Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Live View-visning

Angir hvorvidt bilder skal vises med endringer fra eksponeringskompensasjon, hvitbalanse, [Kreative innst.] eller [Bildeeffekt] på skjermen.

  1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [Live View-visning] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Innstillingseffekt På (standardinnstilling):
Viser Live View tilnærmet slik bildet ditt vil se ut ved bruk av alle innstillingene dine. Denne innstillingen er nyttig når du ønsker å ta bilder mens du sjekker resultatet på Live View-skjermen.

Innstillingseffekt Av:
Viser Live View uten effekten av eksponeringskompensasjon, hvitbalanse, [Kreative innst.] eller [Bildeeffekt]. Når denne innstillingen brukes, kan du lett sjekke bildekomposisjonen.
Live View vises alltid med riktig lysstyrke, selv i modusen [Man. Eksponering].
Når [Innstillingseffekt Av] er valgt, vises -ikonet på Live View-skjermen.

Merknad

  • Når opptaksmodus er stilt inn på [Intelligent Auto], [Fremragende auto], [Panoramafotografer.], [Film] eller [Scenevalg], kan [Live View-visning] ikke stilles inn på [Innstillingseffekt Av].
  • Når [Live View-visning] er angitt for [Innstillingseffekt På], kan det være vanskelig å kontrollere komposisjonen, ettersom Live View-skjermbildet kan virke for mørkt eller for lyst. Hvis dette skjer, kan du stille inn [Live View-visning] [Innstillingseffekt Av]. Når [Live View-visning] er angitt for [Innstillingseffekt Av] er lysstyrken i bildeopptaket ikke den samme som lysstyrken i Live View-skjermbildet.

Hint

  • Når du bruker en blits fra tredjepart, f.eks. en studioblits, kan Live View-visningen være for mørk for enkelte lukkerhastighetsinnstillinger. Når [Live View-visning] er stilt inn på [Innstillingseffekt Av], vil Live View-visningen være så lyssterk at du enkelt kan kontrollere komposisjonen.