Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Funksjonen til høyre knapp

Så snart du har tilordnet en funksjon til den høyre knappen, kan du bruke funksjonen ved ganske enkelt å trykke på den høyre knappen når opptaksinformasjonsskjermen vises.

  1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [Tilp. skjermkn.-inns.] [Høyre knapp] → ønsket innstilling.

Funksjonene som kan tilordnes, vises på utvalgsskjermen for oppsettelementer.