Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Fargerom (stillbilde)

Måten farger blir representert på, med kombinasjoner av tall eller verdiområdet for fargereproduksjon, kalles "fargerom". Du kan endre fargerommet, avhengig av formålet med bildet.

  1. MENU (Kamerainnst.) → [Fargerom] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

sRGB (standardinnstilling):
Dette er standardfargerommet til digitalkameraet. Bruk [sRGB] ved normal fotografering, som når du har tenkt å skrive ut bildene uten noen form for endring.
AdobeRGB:
Dette fargerommet har et bredt spektrum for fargereproduksjon. Hvis en stor del av motivet er livaktig grønt eller rødt, er Adobe RGB i bruk. Filnavnet til bildet begynner med "_DSC".

Merknad

  • [AdobeRGB] brukes for programmer eller skrivere som støtter fargebehandling og fargeromalternativet DCF2.0. Bilder vil kanskje ikke skrives ut eller vises med korrekte farger, hvis du bruker programmer eller skrivere som ikke støtter Adobe RGB.
  • Når du viser bilder som er tatt opp med [AdobeRGB] på dette produktet eller enheter som ikke er Adobe RGB-kompatible, vises bildene med lav metningsgrad.