Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

F. auto bildeekstr.

Stiller inn om alle bilder som er tatt med kontinuerlig fremtrekk i modusen [Fremragende auto], skal lagres eller ikke.

  1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [F. auto bildeekstr.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Auto (standardinnstilling):
Lagrer ett passende bilde som er valgt av produktet.
Av:
Lagrer alle bildene.

Merknad

  • Selv om du stiller inn [F. auto bildeekstr.] [Av] med [Håndh. kam. i halvlys] valgt som scenegjenkjenningsmodus, lagres ett kombinert bilde.
  • Når funksjonen [Autom. innramm.] er aktivert, lagres to bilder, selv om du stiller inn [F. auto bildeekstr.] [Auto].