Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Kontin. nivåtrinn

Tar flere bilder mens eksponeringen automatisk endres fra basisnivået til mørkere og deretter til lysere. Trykk på og hold lukkerknappen nede til nivåtrinnopptaket er fullført.
Etter opptaket kan du velge bildet som passer best til ditt behov.

  1. MENU (Kamerainnst.) → [Bruksmodus][Kontin. nivåtrinn].
  2. Velg den ønskede modusen ved å trykke på høyre eller venstre side av kontrollhjulet.

Menyelementdetaljer

Kontin. nivåtrinn: 0,3EV 3 bilder (standardinnstilling):
Med denne innstillingen tas det tre bilder med kontinuerlig fremtrekk og en eksponeringsverdi som er forskjøvet med pluss eller minus 0,3 EV.
Kontin. nivåtrinn: 0,3EV 5 bilder:
Med denne innstillingen tas det fem bilder med kontinuerlig fremtrekk og en eksponeringsverdi som er forskjøvet med pluss eller minus 0,3 EV.
Kontin. nivåtrinn: 0,5EV 3 bilder:
Med denne innstillingen tas det tre bilder med kontinuerlig fremtrekk og en eksponeringsverdi som er forskjøvet med pluss eller minus 0,5 EV.
Kontin. nivåtrinn: 0,5EV 5 bilder:
Med denne innstillingen tas det fem bilder med kontinuerlig fremtrekk og en eksponeringsverdi som er forskjøvet med pluss eller minus 0,5 EV.
Kontin. nivåtrinn: 0,7EV 3 bilder:
Med denne innstillingen tas det tre bilder med kontinuerlig fremtrekk og en eksponeringsverdi som er forskjøvet med pluss eller minus 0,7 EV.
Kontin. nivåtrinn: 0,7EV 5 bilder:
Med denne innstillingen tas det fem bilder med kontinuerlig fremtrekk og en eksponeringsverdi som er forskjøvet med pluss eller minus 0,7 EV.
Kontin. nivåtrinn: 1,0EV 3 bilder:
Med denne innstillingen tas det tre bilder med kontinuerlig fremtrekk og en eksponeringsverdi som er forskjøvet med pluss eller minus 1,0 EV.
Kontin. nivåtrinn: 2,0EV 3 bilder:
Med denne innstillingen tas det tre bilder med kontinuerlig fremtrekk og en eksponeringsverdi som er forskjøvet med pluss eller minus 2,0 EV.
Kontin. nivåtrinn: 3,0EV 3 bilder:
Med denne innstillingen tas det tre bilder med kontinuerlig fremtrekk og en eksponeringsverdi som er forskjøvet med pluss eller minus 3,0 EV.

Merknad

  • Det siste bildet vises i autovisningen.
  • Når [ISO AUTO] er valgt i modusen [Man. Eksponering], endres eksponeringen ved å justere ISO-verdien. Hvis det velges en annen innstilling enn [ISO AUTO], endres innstillingen ved å justere lukkerhastigheten.
  • Når du justerer eksponeringen, blir eksponeringen forskjøvet på grunnlag av kompensasjonsverdien.
  • Når blitsen utløses, velges nivåtrinn med blits, hvilket endrer mengden blitslys selv om [Kontin. nivåtrinn] er valgt. Trykk på lukkerknappen for hvert bilde.