Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

WPS-trykk

Hvis tilgangspunktet ditt har en WPS-knapp, kan du enkelt og greit registrere tilgangspunktet med dette produktet ved å trykke på WPS-knappen.

  1. MENU(Trådløs) → [WPS-trykk].
  2. Trykk på WPS-knappen på det tilgangspunktet du vil registrere.

Merknad

  • [WPS-trykk] fungerer kun hvis sikkerhetsinnstillingen til tilgangspunktet ditt er satt på WPA eller WPA2, og tilgangspunktet ditt støtter WPS-knappmetoden. Hvis sikkerhetsinnstillingen er satt på WEP, eller tilgangspunktet ditt ikke støtter WPS-knappmetoden, må du utføre [Innst. for tilgangspkt.].
  • For nærmere informasjon om tilgjengelige funksjoner og innstillinger for dette tilgangspunktet, se bruksanvisningen for tilgangspunktet, eller ta kontakt med administratoren for tilgangspunktet.
  • Det er mulig en forbindelse ikke vil komme i stand, da dette avhenger av forholdene i omgivelsene, som typen veggmateriale, eller om det er en hindring eller et svakt trådløst signal mellom produktet og tilgangspunktet. Hvis dette skjer, må du endre plasseringen av produktet, eller flytte produktet nærmere tilgangspunktet.