Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Demomodus

[Demomodus] -funksjonen viser automatisk filmene som er tatt opp på minnekortet (demonstrasjon), når kameraet ikke har blitt brukt på en stund.

Vanligvis må du velge [Av].

  1. MENU (Oppsett) → [Demomodus] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

:
Filmavspillingsdemonstrasjonen begynner automatisk når produktet ikke er blitt betjent på rundt ett minutt. Kun beskyttede AVCHD-filmer spilles av.
Velg [AVCHD-visning] som visningsmodus, og beskytt filmfilen med eldste dato og klokkeslett for opptaket.

Av (standardinnstilling):
Viser ikke demonstrasjonen.

Merknad

  • Du kan bare velge denne innstillingen hvis produktet får strøm fra vekselstrømadapteren AC-PW20 (selges separat).
  • Selv om [På] er valgt, starter ikke produktet noen demonstrasjon hvis det ikke er noen film på minnekortet.
  • Når [På] er valgt, skifter ikke produktet til strømsparemodus.