Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Forvrengningskomp.

Kompenserer for forvrengning på skjermen, som skyldes bestemte objektivegenskaper.

  1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [Objektivkomp.] [Forvrengningskomp.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Auto:
Kompenserer automatisk for forvrengning på skjermen.

Av (standardinnstilling):
Kompenserer ikke automatisk for forvrengning på skjermen.

Merknad

  • Funksjonen [Forvrengningskomp.] er kun tilgjengelig når et objektiv med E-fatning er montert.
  • Avhengig av hvilket objektiv som er montert, vil [Forvrengningskomp.] kunne være låst på [Auto], og du vil ikke kunne velge [Av].