Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Laste ned applikasjoner direkte til produktet ved hjelp av Wi-Fi-funksjonen

Du kan laste ned apper med Wi-Fi-funksjonen, uten å måtte koble til en datamaskin.

  1. MENU(Applikasjon) → Applikasjonsliste(PlayMemories Camera Apps), og følg deretter instruksjonene på skjermen for å laste ned applikasjoner.
    Opprett en tjenestekonto på forhånd.

Merknad

  • Når IP-adresseinnstillingen for dette produktet er [Manuell], kan du ikke laste ned en applikasjon. Still inn [Innstilling av IP-adr.][Auto].