Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Endre rekkefølgen av apper

Du kan endre rekkefølgen de tillagte applikasjonene vises i på dette produktet.

  1. MENU (Applikasjon) → Applikasjonsliste[Applikasjonsbehandling] [Sortere].
  2. Velg den appen du vil gi en annen plassering.
  3. Velg ønsket plassering.