Během natáčení videosekvencí.

[260] Řešení potížíOdstraňování problémůSnímání fotografií/videaNa snímcích pořízených s bleskem se objevují rozmazané bílé kruhové skvrny.

 • Částice rozptýlené ve vzduchu (prach, pyl apod.) odrazily světlo blesku a objevily se na snímku. Nejedná se o závadu.

[261] Řešení potížíOdstraňování problémůSnímání fotografií/videaDatum a čas záznamu není zobrazen na displeji.

 • Během pořizování snímku se ukazatel data a času nezobrazuje. Zobrazuje se pouze při přehrávání.

[262] Řešení potížíOdstraňování problémůSnímání fotografií/videaDatum a čas se zaznamenal nesprávně.

 • Nastavte správné datum a čas.
 • Oblast vybraná pomocí [Nastavení oblasti] se liší od skutečné oblasti. Vyberte aktuální oblast.

[263] Řešení potížíOdstraňování problémůSnímání fotografií/videa Hodnota clony a/nebo rychlost závěrky blikají.

 • Objekt je příliš jasný nebo příliš tmavý pro snímání s aktuálním nastavením hodnoty clony a/nebo rychlosti závěrky. Upravte nastavení.

[264] Řešení potížíOdstraňování problémůSnímání fotografií/videaBarvy snímku nejsou správné.

 • Nastavte [Vyvážení bílé].
 • [Obrazový efekt] je nastaven. Nastavte [Obrazový efekt] na [Vypnuto].
 • Chcete-li obnovit výchozí hodnoty nastavení, proveďte [Reset nastavení].

[265] Řešení potížíOdstraňování problémůSnímání fotografií/videaPři sledování displeje na tmavém místě se na snímku zobrazí šum.

 • Za podmínek nízkého osvětlení se přístroj pokouší zlepšit viditelnost displeje dočasným zjasněním displeje. Na pořízený snímek to nemá žádný vliv.

[266] Řešení potížíOdstraňování problémůSnímání fotografií/videaOči objektu jsou červené.

 • Nastavte [Bez červ.očí] na [Zapnuto].
 • Při používání blesku fotografujte objekt ze vzdálenosti bližší, než je rozsah blesku.
 • Osviťte prostor a vyfotografujte objekt.

[267] Řešení potížíOdstraňování problémůSnímání fotografií/videaObjeví se tečky a zůstanou na obrazovce.

 • Nejedná se o závadu. Tyto body se nezaznamenávají.

[268] Řešení potížíOdstraňování problémůSnímání fotografií/videaNemůžete snímat nepřetržitě.

 • Paměťová karta je plná. Nepotřebné snímky odstraňte.
 • Kapacita akumulátoru je nízká. Vložte nabitý akumulátor.

[269] Řešení potížíOdstraňování problémůSnímání fotografií/videaObraz má bělavý odstín (přesvětlení)./Na snímku se objevilo rozmazané světlo (Zdvojený stín).

 • Když namíříte objektiv na silný světelný zdroj, vnikne do objektivu příliš mnoho světla a snímek bude bílý (přesvětlený) nebo se na něm mohou objevit náhodně světlé části (duchy); nejedná se však o závadu.
  Při používání objektivu se zoomem, nasaďte sluneční clonu.
  Upravte kompozici tak, abyste nesnímali v protisvětle.

[270] Řešení potížíOdstraňování problémůSnímání fotografií/videaRohy snímku jsou příliš tmavé.

 • Pokud používáte nějaký filtr nebo clonu, sundejte ji a zkuste pořídit snímek znovu. Filtr nebo clona se mohou z části objevit na snímku, závisí na tloušťce filtru a nesprávném nasazení clony. Optické vlastnosti některých objektivů mohou způsobovat ztmavnutí okraje obrazu (nedostatečné světlo). Tento jev lze kompenzovat pomocí funkce [Kompenz. stínování].

[271] Řešení potížíOdstraňování problémůSnímání fotografií/videaSnímek je rozmazaný.

 • Ověřte si, zda je položka [SteadyShot] nastavena na [Zapnuto].
 • Snímek byl pořízen v tmavém prostředí bez blesku a fotoaparát byl roztřesen. Doporučuje se použít stativ nebo blesk. Ke snížení chvění je rovněž účinné nastavení [Ručně drž. soumrak] a [Reduk. rozm. pohybu] v režimu [Volba scény].

[272] Řešení potížíOdstraňování problémůSnímání fotografií/videaPo krátké době displej LCD ztmavne.

 • Pokud s přístrojem po jistou dobu nepracujete, přepne se do režimu úspory energie. Přístroj ukončí režim úspory energie, když provedete nějakou činnost, například stisknete tlačítko spouště napůl.

[273] Řešení potížíOdstraňování problémůSnímání fotografií/videaNabíjení blesku trvá příliš dlouho.

 • Blesk byl aktivován několikrát krátce po sobě. Když je blesk aktivován několikrát za sebou, nabíjení může trvat déle než obvykle, aby nedocházelo k přehřívání fotoaparátu.

[274] Řešení potížíOdstraňování problémůProhlížení snímkůSnímky nelze přehrávat.

 • Ujistěte se, zda je paměťová karta do fotoaparátu vložena na doraz.
 • Název složky/souboru v počítači byl změněn.
 • Pokud byl soubor obrazu upraven na počítači nebo byl zaznamenán na jiném modelu, než je tento přístroj, přehrávání na tomto přístroji není zaručeno.
 • Přístroj je v režimu USB. Odpojte přístroj od počítače.
 • K prohlížení snímků uložených na vašem počítači na tomto přístroji použijte aplikaci PlayMemories Home.

[275] Řešení potížíOdstraňování problémůProhlížení snímkůDatum a čas se nezobrazuje.

 • Displej je nastaven pouze na zobrazování snímků. Chcete-li zobrazit údaje, stiskněte tlačítko DISP (Nastavení displeje) na řídícím kolečku.

[276] Řešení potížíOdstraňování problémůProhlížení snímkůSnímek nelze odstranit.

 • Odstraňte ochranu.

[277] Řešení potížíOdstraňování problémůProhlížení snímkůSnímek byl odstraněn omylem.

 • Odstraněný snímek nelze obnovit. Snímky, které nechcete odstranit, doporučujeme ochránit.

[278] Řešení potížíOdstraňování problémůProhlížení snímkůNelze vložit značku DPOF.

 • Značky DPOF nelze vkládat do snímků RAW.

[279] Řešení potížíOdstraňování problémůWi-FiNelze nalézt bezdrátový přístupový bod k připojení.

 • Bezdrátové přístupové body se v přístroji nemusí zobrazit kvůli podmínkám signálu. Přístroj umístěte blíž k bezdrátovému přístupovému bodu.
 • Bezdrátové přístupové body se v přístroji nemusí zobrazit, záleží na nastavení bezdrátového přístupového bodu. Postupujte podle pokynů v návodu k obsluze bezdrátového přístupového bodu.

[280] Řešení potížíOdstraňování problémůWi-FiFunkce [Stisk WPS] nepracuje.

 • Funkce [Stisk WPS] nemusí pracovat, závisí na nastavení bezdrátového přístupového bodu. Zkontrolujte identifikátor SSID a heslo bezdrátového přístupového bodu a proveďte [Nastav. příst. bodu].

[281] Řešení potížíOdstraňování problémůWi-FiPříkaz [Poslat do počítače] je přerušen.

 • Pokud je zbývající energie akumulátoru nízká, příkaz [Poslat do počítače] může být přerušen. Nabijte akumulátor a zkuste to znovu.

[282] Řešení potížíOdstraňování problémůWi-FiDo smartphonu nelze odeslat videosekvence.

 • Do smartphonu nelze odeslat videosekvence ve formátu XAVC S.
 • Do smartphonu nelze odeslat videosekvence ve formátu AVCHD. Chcete-li natáčet videosekvence, položku [Formát souboru] nastavte na [MP4].

[283] Řešení potížíOdstraňování problémůWi-Fi Příkaz [Zabudov. chytré dálkové ovládání] nebo [Odeslat do smartph.] je přerušen.

 • Pokud je zbývající energie akumulátoru nízká, příkaz [Zabudov. chytré dálkové ovládání] nebo [Odeslat do smartph.] může být přerušen. Nabijte akumulátor a zkuste to znovu.

[284] Řešení potížíOdstraňování problémůWi-Fi Stránka natáčení pro [Zabudov. chytré dálkové ovládání] se nezobrazuje plynule./Spojení mezi tímto přístrojem a smartphonem se přerušilo.

 • Datová komunikace mezi tímto přístrojem a smartphonem může selhat kvůli podmínkám signálu. Přístroj umístěte blíž ke smartphonu.

[285] Řešení potížíOdstraňování problémůWi-FiPřipojení jedním dotykem (NFC) nelze použít.

 • Značku (N) na smartphonu a (N) na přístroji umístěte co nejblíže k sobě. Pokud nenastane reakce, smartphone posuňte o několik milimetrů nebo ho přemístěte od tohoto přístroje, počkejte 10 sekund, a poté je znovu přiveďte do kontaktu.
 • [Režim letadlo] je nastaven na [Zapnuto]. Nastavte [Režim letadlo] na [Vypnuto].
 • Ověřte si, zda je funkce NFC na vašem telefonu aktivována. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze smartphonu.
 • Do blízkosti značky (N) nepokládejte kromě smartphonu žádné kovové předměty.
 • Do kontaktu s přístrojem nedávejte dva nebo více smartphonů současně.
 • Pokud je na vašem smartphonu spuštěna jiná aplikace NFC, ukončete ji.

[286] Řešení potížíOdstraňování problémůPočítačePočítač nerozpozná přístroj.

 • Nastavte [Spojení USB] na [Hrom.paměť].
 • K připojení zařízení použijte kabel mikro USB (přiložen).
 • Odpojte kabel USB a znovu jej pevně připojte.
 • Od konektorů USB svého počítače odpojte veškeré vybavení kromě tohoto přístroje, klávesnice a myši.
 • Přístroj připojte přímo k počítači bez použití rozbočovače USB nebo jiného zařízení.

[287] Řešení potížíOdstraňování problémůPočítačeNelze importovat snímky.

 • Přístroj a počítač propojte správně vytvořeným připojením USB.
 • Pokud fotografujete s paměťovou kartou naformátovanou na počítači, import snímků do počítače nemusí být možný. Fotografujte s paměťovou kartou naformátovanou tímto přístrojem.

[288] Řešení potížíOdstraňování problémůPočítačeObraz a zvuk je při přehrávání videosekvence na počítači přerušován šumem.

 • Přehráváte videosekvence přímo z paměťové karty. Videosekvenci importujte do počítače pomocí aplikace PlayMemories Home a přehrajte ji.

[289] Řešení potížíOdstraňování problémůPočítačeSnímky vyexportované z počítače nelze na tomto přístroji prohlížet.

 • Ke kopírování snímků uložených na počítači na paměťovou kartu vloženou do tohoto přístroje za účelem prohlížení použijte aplikaci PlayMemories Home.

[290] Řešení potížíOdstraňování problémůPaměťové kartyOmylem provedené formátování paměťové karty.

 • Při formátováním budou všechna data na paměťové kartě odstraněna. Data nelze obnovit.

[291] Řešení potížíOdstraňování problémůTiskNelze tisknout snímky.

 • Snímky ve formátu RAW nelze tisknout. Chcete-li tisknout snímky ve formátu RAW, nejprve je v aplikaci „Image Data Converter“ převeďte do formátu JPEG.

[292] Řešení potížíOdstraňování problémůTiskSnímek má podivnou barvu.

 • Pokud tisknete snímky pořízené v režimu Adobe RGB na tiskárnách sRGB, které nejsou kompatibilní s Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21), budou vytištěny s nižší sytostí.

[293] Řešení potížíOdstraňování problémůTiskSnímky se vytisknou s oběma hranami oříznutými.

 • Levý, pravý, horní i spodní okraj snímku může být oříznut, závisí na tiskárně. K oříznutí postranního okraje snímku může dojít, zejména když tisknete snímek s parametrem [Poměr stran] nastaveným na [16:9].
 • Při tisku snímků na vlastní tiskárně zrušte nastavení pro oříznutí nebo tisk bez okrajů. Informujte se u výrobce tiskárny o tom, zda tiskárna nabízí uvedené funkce.
 • Při tisku snímků ve fotolabu požádejte pracovníky provozovny, zda mohou vytisknout snímky bez oříznutí okrajů.

[294] Řešení potížíOdstraňování problémůTiskNelze tisknout snímky s datem.

 • Pokud chcete tisknout snímky s datem, použijte položku [Nastavení tisku] z nabídky [Specifikace tisku].
 • Pokud tiskárna nebo software dokáže rozpoznat informace Exif, můžete tisknout snímky s přetiskem data. Dotazy týkající se kompatibility s informacemi Exif směrujte na výrobce tiskárny nebo softwaru.
 • Prostřednictvím aplikace PlayMemories Home lze tisknout snímky s datem bez pořízení záznamu data.
 • Pokud tisknete snímky ve fotolabu, lze je tisknout s datem, pokud je o to požádáte.

[295] Řešení potížíOdstraňování problémůJinéObjektiv je zamlžený.

 • Došlo ke vzniku kondenzace vlhkosti. Přístroj vypněte a ponechte ho tak asi hodinu, než ho znovu použijete.

[296] Řešení potížíOdstraňování problémůJinéPřístroj se při delším používání zahřívá.

 • Nejedná se o závadu. Přístroj vypněte a chvíli ho nepoužívejte.

[297] Řešení potížíOdstraňování problémůJinéPo zapnutí přístroje se zobrazí stránka Nastavení hodin.

 • Opět nastavte datum a čas.
 • Interní nabíjecí záložní akumulátor se vybil. Vložte nabitý akumulátor a přístroj odložte na 24 hodin nebo déle s vypnutým napájením.

[298] Řešení potížíOdstraňování problémůJinéPočet zaznamenatelných snímků se nesnižuje, nebo se snižuje o dva snímky najednou.

 • Příčinou je, že kompresní poměr a velikost snímku po změně komprese závisí při pořízení snímku JPEG na snímku.

[299] Řešení potížíOdstraňování problémůJinéPřístroj nepracuje správně.

 • Vypněte přístroj. Vyjměte akumulátor a vložte ho znovu. Pokud je přístroj horký, vyjměte akumulátor a před následující korekční procedurou ho nechte vychladnout.
 • Pokud používáte síťový adaptér AC-PW20 (prodává se samostatně), odpojte síťovou šňůru. Připojte napájecí kabel a přístroj znovu zapněte. Pokud přístroj často opakuje stejnou chybu nebo nepracuje ani po vyzkoušení těchto opatření, obraťte se na prodejce Sony nebo na místní autorizovaný servis Sony.

[300] Řešení potížíOdstraňování problémůJinéNa displeji se objeví „--E--“.

 • Vyjměte paměťovou kartu a vložte ji znovu. Pokud problém přetrvává i po provedení této procedury, naformátujte paměťovou kartu.

[301] Řešení potížíOdstraňování problémůJinéTlačítka na dotykovém panelu nepracují správně nebo nepracují vůbec.

 • Pokud nalepíte na panel nějakou komerčně dostupnou ochrannou fólii, panel možná nebude fungovat.
 • Pokud se dotknete někde jinde, než kde jste se chtěli dotknout, nebude možná panel pracovat správně.
 • Některé činnosti nelze z dotykového panelu provádět. V takovém případě použijte řídicí kolečko a tlačítka.

[302] Řešení potížíOdstraňování problémůJinéNemůžete provádět činnosti dotykem.

 • Zkontrolujte, zda je [Dotyková obsluha] nastavena na [Zapnuto].
 • Obrazovku MENU a obrazovku režimu přehrávání nelze ovládat dotykem.
 • Při používání digitálního zoomu je funkce [Dotyková závěrka] nebo [Zaostření dotykem] zrušena. V rozsahu optického zoomu můžete používat [Dotyková závěrka] nebo [Zaostření dotykem].
 • Dotykový panel tohoto přístroje není citlivý na tlak. Dotykový panel možná nepůjde ovládat nehtem nebo perem.
 • Pokud jsou na displeji kapky vody nebo pokud se dotknete displeje mokrým prstem, dotykový panel možná nepůjde ovládat. Vypněte přístroj a otřete kapky na displeji měkkým hadříkem.

[303] Řešení potížíHlášeníHlášeníVarovné zprávy

Nastavte oblast/datum/čas.

 • Nastavte oblast, datum a čas. Pokud jste přístroj delší dobu nepoužívali, dobijte interní nabíjecí zálohovací akumulátor.

Paměťovou kartu nelze použít. Naformátovat?

 • Paměťová karta byla naformátovaná na počítači a souborový formát byl upraven. Vyberte [Zadat] a poté paměťovou kartu naformátujte. Paměťovou kartu můžete použít znovu, ale všechna data, která obsahovala, budou odstraněna. Dokončení formátování může trvat nějakou dobu. Pokud se zpráva zobrazuje stále, paměťovou kartu vyměňte.

Chyba paměťové karty.

 • Byla vložena nekompatibilní paměťová karta.
 • Formátování se nezdařilo. Paměťovou kartu znovu naformátujte.

Z paměťové karty nelze číst. Vložte znovu paměťovou kartu.

 • Byla vložena nekompatibilní paměťová karta.
 • Paměťová karta je poškozena.
 • Konektor paměťové karty je znečištěn.

Na tuto paměťovou kartou nemusí být možné běžně nahrávat nebo z ní přehrávat.

 • Byla vložena nekompatibilní paměťová karta.

Zpracování...

 • Když provádíte redukci šumu, provede se činnost redukce. Během operace redukce šumu nelze provádět žádné fotografování.

Nelze zobrazit.

 • Snímky pořízené jinými přístroji nebo snímky upravené na počítači se nemusí zobrazit.

Nelze rozpoznat objektiv. Připojte jej řádně.

 • Objektiv není nasazen nebo není nasazen správně. Pokud se zpráva zobrazí, když je objektiv nasazen, nasaďte ho znovu. Pokud se zpráva objevuje často, zkontrolujte, zda kontakty objektivu a přístroje nejsou znečištěny.
 • Pokud přístroj připojujete k hvězdářskému dalekohledu nebo podobnému zařízení, položku [Uvol.bez obj.] nastavte na [Povolit].
 • Funkce SteadyShot nepracuje. Ve fotografování lze pokračovat, ale funkce SteadyShot nebude pracovat. Vypněte přístroj a znovu ho zapněte. Pokud tato ikona nezmizí, obraťte se na prodejce Sony nebo na místní autorizovaný servis Sony.
 • Výsuvný objektiv s výkonným transfokátorem je zasunut. Přístroj vypněte a vyndejte akumulátor, poté ho znovu vložte.

Nelze vytisknout.

 • Pokoušíte se označit snímky ve formátu RAW značkou DPOF.

Přehřátí fotoaparátu. Nechte jej vychladnout.

 • Přístroj se zahřál, protože jste natáčeli nepřetržitě. Vypněte napájení. Nechte přístroj vychladnout, než bude znovu připraven k fotografování.


 • Dlouhou dobu jste pořizovali snímky a teplota přístroje se zvýšila. Zastavte fotografování, dokud přístroj nevychladne.

Nahrávání není v tomto formátu videa k dispozici.

 • Nastavte [Formát souboru] na [MP4].


 • Počet snímků převyšuje počet, pro který je možná správa dat v souboru databáze přístroje.


 • Soubor databáze nelze registrovat. Zkopírujte všechny snímky do počítače a paměťovou kartu obnovte.

Chyba souboru databáze obrazů

 • V souboru databáze obrazů je nějaký problém. Vyberte položku [Nastavení][Obnovit DB snímků].

Chyba systému
Chyba fotoaparátu. Vypněte a zapněte kameru.

 • Vyjměte akumulátor a vložte ho znovu. Pokud se zpráva objevuje často, obraťte se na prodejce Sony nebo na místní autorizovaný servis Sony.

Nelze zvětšit.
Nelze otočit snímek.

 • Zvětšení nebo otáčení snímků pořízených jinými přístroji nemusí být možné.

[304] Řešení potížíSituace, s kterými má přístroj problémySituace, s kterými má přístroj problémySituace, v nichž má přístroj potíže

Přístroj nemůže za jistých podmínek plně využít některých svých vlastností.
Za následujících podmínek změňte kompozici snímku nebo režim snímání a poté pořiďte snímky znovu.

Nedostatečné osvětlení

 • Plynulé panoráma
 • Zamknutý AF

Příliš jasné osvětlení

 • Zamknutý AF

Proměnlivá úroveň jasu

 • Zamknutý AF

Blikající světla

 • Plynulé panoráma

Objekty příliš blízko fotoaparátu

 • Plynulé panoráma

Objekty s velkým rozsahem pohybu nebo objekty, které se pohybují příliš rychle.

 • Super auto
 • Plynulé panoráma
 • Auto HDR
 • Zamknutý AF

Příliš malé nebo příliš velké objekty

 • Plynulé panoráma
 • Zamknutý AF

Scény s malým kontrastem, například obloha a písečná pláž

 • Plynulé panoráma
 • Super auto

Scény, které se neustále mění, například vodopád

 • Plynulé panoráma
 • Super auto