Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Auto. langs. lukk. (film)

Still inn om lukkerhastigheten skal justeres automatisk eller ikke under filmopptak, i tilfelle motivet er mørkt.

  1. MENU (Kamerainnst.) → [Auto. langs. lukk.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

På (standardinnstillingen):
Bruker [Auto. langs. lukk.]. Lukkerhastigheten reduseres automatisk ved fotografering på mørke steder. Du kan redusere støy i filmen ved å bruke en lav lukkerhastighet ved opptak i mørke omgivelser.

Av:
Bruker ikke [Auto. langs. lukk.]. Den innspilte filmen vil være mørkere enn når [På] er valgt, men du kan ta opp film med jevnere bevegelser og mindre uskarphet.

Merknad

  • [Auto. langs. lukk.] fungerer ikke i følgende situasjoner:
    • Når [Film] i opptaksmodus er stilt inn på [Lukkerprioritet] eller [Man. Eksponering].