Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Måle nøyaktig avstand til motivet

-merket viser plasseringen av bildesensoren*. Når du måler den nøyaktige avstanden mellom produktet og motivet, må du vise til plasseringen av horisontallinjen.
Avstanden fra objektivets kontaktflate til bildesensoren er rundt 18 mm.

*Bildesensoren er den delen som konverterer lyskilden til et digitalt signal.

Merknad

  • Hvis motivet befinner seg nærmere enn minste fotograferingsavstand for objektivet, kan ikke fokus bekreftes. Pass på at avstanden mellom motivet og produktet er stor nok.