Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Funksjonen til senterknappen

Så snart du har tilordnet en funksjon til senter-knappen, kan du bruke funksjonen ved ganske enkelt å trykke på senter-knappen når opptaksinformasjonsskjermen vises.

  1. MENU (Tilpassede innstillinger) [Tilp. skjermkn.-inns.] [Senterknapp] → ønsket innstilling.

Funksjonene som kan tilordnes, vises på utvalgsskjermen for oppsettelementer.