Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Velg opptaksmappe

Du kan endre hvilken mappe på minnekortet stillbilder og MP4-filmer skal tas opp til.

  1. MENU(Oppsett) → [Velg opptaksmappe] → ønsket mappe.

Merknad

  • Du kan ikke velge mappe når du velger innstillingen [Datoform] .