Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Dato/tid-innst.

Stiller inn dato og klokkeslett igjen.

  1. MENU (Oppsett) → [Dato/tid-innst.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Sommertid:
Angir sommertid [På]/[Av].

Dato/Klokkeslett:
Brukes til å stille inn dato og klokkeslett.

Datoformat:
Velger format for dato og klokkeslett.