Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Opptaksskjermen for [Smart fjernkontr. integrert] vises ikke jevnt./Forbindelsen mellom dette produktet og smarttelefonen er brutt.

  • Datakommunikasjon mellom dette produktet og smarttelefonen kan svikte, pga. signalforholdene. Plasser dette produktet nærmere smarttelefonen.