Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

"Remote Camera Control"

Når du bruker "Remote Camera Control", er følgende arbeidsoperasjoner tilgjengelige på datamaskinen din.

  • Endrer dette produktets innstillinger og fotografering.
  • Ta opp bilder direkte til datamaskinen.
  • Utfører tidsintervallfotografering.

Bruk disse funksjonene etter at du har valgt MENU → (Oppsett)[USB-tilkobling][Fjern-PC]. Hvis du vil vite mer om bruken av "Remote Camera Control", se Help.