Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

DRO nivåtrinn

Du kan ta tre bilder totalt, hvert av dem med et annet nivå for dynamisk områdeoptimaliserer.

  1. MENU (Kamerainnst.)[Bruksmodus][DRO nivåtrinn].
  2. Velg den ønskede modusen ved å trykke på høyre eller venstre side av kontrollhjulet.

Menyelementdetaljer

DRO nivåtrinn: Lo (standardinnstilling):
Tar opp en serie på tre bilder med små endringer i verdien for dynamisk områdeoptimaliserer.
DRO nivåtrinn: Hi:
Tar opp en serie på tre bilder med store endringer i verdien for dynamisk områdeoptimaliserer.

Merknad

  • Det siste bildet vises i autovisningen.