Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

AE-lås

Når kontrasten mellom motivet og bakgrunnen er sterk, f.eks. når man fotograferer et bakgrunnsbelyst motiv eller et motiv nær et vindu, må man måle lyset i et punkt hvor lysstyrken i motivet virker riktig, og så låse eksponeringen på forhånd. For å redusere lysstyrken i motivet, må du måle lyset i et punkt som er lysere enn motivet, og så låse eksponeringen for hele skjermen. For å øke lysstyrken i motivet, må du måle lyset i et punkt som er mørkere enn motivet, og så låse eksponeringen for hele skjermen.
  1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [Tilp. skjermkn.-inns.], tilordne deretter [Lås/låsopp AEL] til den ønskede tasten.
  2. Juster fokus i det punktet hvor eksponeringen justeres.
  3. Trykk på den knappen som funksjonen [Lås/låsopp AEL] er tilordnet til.
    • Eksponeringen er låst, og (AE-lås) tennes.
  4. Fokuser på motivet igjen og trykk på lukkerknappen.
    • For å oppheve eksponeringslåsen trykker du på knappen der [Lås/låsopp AEL]-funksjonen er tilordnet.

Hint

  • Hvis du velger funksjonen [Hold AEL] i [Tilp. skjermkn.-inns.], kan du låse eksponeringen så lenge du holder AEL-knappen nede. Funksjonen [Hold AEL] kan ikke tilordnes til [Venstre knapp], [Høyre knapp] og [Ned-knapp].