Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Mappenavn

Stillbildene du tar, blir lagret i en mappe som opprettes automatisk under DCIM-mappen på minnekortet. Du kan endre måten mappenavnene tilordnes på.

  1. MENU (Oppsett) → [Mappenavn] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Standardform (standardinnstilling):
Mappenavnet har følgende form: mappenummer + MSDCF.
Eksempel: 100MSDCF

Datoform:
Mappenavnet har følgende form: mappenummer + Å (siste siffer)/MM/DD.
Eksempel: 10040405 (mappenummer: 100, dato: 04/05/2014)

Merknad

  • Formatet til MP4-filmmappen er fast, "mappenummer + ANV01".