Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Ansiktregistrering (Rekkefølgeendring)

Når flere ansikter er registrert slik at de skal prioriteres, vil det ansiktet som er registrert først, bli prioritert. Du kan endre prioriteringsrekkefølgen.

  1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [Ansiktregistrering] [Rekkefølgeendring].
  2. Velg et ansikt for å endre prioriteringsrekkefølgen.
  3. Velg ønsket plassering.