Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

PAL/NTSC-velger

Spiller av filmer som er tatt opp med produktet, på en TV med PAL/NTSC-system.

  1. MENU (Oppsett) → [PAL/NTSC-velger] [Enter]

Merknad

  • Denne funksjonen leveres kun med 1080 50i-kompatible enheter. Den leveres ikke med 1080 60i-kompatible enheter. 1080 50i-kompatible enheter har et "50i"-symbol på undersiden av produktet.
  • Hvis du setter inn et minnekort som nylig er formatert med PAL-systemet, vises en melding som sier at du må reformatere kortet. Når du tar opp med NTSC-systemet, må du omformatere minnekortet eller bruke et annet minnekort.
  • Når NTSC-modus er angitt, vises meldingen "Kjører i NTSC." på oppstartsskjermbildet hver gang du slår på produktet.