Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Lukkerprioritet

Du kan få frem bevegelsen til et bevegelig motiv på ulike måter ved å justere lukkerhastigheten, for eksempel fryse bevegelsen med høy lukkerhastighet eller med spor av bevegelse ved hjelp av lav lukkerhastighet.Lukkerhastigheten kan endres mens du tar opp film.

 1. MENU(Kamerainnst.) → [Opptaksmod.][Lukkerprioritet].
 2. Velg den ønskede verdien ved å dreie kontrollhjulet.
 3. Juster fokus og fotografer motivet.
  Blenderåpningen justeres automatisk for å få riktig eksponering.

Merknad

 • Hvis riktig eksponering ikke er mulig etter oppsettet, vil blenderverdien på opptaksskjermen blinke. Selv om du kan ta bildet slik, anbefales det å endre innstillingene.
 • Bruk et stativ for å motvirke uskarphet når du bruker lav lukkerhastighet.
 • Indikatoren (SteadyShot-advarsel) vises ikke i lukkerprioritetsmodus.
 • Når lukkerhastigheten er 1 sekund(er) eller lengre, utføres støyreduksjon etter at bildene er tatt, noe som varer like lenge som lukkeren var åpen. Du kan imidlertid ikke ta flere bilder mens støyreduksjon utføres.
 • Lysstyrken til bildet på skjermen kan avvike fra det bildet som faktisk blir tatt.

Hint

 • Ved bruk av høyere lukkerhastighet fremstår motiver i bevegelse, som for eksempel en person som løper, biler eller sjøsprøyt, som om de er frosset i bevegelsen. Hvis du bruker en lavere lukkerhastighet, får bildet spor av bevegelse som gjør det mer naturlig og dynamisk.