Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

[WPS-trykk] virker ikke.

  • [WPS-trykk] vil kanskje ikke virke, avhengig av innstillingene for tilgangspunktet. Kontroller SSID og passord for det trådløse tilgangspunktet, og utfør [Innst. for tilgangspkt.].