Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Bildeindeks

Du kan vise flere bilder samtidig i avspillingsmodus.

  1. Skyv W/T-spaken (zoomespaken) mot W-siden mens bildet spilles av.
    For å endre antallet bilder som skal vises,
    MENU(Avspilling) → [Bildeindeks] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

12 bilder (standardinnstilling)/30 bilder


Gå tilbake til visning av enkeltbilder

Velg det ønskede bildet, og trykk på på midten av kontrollhjulet.


Raskt vise et ønsket bilde

Velg linjen på venstre side av bildeindeksskjermen med kontrollhjulet, og trykk deretter øverst eller nederst på kontrollhjulet. Når linjen er valgt, kan du vise kalenderskjermen eller mappevalgskjermen ved å trykke på i midten. I tillegg kan du skifte visningsmodus ved å velge et ikon.