Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Vis medieinfo.

Viser mulig opptakstid for film, og antall stillbilder som kan lagres på minnekortet.

  1. MENU(Oppsett) → [Vis medieinfo.].