Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Lydopptak

Stiller inn om lyd skal spilles inn under filmopptak.

  1. MENU (Kamerainnst.) → [Lydopptak] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

På (standardinnstilling):
Tar opp lyd (stereo).

Av:
Tar ikke opp lyd.

Merknad

  • Når [På] er valgt, vil lyd som lages ved bruk av objektivet og produktet også bli tatt opp.